Werkzaamheden in uw buurt?

Bij Ennatuurlijk werken we hard aan een betrouwbare en duurzame warmtelevering. Dat doen we door de staat van onze warmtenetten scherp in de gaten te houden en te verbeteren. Soms zorgen de werkzaamheden voor hinder. Die proberen we uiteraard tot een minimum te beperken. Ook geven we hieronder helder inzicht in de werkzaamheden die op dit moment plaatsvinden.

Overzicht van de werkzaamheden die op dit moment plaatsvinden:

Tilburg

Momenteel wordt er preventief onderhoud verricht aan onze ondergrondse stadsverwarmingsleidingen in Tilburg. Deze werkzaamheden zijn noodzakelijk om de betrouwbaarheid en de veiligheid van ons netwerk op peil te houden. Hierdoor is er op diverse plaatsen enige overlast door graafwerkzaamheden. Onze excuses voor het ongemak.

Breda

De wijk Kesteren
Ennatuurlijk is gestart met het vervangen van de warmtetransportleiding voor het project “Renovatie stadsverwarming Kesteren”. Het leidingstelsel in de omgeving betreft fase 1 en loopt vanaf de Alexberg in oostelijke richting door de Kesterenlaan en Muizenberglaan tot aan de Westerhagelaan. Vanuit de Westerhagelaan gaat het warmtenet via de Laaghamlaan en Kesterenlaan verder door het Weipad richting de Johanna Reintjesstraat. Ter plaatse van de onderstations Alexberg, Nikkelstraat, Laaghamlaan en Johanna Reintjesstraat  wordt het warmtenet aangesloten.

Meer informatie en een plattegrond treft u aan in de brief of kunt u bekijken op de Facebookpagina over dit project. Op 27 juni heeft u opnieuw een brief ontvangen over de werkzaamheden. De brief voor de Laaghamlaan vindt u hier, de brief voor het Weipad hier en de brief voor de Johanna Reintjesstraat hier.

Omgeving Vekenoord, Ouderf, Cannaertserf en Huiserf

Maandag 27 augustus start Ennatuurlijk met de aanleg van een nieuwe leiding tussen Randoord en Huiserf. De werkzaamheden worden eind september afgerond. Meer informatie vindt u in de brief en het verkeersplan die u van ons ontving. In de week van 22 oktober worden de Randoord, Ouderf en Huiserf opnieuw bestraat. Bij de Randoord wordt een deel van de bestrating opnieuw aangebracht. Aan het eind van de week zijn de werkzaamheden afgerond.

Arenberglaan

Er is nog een lekkage in de buurt waardoor er nog een aantal werkzaamheden zijn in de nabije omgeving van de Arenberglaan. Het lek is nog niet gevonden. Er is toestemming om de boom ter hoogte van huisnummer 113 te verwijderen. De kans is groot dat het lek zich daar bevind. De boom wordt op 16 november verwijderd. De werkzaamheden zijn op 30 november afgerond.

Westerhagelaan (ringleiding Haagsebeemden)

Er was een lekkage ter hoogte van de aftakleidingen. Het lek is gerepareerd op 7 september. De locatie wordt nog netjes opgeleverd.

Lunetstraat

In deze straat is dit jaar al vakar gewerkt, toch is er weer een lekkage aangetroffen. De werkzaamheden voor vervanging van een groter deel van de leiding worden nu voorbereid voor 2019.

Bergdreef

Op de Bergdreef (nabij huisnummer 43) is de lekkage gevonden. De werkzaamheden om de lekkage te verhelpen starten op maandag 5 november. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren moet de boom verwijderd worden. De reparatie van het lek staat gepland voor vrijdag 16 november. De werkzaamheden zijn op 30 november afgerond.

Thomasberg

Er is een lekkage gemeten. De lekkage is gevonden en wordt verholpen op vrijdag 16 november. De werkzaamheden zijn op 30 november afgerond.

Antwerpenstraat

De lekkage nabij huisnummer 53-55 in de brandgang is bekend. De werkzaamheden staan gepland voor maandag 3 december.

Komoord (ter hoogte van huisnummer 25)

Er is een lekkage gemeten door Galektron. Naar verwachting worden de werkzaamheden in de week van 3 december opgepakt (deze volgen op de uitslagen van het grondonderzoek).

Asterdkraag huisnummer 48

Er is lebit (een soort stroperige vloeistof) in de meterkast aangetroffen. Er is mogelijk een lekkage. De werkzaamheden zijn in de week van 26 november opgepakt.  

Elzenbroek huisnummer 45

Er is lebit (een soort stroperige vloeistof) in de meterkast aangetroffen. Er is mogelijk een lekkage. De werkzaamheden worden in de week van 3 december opgepakt.

Weten waar in Breda wegafsluitingen zijn door bijvoorbeeld werkzaamheden? Deze website heeft ze voor u op een rijtje gezet.

 

Oosterhout

Momenteel wordt er preventief onderhoud verricht aan onze ondergrondse stadsverwarmingsleidingen in Oosterhout. Deze werkzaamheden zijn noodzakelijk om de betrouwbaarheid en de veiligheid van ons netwerk op peil te houden. Hierdoor is er op diverse plaatsen enige overlast door graafwerkzaamheden.  De werkzaamheden starten op maandag 9 juli. Onze excuses voor het ongemak.

Beemdenbuurt
Ennatuurlijk is gestart met het vervangen van de warmtetransportleiding voor het project “Vervangen stadsverwarming Beemdenbuurt Oosterhout”. Deze leiding heeft het einde van de levensduur bereikt en moet dus vervangen worden. Dit leidingstelsel ligt in de Trekbeemd (ter hoogte van huisnummer 1) en gaat via Trekbeemd en Werkmansbeemd tot aan de afsluiters in de Werkmansbeemd (ter hoogte van huisnummer 13). Het nieuwe leidingnet wordt in de straat aangelegd en zal zowel de Trekbeemd als de Werkmansbeemd kruisen in verband met de reeds aanwezige kabels en leidingen. Ter hoogte van de inrit van de Gamma in de Trekbeemd zal de aansluiting van de Gamma vernieuwd worden.

Meer informatie en een plattegrond treft u aan in de brief of kunt u bekijken op de Facebookpagina over dit project. Eind augustus ontving u een aanvullende brief over deze werkzaamheden.

 

Sittard

Hoogveld
Binnenkort worden de 11 nieuwbouwwoningen aan de Smithlaan in Hoogveld Sittard aangesloten op de openbare voorzieningen door gemeente en nutsbedrijven. De aansluiting op het warmtenet van Ennatuurlijk is er daar een van. Vanaf maandag 4 juni wordt gestart met de werkzaamheden.

Meer informatie en een plattegrond treft u aan in de brief.
 

Helmond

Momenteel wordt er preventief onderhoud verricht aan onze ondergrondse stadsverwarmingsleidingen in Helmond. Deze werkzaamheden zijn noodzakelijk om de betrouwbaarheid en de veiligheid van ons netwerk op peil te houden. Hierdoor is er op diverse plaatsen enige overlast door graafwerkzaamheden.  De werkzaamheden starten op dinsdag 10 juli. Onze excuses voor het ongemak.

Lek- , Waal- en Dommelstraat
Ennatuurlijk start op maandag 11 juni met de vervanging van het warmtenet in de Lek- , Waal- en Dommelstraat. De werkzaamheden worden op vrijdag 21 september afgerond.

Meer informatie en een plattegrond treft u aan in de brief.

Update

Op woensdag 18 juli worden er 2 mantelbuizen onder de Rivierensingel gelegd. Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren staat er overdag een tijdelijke verkeersregelinstallatie op de Rivierensingel ter hoogte van de Lekstraat.

Meer informatie en een plattegrond treft u aan in de brief.

Apeldoorn

Op woensdag 19 september wordt de biomassacentrale op het RWZI-terrein na groot onderhoud weer opgestart. Hierdoor kan er tijdelijk rook- en geuroverlast optreden. Onze excuses voor het ongemak.