Onderzoek periodieke aansluitbijdrage

Recent is er een uitspraak gedaan in een rechtszaak waarbij Ennatuurlijk betrokken is geweest. 

De uitspraak heeft betrekking op 3 klanten die zelf een woning in eigen beheer hebben laten bouwen, ook wel zelfbouwers genoemd. Bij de aanvraag van een warmteaansluiting bij het toenmalige warmtebedrijf is indertijd een schriftelijke offerte aan deze 3 zelfbouwers voorgelegd. Na acceptatie en betaling van het bedrag van deze offerte is de warmteaansluiting vervolgens gerealiseerd. De rechter heeft geoordeeld dat de tekst van deze 3 offertes niet voldoende duidelijk was en dat deze 3 zelfbouwers daarom recht hebben op terugbetaling van een deel van hun aansluitkosten.

Wij zijn bereid om vergelijkbare gevallen nader te onderzoeken als vervolg op deze uitspraak. Voor dit onderzoek kunt u hieronder een aantal vragen beantwoorden. Afhankelijk van de beantwoording van deze vragen zullen wij contact met u opnemen.


 

Toelichting: Heeft u in de voorgaande jaren een overeenkomst getekend met Ennatuurlijk voor het afbouwen van de periodieke aansluitbijdrage?

Door de vaststellingsovereenkomst te ondertekenen, heeft u een afbouwregeling periodieke aansluitkosten geaccepteerd. Daarnaast tekende u ervoor dat u afstand doet van het recht om de periodieke aansluitbijdrage ter discussie te stellen. Met de ondertekening van de overeenkomst verklaarden Ennatuurlijk en u aan elkaar dat zij niets meer van elkaar te vorderen hebben voor wat betreft deze tariefcomponent en dat de afspraken in de vaststellingsovereenkomst gelden. U komt niet in aanmerking voor verder onderzoek.

De uitspraak heeft geen uitwerking op uw specifieke situatie. U valt niet binnen het onderzoek. 

De uitspraak heeft geen uitwerking op uw specifieke situatie. U valt niet binnen het onderzoek.

Wij verzoeken u hieronder uw naam, e-mailadres en adresgegevens in te vullen. We hebben deze gegevens nodig voor het onderzoek. U ontvangt van ons binnen 10 werkdagen een e-mail met verdere instructies.