Werkzaamheden in uw buurt

Bij Ennatuurlijk werken we hard aan een betrouwbare en duurzame warmtelevering. Dat doen we door de staat van onze warmtenetten scherp in de gaten te houden en te verbeteren. Soms zorgen de werkzaamheden voor hinder. Die proberen we uiteraard tot een minimum te beperken. Ook geven we hieronder helder inzicht in de werkzaamheden die op dit moment plaatsvinden.

Eindhoven

Summa College

Het voormalig schoolgebouw Summa College wordt aangesloten op het warmtenet. Het tracé begint bij de hoofdleiding in de Torenallee en gaat via de Professor Horowitzstraat en de Kastanjelaan naar het gebouw. Woensdag 1 mei start de aannemer met de werkzaamheden aan de Kastanjelaan. Naar verwachting duren de werkzaamheden  ongeveer 12 weken. Meer informatie over de werkzaamheden leest u in deze brief

Tilburg

Momenteel wordt er preventief onderhoud verricht aan onze ondergrondse stadsverwarmingsleidingen in Tilburg. Deze werkzaamheden zijn noodzakelijk om de betrouwbaarheid en de veiligheid van ons netwerk op peil te houden. Hierdoor is er op diverse plaatsen enige overlast door graafwerkzaamheden. Onze excuses voor het ongemak.

Breda

Claudius Prinsenlaan
Er is een lekkage aangetroffen aan de Claudius Prinsenlaan (ter hoogte van het Brabant Hotel). Langs de weg is lebit (isolatie- en beschermingsmateriaal van de leidingen) aangetroffen. De lekkage is veilig gesteld en de omgeving is afgezet. In overleg met de gemeente wordt er een plan gemaakt voor reparatie. Een verdere update volgt.

Vervanging warmtenet Middenerf, Huiserf en Buitenerf
Vanaf 10 juni starten we met het vervangen van het warmtenet in het Middenerf, Huiserf en Buitenerf. Dit project is een vervolg op het project dat in 2018 is uitgevoerd in uw wijk nabij Randoord en Ouderf. Het vervangen van het warmtenet verloopt in 9 fases. De deelplannen vindt u door op onderstaande links te klikken. Per fase ontvangen de omwonenden een brief, daarnaast houdt aannemer Nijkamp iedere dinsdagochtend tussen 8.00 uur en 9.00 uur een inloopspreekuur in de keet aan het Cannaertserf. Ook kunt u meer informatie over de voortgang en de werkzaamheden vinden op de Facebookpagina 'Middenerf Breda'.

Kesterenlaan
In 2018 zijn we gestart met de vervanging van het bestaande warmtenet in de wijk Kesteren. Vanaf maandag 13 mei starten we met de tweede fase van de werkzaamheden. Meer informatie vindt u in hierover in de brief

Op woensdag 23 mei is er een informatiebijeenkomst georganiseerd in Ontmoetingscentrum ‘De Sleutel’, Vlierenbroek 30 in Breda. Deze start om 20.00 uur. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u uitleg over de uitvoering van de werkzaamheden, ook is er gelegenheid om vragen te stellen. Meer informatie vindt u in de brief die u van ons ontving of kunt u nalezen op de Facebookpagina.

Noortberghmoeren voor huisnummer 41
Afsluiters (secundair) zijn afgebroken, deze worden hersteld. Op donderdag 16 mei zijn de afsluiters vrijgegraven.

Jeanette Houwingstraat 27
Er is een lekkage gemeten door Galektron. Het lek is vrijgegraven in week 22 en er is een lekbeugel geplaatst. Op donderdag 13 juni wordt het gelast.

Put Prinsenhil
In de put is lebit omhoog gekomen. De reparatie moet nog opgepakt worden.

Lunenburgstraat (Ypelaar)
Er is een lekkage, deze wordt in week 25 opgepakt.

Weten waar in Breda wegafsluitingen zijn door bijvoorbeeld werkzaamheden? Deze website heeft ze voor u op een rijtje gezet.

Oosterhout

Momenteel wordt er preventief onderhoud verricht aan onze ondergrondse stadsverwarmingsleidingen in Oosterhout. Deze werkzaamheden zijn noodzakelijk om de betrouwbaarheid en de veiligheid van ons netwerk op peil te houden. Hierdoor is er op diverse plaatsen enige overlast door graafwerkzaamheden.  De werkzaamheden zijn gestart op maandag 9 juli 2018. Onze excuses voor het ongemak.

Klaverbeemd
Op maandag 29 april start aannemer Nijkamp met graafwerkzaamheden voor de gedeeltelijke vervanging van het warmtenetwerk. Meer informatie over de werkzaamheden leest u in de brief die u op vrijdag 12 april ontving.

Westerbeemd
Aannemer Nijkamp start op dinsdag 23 april met graafwerkzaamheden naast Westerbeemd 26 in verband met reparatiewerkzaamheden. Meer informatie vindt u in de brief die u eerder ontving.

 

 

Helmond

Momenteel wordt er preventief onderhoud verricht aan onze ondergrondse stadsverwarmingsleidingen in Helmond. Deze werkzaamheden zijn noodzakelijk om de betrouwbaarheid en de veiligheid van ons netwerk op peil te houden. Hierdoor is er op diverse plaatsen enige overlast door graafwerkzaamheden. Onze excuses voor het ongemak.