Tekst

Laatste persberichten

Hieronder staan onze laatste persberichten. 

Tekst

3 juli 2024

Nieuwe stap in aardwarmteproject Leeuwarden

Op woensdag 3 juli, op het stadshuis in Leeuwarden, zijn tussen gemeente Leeuwarden en Warmtebedrijf Ennatuurlijk afspraken gemaakt over het vervolg van het aardwarmteproject bij Leeuwarden. Wethouder Evert Stellingwerf en Suzanne Sweerman, directielid van Ennatuurlijk tekenden hiervoor een aanvulling (addendum) op de eerdere samenwerkingsovereenkomst uit 2020. Het gaat hierbij om fase 1 van het nieuw aan te leggen warmtenet. Ondanks dat het project even heeft stilgelegen, delen zij samen dezelfde visie; een groot deel van de bedrijven en inwoners van de Friese hoofdstad voorzien van duurzame aardwarmte (geothermie). 

Lees verder

Media
Ondertekening addendum in Leeuwarden
Tekst

03 april 2023

Ennatuurlijk zet stap opzij in het Regionaal Warmtenet Twente (RWT)

Meer dan 100.0000 woningen van het aardgas halen met een regionaal warmtenet. Dat is het doel waar Cogas, Twence en Ennatuurlijk al meer dan drie jaar gezamenlijk aan werken. Aan dit prettige partnerschap met Ennatuurlijk is helaas een einde gekomen. De aanleiding is het wetsvoorstel van de Wet collectieve warmtevoorziening van minister Jetten, waarin wordt bepaald dat de infrastructuur van warmtenetten in handen moet zijn van een of meer publieke partijen of waarbij publieke partijen door een meerderheidsaandeel in het warmtebedrijf doorslaggevende zeggenschap hebben. 

Lees verder

Media
Tekst

20 september 2022

Ennatuurlijk investeert verder in aardwarmte door overname van ECW Geoholding B.V.

Hét doel van Ennatuurlijk is om de energietransitie te versnellen. Hiervoor is bronverduurzaming en bronontwikkeling nodig. Aardwarmte is duurzame warmte en biedt enorme potentie als duurzame energiebron. Met een goede aardwarmtebron kunnen al snel 10.000 woningen van het gas af. Daarom hebben Ennatuurlijk en ECW Geoholding B.V. hebben op 19 september 2022 de voorlopige koopovereenkomst getekend voor de overname van de aandelen, activiteiten en medewerkers van ECW Geoholding B.V.

Lees verder

Media
Tekst

22 april 2022

Ennatuurlijk in hoger beroep in zaak periodieke aansluitbijdrage

Ennatuurlijk gaat in hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank van 26 januari 2022 over het in rekening brengen van een periodieke aansluitbijdrage. Twee klant-collectieven uit Eindhoven en Tilburg hadden een rechtszaak tegen Ennatuurlijk aangespannen omdat zij van mening zijn dat klanten onterecht een periodieke aansluitbijdrage betalen of hebben betaald. Tegen onze verwachting in heeft de rechter deze beide klant-collectieven in het gelijk gesteld. We zijn het niet eens met deze uitspraak en gaan daarom in hoger beroep.

Lees verder

Media
Tilburg
Tekst

25 februari 2022

Periodieke Aansluitbijdrage

De rechtbank heeft klantencollectieven in Tilburg en Eindhoven - die vonden dat klanten onterecht een periodieke aansluitbijdrage betaalden - in het gelijk gesteld. We zijn bezig om het vonnis dat 26 januari 2022 is uitgesproken te bestuderen waarbij we een hoger beroep overwegen. We hebben vanaf het vonnis drie maanden de tijd om hierover te beslissen.

Lees verder

Media
Tilburg
Tekst

27 januari 2022

Statement Ennatuurlijk Vonnis Periodieke Aansluitbijdrage

Twee klant-collectieven uit Eindhoven en Tilburg hebben een rechtszaak tegen Ennatuurlijk aangespannen omdat zij van mening zijn dat ze onterecht periodieke aansluitbijdrage betalen. Tot onze verrassing heeft de rechter op 26 januari deze beide klant-collectieven in het gelijk gesteld. Wij zijn bezig om het vonnis samen met onze juridisch adviseurs te bestuderen waarbij we eventueel een beroep zullen overwegen.

Lees verder

Media
Tilburg
Tekst

16 november 2021

Warmte uit de industrie van A. Jansen B.V. veelbelovende nieuwe bron voor Eindhovens warmtenet

Ennatuurlijk en A. Jansen B.V. zijn samen de mogelijkheden aan het verkennen voor het inzetten van industriële warmte voor duurzame verwarming van woningen en bedrijfspanden. Ennatuurlijk helpt met het verduurzamen van Nederland. Wij koppelen buurten aan lokale bronnen voor comfortabele verwarming en verkoeling. Bij de bedrijfsprocessen van A. Jansen B.V. komt warmte vrij die Eindhoven goed kan gebruiken. De intentieverklaring voor de samenwerking is getekend. De eerste stap is nader onderzoeken of de exploitatie van warmte bruikbaar is.  

Lees verder

Media
Warmtenet Eindhoven
Tekst

11 november 2021

Ennatuurlijk is World-class Workplace

Dit najaar ontving warmtebedrijf Ennatuurlijk het Worldclass Workplace-label voor goed werkgeverschap. Met een employer Net Promotor Score (eNPS) van 51 scoorde Ennatuurlijk ver boven de benchmark in de energiebranche en ver boven het landelijk gemiddelde. CEO Ernst Japikse en HR-manager Harjan Mols zijn trots: "Het keurmerk is het bewijs dat Ennatuurlijk een plek is waar mensen graag willen werken."

Lees verder

Media
Tekst

18 oktober 2021

Extra onderzoek nodig voor aardwarmte in Leeuwarden

De boring naar aardwarmte is afgerond en het binnenhalen, verwerken en interpreteren van alle testgegevens is gestart. De eerste resultaten van de brontest geven op dit moment onvoldoende zekerheid over het vermogen van de aardwarmtebron om per direct door te gaan met de aanleg van het warmtenet en de aardwarmte-installatie. De temperatuur van het water is goed maar de doorstroming van het water in de ondergrond is tijdens de brontest vooralsnog onvoldoende gebleken, waardoor extra onderzoek noodzakelijk is. Dit onderzoek zal mogelijk enige maanden duren. 

Media
Aardwarmte in Leeuwarden
Tekst

14 september 2021

Gemeente Enschede zet grote stap in aardgasvrij maken van gemeentelijk vastgoed

Het Enschedese Stadskantoor, de Noordmolen, het Nationaal Muziekkwartier, het Muziekcentrum en het Conservatorium zijn sinds begin september aangesloten op het warmtenet in Enschede. Dit zorgt ervoor dat deze gebouwen geen gebruik meer maken van aardgas. Hiermee zet de gemeente Enschede een grote stap in het verduurzamen van haar eigen gebouwen.  

Lees verder

Media
Tekst

29 juli 2021

Eerste woningen Tilburgse Kruidenbuurt na groot onderhoud van aardgas af

Onlangs gingen de eerste woningen van de Tilburgse Kruidenbuurt van het aardgas af. Warmteleverancier Ennatuurlijk ging hiervoor in de Zuringhof langs de deuren om de huisaansluitingen van de bewoners te installeren. De overstap naar het warmtenet maakt deel uit van het groot onderhoud aan 200 woningen in de wijk. Het is hiermee één van de eerste Nederlandse wijken waar de bestaande bebouwing op deze schaal van het aardgas af gaat.

Lees verder

Media
Woningen Kruidenbuurt van het aardgas af
Tekst

04 juni 2021

40 procent extra CO2 besparing in 2020

Ennatuurlijk behaalde in 2020 een gemiddelde CO2-besparing van 51%. Dat is ruim 40 procentpunten méér dan in 2019, toen het bedrijf 36% minder CO2 uitstootte. Ennatuurlijk ligt daarmee ruim op koers om de eigen lange termijn klimaatdoelstellingen te behalen. In 2030 wil het bedrijf een CO2-reductie van 70% behalen en in 2040 volledig CO2-uitstootvrij zijn. Ennatuurlijk loopt hiermee voor op de op Europese klimaatdoelstellingen. De Europese Unie streeft naar halvering van de CO2-uitstoot in 2030 en wil in 2050 volledig uitstootvrij zijn.

Lees verder

Media
Bewoners stappen over op warmtenet Ennatuurlijk
Tekst

12 maart 2021

Buurt Bouwdoos Warmtetransitie in top Expeditie Warmte

De Buurt Bouwdoos Warmtetransitie is in de top3 geëindigd van Expeditie Warmte. De expeditie, georganiseerd door de gemeente Utrecht, koppelt marktpartijen aan wijken en buurten, om in samenwerking slimme én uitvoerbare plannen te ontwikkelen voor de inzet van lage temperatuur warmtebronnen. De combinatie WSP en Ennatuurlijk ontwikkelde in samenwerking met buurtinitiatief Warm Tuindorp een van de winnende concept.

Lees verder

Media
Buurt Bouwdoos Warmtetransitie
Tekst

21 januari 2021

Ennatuurlijk koopt warmte- en koudeprojecten van Hydreco

Hydreco en Ennatuurlijk sluiten een overeenkomst voor de overname van vijf warmte- en koude projecten. Het gaat om de WKO-netten, installaties en aansluitingen van 1.400 klanten in Eindhoven (Strijp R en Strijp S), Boxtel, Steenbergen en Goirle. 

Lees verder

Media
Tekst

26 november 2020

Twee prijzen voor de warmtenetten van Ennatuurlijk

Tijdens het Nationaal Warmtecongres 2020 heeft Greenvis dit jaar opnieuw dé brancheprijzen voor warmtenetten in Nederland uitgereikt. Het warmtenet in Hengelo is de grote winnaar in de categorie meest innovatieve warmtenet van Nederland. Ook ontving ons warmtenet in Enschede opnieuw de publieksprijs voor het duurzaamste warmtenet. 

Lees verder

Media
Enschede Roombeek
Tekst

22 februari 2021

Ernst Japikse nieuwe voorzitter Stichting Warmtenetwerk

Stichting Warmtenetwerk heeft per 1 maart a.s. een nieuwe voorzitter. Ernst Japikse, algemeen directeur Ennatuurlijk, neemt het stokje over van Erik Stronk die de functie sinds maart 2019 vervulde. Net als zijn voorganger richt Japikse zich op samenwerking en verbinding binnen de warmtesector.

Lees verder

Media
Tekst

03 november 2020

Enschede weer duurzaamste warmtenet van Nederland

Het warmtenet in Enschede, waarin Ennatuurlijk en Twence huishoudens en bedrijven in Enschede voorzien van duurzame warmte, is ook in 2020 weer het duurzaamste warmtenet van Nederland. Dat blijkt uit de top 10 van Greenvis. Deze ranglijst is gebaseerd op de database met gecontroleerde EMG-verklaringen voor warmtenetten van Bureau CRG.

Lees verder

Media
Alphartoren Enschede
Tekst

15 oktober 2020

Ennatuurlijk rondt eerste fase Warmtesingel Breda af

Ennatuurlijk heeft samen met aannemer Heijmans de eerste fase van het project Warmtesingel Breda afgerond. De Warmtesingel is een leiding van vijf kilometer lang die dwars door de binnenstad loopt. Zo wordt het warmtenet aan de ene kant van de stad op termijn verbonden met het warmtenet aan de andere kant.

Lees verder

Media
Tekst

28 september 2020

Warmtenet in Eindhoven duurzamer dankzij drie warmtebuffers

Ennatuurlijk heeft drie warmtebuffers in Eindhoven geplaatst bij de biomassacentrale op Strijp-T. Hierdoor kan de warmte van lokaal snoeihout, die op dat moment niet wordt afgenomen, tijdelijk worden opgeslagen. De buffers dragen bij aan de verdere verduurzaming van het warmtenet in de grootste gemeente van Noord-Brabant.

Lees verder

Media
Tekst

24 september 2020

Leeuwarden krijgt toegang tot meer duurzame aardwarmte

Ennatuurlijk zet zich in voor een uitgebreid warmtenet in Friese hoofdstad. Op 25 september tekenden wethouder Bert Wassink namens gemeente Leeuwarden en algemeen directeur Ernst Japikse namens Ennatuurlijk de samenwerkingsovereenkomst voor de aanleg van een nieuw warmtenetwerk in Leeuwarden. Een uniek project met de potentie om de helft van de Friese hoofdstad duurzaam te kunnen verwarmen via aardwarmte (geothermie). 

Lees verder

Media
Tekst