Body tekst

Het warmtenet Enschede, waarin Ennatuurlijk en Twence huishoudens en bedrijven in Enschede voorzien van duurzame warmte, is het duurzaamste warmtenet van Nederland. Zo blijkt uit de erkende kwaliteitsverklaring (EMG-verklaring) van Bureau CRG.

De duurzaamheid van een warmtenet wordt uitgedrukt in het EOR (Equivalent Opwekrendement). Deze factor geeft de verhouding weer tussen de geleverde warmte versus de inzet van fossiele brandstoffen. Het warmtenet van Ennatuurlijk (zowel het primaire als het secundaire net) heeft een EOR van 600 procent. Dit houdt in dat er 80 procent minder fossiele energie nodig is om genoeg warmte te kunnen produceren voor en af te leveren aan de aangesloten huishoudens en bedrijven. 

Warmtebaan Enschede_genomineerd_LinkedIn.png

Duurzame warmte
Samen met de gemeente, woningcorporaties, bewoners en andere partijen in Enschede werkt Ennatuurlijk aan een duurzamere samenleving. Op dit moment zijn 8.000 woningen en bedrijven in Enschede al aangesloten op het warmtenet van Ennatuurlijk. De duurzame warmte, geproduceerd uit biomassa, wordt geleverd door Twence. De brandstof voor de biomassa-energiecentrale bestaat uit afvalhout, zoals hout dat bij bouw en verbouwingen vrijkomt, dat niet meer hergebruikt kan worden. Sinds april 2018 wordt met een zes kilometer lange warmtebaan gewerkt aan een uitbreiding van het warmtenet. In totaal kunnen hiermee 40.000 huishoudens en bedrijven in Enschede worden voorzien van duurzame warmte.

“Met het warmtenet Enschede en de uitbreiding hiervan slaan we een belangrijke verduurzamingsslag voor Enschede”, zegt Marc Kapteijn, algemeen directeur van Twence. “We hebben voldoende warmte te vergeven en door sterke samenwerkingen in de regio kunnen we nog meer huishoudens en bedrijven in de regio een duurzaam alternatief bieden. Een mooi voorbeeld van de energietransitie in de regio Twente.”

“We zijn trots dat nu ook middels een erkende kwaliteitsverklaring wordt bevestigd dat het warmtenet in Enschede een belangrijke bijdrage levert aan het terugdringen van de klimaatverandering”, zegt Erik Stronk, algemeen directeur van Ennatuurlijk. “Ons warmtenet in Enschede is de duurzaamste in Nederland. Dit stimuleert enorm om dit verder uit te rollen en nieuwe samenwerkingen op te zetten.”

EOR
Het EOR wordt bepaald door alle bijdragen aan energieverbruik en -verlies van het net te berekenen. Het gaat om onder meer het opwekken van warmte, het verlies van warmte tijdens het transport en het opwekkingsrendement. Warmteleveranciers kunnen de EOR vastleggen in een kwaliteitsverklaring van CRG. Dit biedt voordelen voor bedrijven, woningcorporaties en overheden, omdat hiermee de energieprestatie van aangesloten bedrijven en woningen aantoonbaar wordt.