Tekst

Aandeelhouders van Ennatuurlijk

PGGM, pensioenuitvoeringsorganisatie zonder winstoogmerk, bezit tachtig procent van de aandelen van Ennatuurlijk. Veolia, met wie we het gebruik en onderhoud van onze warmtenetten verzorgen, heeft de overige twintig procent in bezit. We zijn er trots op dat deze grote en betrouwbare partijen via ons bedrijf langetermijninvesteringen doen in de verduurzaming van Nederland

Linker kolom

Investeringen die duurzaam én financieel rendement opleveren uiteraard. Want juist een pensioenuitvoeringsorganisatie moet zijn beleggingen verantwoorden en een duidelijke meerwaarde aantonen. Vertrouwen, toekomstgerichtheid en zekerheid staan dan ook centraal in de relaties met onze aandeelhouders.

Rechter kolom

Wat vind jij van Aandeelhouders Ennatuurlijk

Wat vind jij van Aandeelhouders Ennatuurlijk

Bedankt voor het geven van jouw waardering!
Deze staat in de wachtrij om goedgekeurd te worden door een van onze website beheerders.
Na goedkeuring zal deze worden gepubliceerd.

Sluit dit venster