Werkzaamheden in uw buurt

Bij Ennatuurlijk werken we hard aan een betrouwbare en duurzame warmtelevering. Dat doen we door de staat van onze warmtenetten scherp in de gaten te houden en te verbeteren. Soms zorgen de werkzaamheden voor hinder. Die proberen we uiteraard tot een minimum te beperken. Ook geven we hieronder helder inzicht in de werkzaamheden die op dit moment plaatsvinden.

Eindhoven

Willemstraat/Vonderweg
Voor het nieuwbouwproject Vogelzang en het Van de Ven terrein aan de Willemstraat wordt vanaf maandag 13 januari een nieuwe (flexibele) warmteleiding aangelegd. Dit doen we door middel van een boring onder het kruispunt Willemstraat/Vonderweg. In totaal gaat het om 200 meter flexibele buis die op een grote rol wordt aangeleverd en met behulp van een grote kraan onder het kruispunt doorgetrokken wordt. Op deze manier proberen we de overlast tot een minimum te beperken. De werkzaamheden worden op vrijdag 7 februari afgerond. 
Meer informatie leest u in de brief die u ontvangen heeft.

Werkzaamheden aan de biomassacentrale
In de ochtend van 27 januari wordt de centrale afgeregeld waardoor er kans is op wat rookoverlast. Gedurende de dag voeren we het onderhoud uit, waarna de centrale vanaf 18.00 uur weer opgestart wordt. We verwachten dat de centrale in de nacht weer volledig in bedrijf is. Tijdens de opstart van de centrale kan er in de omgeving rook- en geuroverlast ontstaan. Ervaart u overlast, dan adviseren wij u om uw ramen en deuren dicht te houden. Onze excuses voor de eventuele overlast.

Tilburg

Momenteel wordt er preventief onderhoud verricht aan onze ondergrondse stadsverwarmingsleidingen in Tilburg. Deze werkzaamheden zijn noodzakelijk om de betrouwbaarheid en de veiligheid van ons netwerk op peil te houden. Hierdoor is er op diverse plaatsen enige overlast door graafwerkzaamheden. Onze excuses voor het ongemak.

Breda

Antiloopstraat Breda
Vanaf maandag 9 december starten er werkzaamheden in de omgeving van de Antiloopstraat in Breda naar aanleiding van een lekkage. Meer informatie over de werkzaamheden leest u in de brief die u van ons ontving. Onze excuses voor het ongemak.​

Put Prinsenhil
In de put is lebit omhoog gekomen. De reparatie moet nog opgepakt worden.

Noortbergmoeren 144 
Op vrijdag 10 januari is er een lekkage ontdekt, de reparatie wordt in week 3 verder opgepakt. Vrijdag 24 januari vindt de reparatie plaats, daarna worden de werkzaamheden afgerond.

Zomerweide 13 
In week 1 is er een lekkage gemeld, in week 2 is de reparatie verder opgepakt en is er een onderbreking gemaakt. Het invoerpakket moet vervangen worden. Donderdag 23 januari vindt de reparatie plaats, daarna worden werkzaamheden afgerond.

Afkoppelen panden kesterenlaan bij winkelcentrum Muizenberg 
In week 2 leidingen zijn de leidingen opgezocht buiten de panden, in week 3 worden de panden afgekoppeld. In week 4 worden de werkzaamheden verder afgerond.

Vlaanderenstraat 21 in de brandgang
Er is een lekkage gemeld in week 42, daarop is begonnen met graven. Een deel van de lebit is al gestort. In week 49 wordt er verder gegraven naar de lekkage. De werkzaamheden zijn afgerond, echter in januari gaan we nog nagraven. 

Roerdomp 11
In week 2 is er een lekkage gemeld, deze is in week 3 tijdelijk gedicht en in week 4 verder opgepakt. In week 5 wordt er nog verder gegraven en wordt de lasdatum gepland.

Namenstraat 46
Er is een lekkage gemeld onder de vloer in week 3. In week 4  is er gegraven onder de woonkamer en bij de voordeur. In week 5 worden de werkzaamheden verder opgepakt.

Dwarsdijk
Naar aanleiding van een lekkage aan het warmtenet ter hoogte van de Dwarsdijk worden er binnenkort werkzaamheden uitgevoerd om deze lekkage te verhelpen. Hiervoor is inmiddels een verkeersplan opgesteld​. Uiterlijk in week 50 wordt gestart met de graafwerkzaamheden. Meer informatie leest u in de brief die de buurtbewoners ontvangen hebben.

Weten waar in Breda wegafsluitingen zijn door bijvoorbeeld werkzaamheden? Deze website heeft ze voor u op een rijtje gezet.

Helmond

Momenteel wordt er preventief onderhoud verricht aan onze ondergrondse stadsverwarmingsleidingen in Helmond. Deze werkzaamheden zijn noodzakelijk om de betrouwbaarheid en de veiligheid van ons netwerk op peil te houden. Hierdoor is er op diverse plaatsen enige overlast door graafwerkzaamheden. Onze excuses voor het ongemak.

Geertruidenberg

Ennatuurlijk gaat vanaf augustus 2019 starten met het project “Vervangen stadsverwarming Strijenlaan Geertruidenberg”: de aanleg van een 740 meter lang duurzaam warmtenet. De leidingdelen zijn inmiddels verouderd en bereiken het einde van hun levensduur. Deze nieuwe warmteleiding is ter vervanging van het bestaande warmtenet in Geertruidenberg west in Geertruidenberg. Meer hierover leest u in de brief en vindt u terug op de Facebookpagina van het project.

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan het aanleggen van de nieuwe leidingen, echter kunnen deze nog niet aangesloten worden. Door omstandigheden is er vertraging ontstaan in de aanleg van de leidingen en door de lagere buitentemperatuur is het onderbreken van de warmtelevering niet meer mogelijk. De leidingen worden nu tijdelijk afgedicht om op een later tijdstip ingebouwd te worden. Dit zal vanaf medio april 2020 gebeuren. Meer informatie hierover leest u in de brief die u van ons ontving of op de Facebookpagina. We informeren u tijdig over wanneer de werkzaamheden weer opgepakt worden.

 

Hengelo

Heliosstraat

Vanaf woensdag 23 oktober starten wij met de vervanging van (een deel van) het warmtenet in de Heliosstraat. Vanaf die datum is de Heliosstraat vanaf de kruising met de Hermesstraat afgesloten tot en met huisnummer 17. De woningen aan de Heliosstraat blijven bereikbaar voor voetgangers, maar het gehele werkterrein wordt in de hekken gezet voor de veiligheid. De werkzaamheden nemen ongeveer 3 weken in beslag. De Hermesstraat blijft wel bereikbaar. Meer informatie leest u in de brief die u van ons ontving.