Waar zit de storing?

Voor Ennatuurlijk staat een comfortabele warmtelevering voorop. Komt er toch een storing voor? Dat vinden wij net zo vervelend als u. Samen lossen we de storing zo snel en soepel mogelijk op. Hieronder vindt u meer informatie over verschillende problemen die kunnen voorkomen en ontdekt u snel of de storing zich in het warmtenet van Ennatuurlijk bevindt of in uw eigen binneninstallatie.

 

Actuele storingen of werkzaamheden

Check actuele storingen en werkzaamheden

Heeft u al op www.ennatuurlijk.nl gekeken of er storingen of werkzaamheden bekend zijn? Als wij al op de hoogte zijn van de storing hoeft u niets te doen. Ga anders via onderstaande scenario’s na waar de storing zich bevindt.

De storing is verholpen, maar ik heb nog steeds geen warmte

Als uw afleverset een stekker heeft en dus elektrisch gevoed wordt, kunt u de set resetten door de stekker tien seconden uit het stopcontact te halen. Helpt dit niet? En is Ennatuurlijk eigenaar van de afleverset? Bel dan met ons storingsnummer: 085-2734555. Neem anders contact op met uw installateur of verhuurder.

Na recente werkzaamheden aan de (binnen)installatie heb ik geen warmte meer

Tijdens werkzaamheden is het soms noodzakelijk om een of meer afsluiters van uw afleverset dicht te draaien. Controleer daarom of alle afsluiters van de afleverset openstaan (en in de richting van de leiding wijzen, zoals te zien is op de afbeelding). Staan ze open en heeft u nog steeds geen verwarming? Als Ennatuurlijk eigenaar is van uw afleverset, kunt u ons storingsnummer 085-2734555 bellen. Bel in het andere geval uw installateur of verhuurder.

Problemen met warmte/warm kraanwater

Mijn woning wordt niet warm genoeg

Als het buiten heel koud is, is het belangrijk dat u alle radiatoren opent, ook in ruimtes waar u niet (veel) komt. Zo verdrijft u de koude uit muren en vloeren. Als niet alle radiatoren warm worden, ligt dit waarschijnlijk aan uw binneninstallatie. Dan is het belangrijk om contact op te nemen met uw installateur of verhuurder.

De onderkant van mijn radiator blijft koud

Het ontwerp van uw binneninstallatie is bepalend voor de temperaturen waarmee het water uw radiatoren binnenkomt en uitgaat. Vragen hierover stelt u dus het beste aan uw installateur of verhuurder.

Eén radiator wordt niet warm

Draai de kraan van de radiator helemaal open. Als dit niet helpt, kunt u nagaan of de radiator warm wordt als u alle andere radiatoren in huis dichtdraait. Is de radiator na vijf minuten nog niet op temperatuur? Neem dan contact op met uw installateur of verhuurder.

Geen enkele radiator in huis wordt warm

Ga na of alle radiatoren opengedraaid zijn, de afsluiters van de afleverset openstaan (en in de richting van de leiding wijzen, zoals op de afbeelding ), en of de kamerthermostaat aanstaat en hoog genoeg ingesteld is. Is uw kamerthermostaat defect? Neem dan contact op met uw installateur of verhuurder. Doet de thermostaat het wel? Als u eigenaar bent van de set, kunt u contact opnemen met uw installateur. Als Ennatuurlijk eigenaar is, kunt u de storing doorgeven via 085-2734555.

Ik heb geen verwarming, maar wel warm kraanwater

Warmen uw radiatoren niet op, maar heeft u wel warm kraanwater? Dan wordt er wel warmte geleverd aan uw woning, maar zit er een storing in de afleverset. Als u eigenaar bent van de set, kunt u contact opnemen met uw installateur. Als Ennatuurlijk eigenaar is, kunt u de storing doorgeven via 085-2734555. Als u uw woning huurt, moet u uw verhuurder op de hoogte stellen van de storing.

Er komt geen water uit de kraan

Komt er uit geen enkele kraan in huis water? Controleer dan of de hoofdkraan van de waterleiding openstaat. Als dat het geval is en geen enkele kraan water geeft, moet u contact opnemen met het waterleidingbedrijf. Als slechts een enkele kraan geen water geeft, is het verstandig om contact op te nemen met uw installateur of verhuurder.

Ik heb alleen koud kraanwater

Ga alle kranen na. Komt er uit andere kranen wel warm water? Dan kan uw installateur u helpen. Als geen enkele kraan warm water geeft, lees dan punt 11.

Ik krijg alleen koud water uit alle kranen

Ga na of alle afsluiters van de afleverset openstaan (en in de richting van de leiding wijzen, zoals op de afbeelding). Controleer vervolgens of de verwarming het wel doet. Draai daarbij alle radiatoren open en zorg dat de verwarming actief verwarmt. Gebeurt er niets en zijn wij eigenaar van uw afleverset? Stel ons dan op de hoogte van de storing via 085-2734555. Bent u of is uw verhuurder eigenaar? Bel dan uw installateur of verhuurder.

Ik krijg te weinig warm kraanwater als ik meerdere kranen tegelijk open

De hoeveelheid warm kraanwater is begrensd in uw afleverset. Doet dit probleem zich pas sinds kort voor? Neem dan contact op met uw installateur of verhuurder. Of bel met de storingsdienst via 085-2734555 wanneer wij eigenaar zijn van het warmtapwaterapparaat. Wilt u beschikking hebben over meer water? Dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice via 085-2734567 en de watercapaciteit laten vergroten.

Ik heb wel verwarming, maar geen warm kraanwater

Als uw radiatoren warm worden, maar er alleen koud water uit de kraan komt, is er een storing in het warmtapwaterapparaat. Als wij eigenaar zijn van het apparaat, kunt u contact opnemen met onze storingsdienst op 085-2734555. Bent u of is uw verhuurder eigenaar? Neem dan contact op met uw installateur of verhuurder.

Lekkage

Mijn afleverset lekt

Draai alle afsluiters dicht (laat de hendels van de leiding af wijzen) en bel ons storingsnummer: 085-2734555.

Ik heb een lek aan een radiator, verwarmings- of waterleiding in mijn woning

Dreigt er waterschade? Draai dan alle afsluiters van de afleverset dicht. Neem vervolgens contact op met uw installateur als u eigenaar bent van de woning, of met uw verhuurder.

Geluidsklachten

Mijn radiatoren en/of leidingen maken een raar geluid

Hoort u een borrelend geluid in uw leidingen en/of radiatoren? Dan zit er te veel lucht in uw verwarmingssysteem. Het ontluchten van uw verwarming doet u eenvoudig zelf met een ontluchtingssleuteltje. Maakt uw verwarming andere geluiden? Geef dat dan door aan uw installateur of verhuurder.

Er komt een raar geluid uit mijn meterkast

Controleer of het geluid uit de afleverset komt door alle afsluiters te sluiten. Dan stroomt er geen water meer door de set. Houdt het geluid nu op? Dat bevindt de oorzaak zich in de afleverset. Als Ennatuurlijk eigenaar is van de afleverset, kunt u contact opnemen met onze storingsdienst op 085-2734555. Bent u of is uw verhuurder eigenaar? Neem dan contact op met uw installateur of verhuurder. Stopt het geluid niet? Dan zit de oorzaak waarschijnlijk niet in de afleverset. Probeer te achterhalen wat dan de geluidsbron is.

Ontdekte u aan de hand van de stappen dat de storing in ons systeem zit? Geef het door via ons storingsnummer: 085-2734555.

Zit de storing in uw binnenhuisinstallatie? Dan zijn er drie scenario’s die van toepassing kunnen zijn:

  • Bent u zelf of is uw verhuurder eigenaar van de afleverset? Neem dan contact op met uw eigen installateur of verhuurder.
  • Als Ennatuurlijk eigenaar is van de afleverset, kunt u de storing doorgeven via ons storingsnummer: 085-2734555.
  • Als u niet weet wie de afleverset in eigendom heeft, achterhaalt u dat met een telefoontje naar onze klantenservice via 085-2734567.