Op weg naar CO2-neutraal

Tekst

Ennatuurlijk wil dat in 2040 alle warmtenetten CO2-neutraal zijn. Daarvoor gaat er de komende jaren veel gebeuren. We kiezen voor de duurzaamste warmtebronnen, maken de warmtenetten zo efficiënt en slim mogelijk en helpen woningeigenaren met het toekomstbestendig maken van hun woning. Met als uiteindelijke doel: duurzame warmte voor blije klanten. In de routekaart ziet u onze route van nu naar straks. 

Media
Tekst

Situatie 2019/2020

• De huidige infrastructuur biedt een solide en betrouwbare basis voor verdere verduurzaming.
• Het merendeel van de warmtenetten en aangesloten woningen heeft relatief hoge temperaturen nodig.
• Er is een grote diversiteit aan warmtebronnen, van fossiel tot duurzaam.
• Nieuwe aansluitingen betreffen vooral nieuwbouw.
• Netwerken volgen de warmtevraag van de gebruiker.
• Veel van de voor de hand liggende optimalisaties (laaghangend fruit) aan het warmtenet zijn uitgevoerd.

Situatie 2025

• Woningen zijn beter geïsoleerd en ingeregeld, waardoor de benodigde temperatuur daalt.
• Toename van duurzame en decentrale bronnen zoals aardwarmte en aquathermie.
• Elektrificatie door warmtepompen en lagetemperatuurwarmtebronnen.
• Netwerken worden door vergaande digitalisering slim(mer) aangestuurd en zijn ‘open’ voor meerdere bronnen.
• We hebben ruime ervaring met innovatieve oplossingen, waaronder lagetemperatuurnetten, vraagsturing gebruikers en warmteopslag.
• De eerste bestaande wijken zijn overgegaan op warmtenetten.

Situatie 2030

• Steeds meer netten zijn intelligente netwerken door volledige systeemintegratie.
• Alle klanten zijn voorzien van slimme meters.
• Een groot deel van de warmte is duurzaam dankzij een variëteit aan duurzame bronnen.
• Grootschalige opslag balanceert warmtevraag en -aanbod.
• Een aanzienlijk deel van de bestaande bouw is aangesloten op een warmtenet.

Situatie 2040

• De piekvraag in warmtenetten is verduurzaamd met diverse bronnen, waaronder warmteopslag, waterstof, biomassa en elektraboilers.
• Fossiele bronnen spelen geen rol meer in de warmteproductie.
• Warmtenetten zijn CO2-neutraal en lopen daarmee voor op de doelstellingen van de energietransitie. 

Tekst

Download Ons Blad

Wilt u meer lezen over onze visie op duurzaamheid en hoe duurzaam ons warmtenetten nu al zijn? Download dan gratis Ons Blad, een magazine dat in het teken staat van duurzaamheid. 

Download Ons Blad

Media
Ons blad