Persbericht Warmtetarieven 2022

Tekst

Op 1 januari 2022 zijn de warmtetarieven voor dit jaar gepubliceerd. De kosten voor het leveren van warmte zijn hoger geworden dit jaar. Ennatuurlijk begrijpt de zorgen van haar klanten over de energiekosten heel goed. We voelen ons verantwoordelijk om de energierekening voor onze klanten zo betaalbaar mogelijk te houden. We hebben ons dan ook ingespannen om de stijging van warmtetarieven voor 2022 te matigen. Daarbij hebben we scherp gekeken naar onze werkelijk gestegen kosten door de historisch hoge energieprijzen. De kosten om warmte te leveren zijn daardoor flink gestegen.

Een gemiddelde Ennatuurlijk klant -met een jaarlijkse afname van 30 gigajoule- gaat daardoor ongeveer 50 EURO meer betalen per maand. Als we mee zouden gaan met de maximale prijsstijging van ACM zouden klanten ruim 87 EURO per maand meer gaan betalen. Ons gigajoule-tarief stijgt maar we blijven dus ruim onder de maximale ACM-tarieven en we gaan niet mee met de toegestane verhoging.

De totale kosten (variabele en vaste kosten) stijgen bij Ennatuurlijk met ongeveer 35% ten opzichte van het maximum van de ACM van 2021 waar een stijging van 67% is toegestaan. Ten opzichte van onze eigen tarieven van 2021 stijgen de kosten voor onze warmteklanten met ongeveer 54% ten opzichte van 2021 bij een gemiddeld gebruik van 35 gigajoule (waar ACM mee rekent).

Ook de overheid erkent de gevolgen van de sterk gestegen energieprijzen en heeft besloten om huishoudens extra te compenseren. Deze extra vergoeding komt neer op ongeveer 22 EURO per maand, zodat het netto-effect voor onze klanten gemiddeld uit zal komen op een stijging van ongeveer 28 EURO per maand.

Mensen met een warmte-aansluiting zullen financieel minder worden geraakt dan gas-klanten, maar een prijsverhoging is onvermijdelijk omdat de kosten om warmte te maken veel hoger zijn.

De stijging van de tarieven van Ennatuurlijk wordt veroorzaakt door drie factoren:  

  • De inkoop van warmte uit de industrie die we als warmtebron gebruiken is gekoppeld aan de gasprijs. Daarvoor maken warmtebedrijven en dus ook Ennatuurlijk prijsafspraken met de industrie. Dit systeem werkt heel goed als de gasprijs heel laag is, daar heeft iedereen van kunnen profiteren. Alleen nu de gasprijs historisch hoog is, stijgen onze inkoopkosten en dat leidt tot hogere tarieven voor onze klanten. 
  • Zelfs bij onze meest duurzame warmtenetten gebruiken we nog gas om pieken in de vraag op te vangen. Soms gebruiken we zelfs nog gas om basiswarmte te leveren als er nog onvoldoende alternatieve bronnen in de buurt zijn, zoals warmte uit de industrie. Nu de gasprijs stijgt, wordt onze eigen gasrekening ook fors hoger. 
     
  • De hoge gasprijs heeft ook een negatieve invloed op subsidies voor exploitatie van ‘groene’ warmtebronnen. Duurzame bronnen zijn nog steeds duurder dan gas. Via de zogenaamde SDE-regeling krijgen warmtebedrijven subsidie om het verschil te compenseren zodat duurzame energie betaalbaar wordt, of in ieder geval minimaal in lijn met de fossiele energie is. Door de hoge gasprijs wordt dit verschil kleiner en krijgen we dus minder subsidie waardoor onze kosten oplopen.  
     

Warmtenetten behoren tot de belangrijkste oplossingen voor de energietransitie die Nederland gasvrij moet maken. Uiteindelijk zal de warmte voor elke warmtenet volledig fossielvrij geproduceerd worden, maar zover zijn we nog niet. Wij werken er dagelijks hard aan om dit streven te bereiken.

Op dit moment levert Ennatuurlijk warmte aan zo’n 85.000 huishoudens en 1.200 zakelijke aansluitingen door heel Nederland.  

Wat vind jij van Persbericht Warmtetarieven 2022

Wat vind jij van Persbericht Warmtetarieven 2022

Bedankt voor het geven van jouw waardering!
Deze staat in de wachtrij om goedgekeurd te worden door een van onze website beheerders.
Na goedkeuring zal deze worden gepubliceerd.

Sluit dit venster