Tekst

Op woensdag 3 juli, op het stadshuis in Leeuwarden, zijn tussen gemeente Leeuwarden en Warmtebedrijf Ennatuurlijk afspraken gemaakt over het vervolg van het aardwarmteproject bij Leeuwarden. Wethouder Evert Stellingwerf en Suzanne Sweerman, directielid van Ennatuurlijk tekenden hiervoor een aanvulling (addendum) op de eerdere samenwerkingsovereenkomst uit 2020. Het gaat hierbij om fase 1 van het nieuw aan te leggen warmtenet. Ondanks dat het project even heeft stilgelegen, delen zij samen dezelfde visie; een groot deel van de bedrijven en inwoners van de Friese hoofdstad voorzien van duurzame aardwarmte (geothermie). 

Pauzeknop

Eerder kondigde Ennatuurlijk een pauze aan en kwamen de ontwikkelingen rondom de aardwarmtebron stil te liggen. Ernst Japikse, algemeen directeur van Ennatuurlijk: “De aankondiging van de nieuwe Warmtewet en daarbij ook de nodige onduidelijkheden zorgden ervoor dat we hiertoe werden genoodzaakt. Nog steeds zijn er veel onzekerheden en onduidelijkheden rondom de nieuwe Warmtewet en dat maakt het in de meeste gevallen onmogelijk om verder te gaan. Maar zowel wij als de gemeente Leeuwarden geloven dat aardwarmte de toekomst gaat zijn voor deze stad en hebben het vertrouwen dat we er samen uit gaan komen.”

 

Zowel de gemeente Leeuwarden als warmtebedrijf Ennatuurlijk geloven in dit project. 
Wethouder Evert Stellingwerf: “Door de file op het elektriciteitsnet zal collectieve warmte in de toekomst een nog belangrijkere rol spelen bij de verwarming van een aanzienlijk aandeel van gebouwen in Leeuwarden. Uniek is dat we in dit geval aardwarmte (warmte uit de diepere aardlagen) kunnen toepassen. Door deze manier van samenwerken, kunnen we onze kennis en inzet bundelen. En vanuit de gemeente hebben we meer directe invloed op de publieke belangen zoals duurzaamheid, betaalbaarheid en betrouwbaarheid. We willen alvast vooruit, daarom willen we niet wachten op de nieuwe wetgeving. 

 

Publiek-private samenwerking

Warmtebedrijf Ennatuurlijk en de gemeente Leeuwarden laten hierbij zien dat een publiek-private samenwerking goed mogelijk is, zonder restricties door wet- en regelgeving. Door de bundeling van gemeentelijke kennis, het vertrouwen en de relaties met lokale samenwerkingspartners, en de expertise van Ennatuurlijk op het gebied van bronontwikkeling en aanleggen van warmtenetten, is er gezamenlijk voldoende kennis en uitvoeringskracht beschikbaar. De benodigde randvoorwaarden voor een gemeenschappelijk publiek-privaat warmtebedrijf worden de komende tijd verder onderzocht en in beeld gebracht.  


Nieuwe planning boring en aanleg warmtenet

Door de aankondiging van de nieuwe warmtewet zijn ook de ontwikkelingen rondom de aardwarmtebron stil komen te liggen. Nu kunnen, door het ondertekenen van het addendum op de samenwerkingsovereenkomst, de werkzaamheden rondom de aardwarmtebron weer worden opgestart. Samen met de leden van het warmteconsortium EBN (Energie Bedrijf Nederland) en Shell wordt er hard gewerkt om het ontwerp, materialen, investeringen en planning weer op orde te hebben. Zo kan opnieuw een investeringsbesluit genomen worden om mogelijk in de winter van 2026 – 2027 het warmtenet met aardwarmte te kunnen voeden en warmte te leveren aan de kopgroep-klanten en nieuwe afnemers in fase 1 van het project. 

 

Flink aantal kilometers

Het beoogde warmtenet bestaat uit tientallen kilometers aan warmteleidingen. Hierdoor krijgt een aanzienlijk gedeelte van Leeuwarden toegang tot aardwarmte. De verwachting is dat in het tweede kwartaal van 2025 kan worden gestart met de aanleg van de eerste 11 kilometer warmteleidingen in het zuiden van Leeuwarden.

 

Warmtekaart van Leeuwarden

De overige kilometers zullen daarop volgen. 

 

Aardwarmte als duurzame bron

Aardwarmte, ook wel geothermie genoemd, is een techniek waarbij lokale en duurzame warmte uit de ondergrond wordt gehaald voor de verwarming van huizen en bedrijven. Het van nature aanwezige warme water, van bijna 100°C, wordt uit de ondergrond opgepompt. De warmte wordt eruit gehaald. Het afgekoelde water stroomt terug in dezelfde aardlaag waar het weer op kan warmen. Om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van deze bron zijn er ook plannen om de aardwarmte dat in de zomer aanwezig is maar dan niet gebruikt hoeft te worden, op te slaan in de ondiepe bodem (zogenoemd hoog temperatuur opslag HTO). De opgeslagen warmte kan dan in de wintermaanden als extra bron gebruikt worden.