Body tekst

De gemiddelde CO-besparing van onze warmtenetten is gestegen van gemiddeld 51% in 2021 naar ruim 53% in 2022. Verwarming en warm water via een warmtenet van Ennatuurlijk is daarmee gemiddeld ruim de helft duurzamer dan verwarmen met een cv-ketel op aardgas. Dat is een mooi resultaat, maar we werken hard aan verdere verbetering. De doelstelling is 70% CO-besparing in 2030 en 100% in 2040.

Bekijk hier de cijfers per warmtenet

Warme dagen en besparen op energie

De stijging in CO-besparing komt vooral doordat de vraag naar warmte in 2022 een stuk lager was dan in 2021. Minder vraag betekent immers ook minder opwek. De afgenomen vraag heeft twee oorzaken:

  • Minder graaddagen: 2022 was een warmer jaar. Daardoor was er minder warmte nodig en was de inzet van piekinstallaties (vaak op basis van aardgas) minder vaak nodig.
  • Minder warmteverbruik: klanten verbruikten minder warmte. Dit kwam enerzijds door de hogere energieprijzen maar we zien ook dat klanten bewuster omgingen met warmte door bijvoorbeeld isolatie van hun woning. In 2022 besteedden we hier vanuit Ennatuurlijk veel aandacht aan. Zo hebben we een isolatie-actie waarmee klanten voordeliger hun woning kunnen verduurzamen. Daarnaast geven we ook andere bespaartips waarmee klanten hun warmtevraag kunnen verminderen.

De duurzaamheid van onze grote warmtenetten is nagenoeg gelijk gebleven t.o.v. 2021. In totaal hebben we 62 warmtenetten. Bij een flink aantal (38) vooral kleinere netten realiseren we geen CO-besparing. De meest voorkomende oorzaak daarvan is dat ze een fossiele bron zoals een gasgestookte ketel of warmtekrachtkoppeling (WKK) hebben.

Warmtekrachtkoppeling (WKK): steeds minder duurzaam

Tot voor kort werd een WKK als een duurzamere oplossing gezien. De WKK gebruikt aardgas om elektriciteit op te wekken. De warmte die hierbij vrijkomt wordt gebruikt voor verwarming. Dat is efficiënter dan wanneer daarvoor twee aparte installaties nodig zijn. Een WKK bespaart daardoor energie en vermijdt CO-uitstoot.

De duurzaamheid van een WKK wordt onder meer afgemeten aan de duurzaamheid van de elektriciteitsmix in Nederland. Door de explosieve groei van onder andere zon- en windenergie in Nederland wordt deze mix snel duurzamer. In 2022 was het aandeel hernieuwbare energie al 40%. Dat heeft als gevolg dat de WKK bij de elektriciteitsproductie relatief steeds minder CO-uitstoot vermijdt en dus minder duurzaam wordt.

Volle inzet op ontwikkeling duurzame bronnen

We werken hard aan verdere verbetering van onze duurzaamheid. De doelstelling is 70% CO-besparing in 2030 en 100% in 2040. We blijven onze klanten informeren over bespaartips en ook de isolatie-actie zetten we door. Ook werken we aan de verduurzaming van onze bronnen. Ter vervanging van bijvoorbeeld de WKK-installaties zijn we volop bezig met de ontwikkeling van passende alternatieve duurzame bronnen, zoals warmte uit oppervlaktewater (aquathermie), aardwarmte (geothermie) en warmte uit de industrie. Het zal nog enkele jaren duren voordat het effect daarvan zichtbaar wordt in de cijfers.

Benieuwd naar de cijfers per warmtenet?

Bekijk ze hier