Tekst

Van investeringspauze naar strategische focus

21 oktober 2022 heeft minister Jetten in een brief de Tweede Kamer geïnformeerd over het definitieve besluit voor de marktordening van collectieve warmte in de nieuwe Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw). De minister heeft in het wetsvoorstel bepaald dat gemeenten vanaf 2025 alleen warmtebedrijven voor een warmtekavel mogen aanwijzen, waarbij de infrastructuur in handen moet zijn van publieke partijen of waarbij een publieke partij door een meerderheidsaandeel in het warmtebedrijf doorslaggevende zeggenschap heeft over de infrastructuur. Dit voorstel heeft consequenties voor de manier waarop wij als warmtebedrijf kunnen opereren. Het wetsvoorstel dwingt ons om pas op de plaats te maken; reflecteren, analyseren en opnieuw keuzes maken.

Waarom was er een investerings-pauze?

We hadden een pauzeknop naar aanleiding van de concept warmtewet. Die pauzeknop hebben we nu grondig heroverwogen. Wij herhalen de boodschap dat wij niet zonder zeggenschap kunnen, omdat de Warmtewet verplicht tot leveringszekerheid, duurzaamheid en betaalbaarheid en wij dat niet kunnen garanderen als we geen grip op de bedrijfsvoering hebben (lees hier ons statement). Toch willen we graag blijven doorpakken in lokale energie en een bijdrage blijven leveren aan de energietransitie. We hebben daarom bewust gekeken wat er nu al wel kan. 

Onze nieuwe strategische focus

Dit heeft geleid tot focus en scherpe keuzes: Focus op onze bestaande klanten en assets, het verduurzamen van onze grote netten en het versterken van onze positie in klein collectieve oplossingen.  

Vanuit deze strategische keuzes hebben we kritisch gekeken naar bestaande en lopende projecten. Bij sommige projecten kunnen we de pauze knop er weer vanaf halen. Met andere projecten moeten we helaas definitief stoppen. De komende tijd gaat Ennatuurlijk persoonlijk met partners in gesprek om verder toe te lichten waarom juist dit project wel/niet doorgaat en wat dat betekent voor de toekomst.

Heb je al vragen over jouw specifiek project? Neem dan gerust contact op met je contactpersoon binnen Ennatuurlijk of met de zakelijke klantenservice. 

Hoe ziet het proces van de Wcw er verder uit?

De komende jaren moeten er een aantal stappen doorlopen worden voordat de Wcw in werking treedt. Voor zover bekend ziet de route er nu zo uit:

  • 1 juni 2023: concept wettekst gereed die voor een Uitvoering en Handhaving Toets (UHT) bij de ACM wordt voorgelegd.  
  • September 2023: met de uitkomsten van de UHT en opmerkingen van de stakeholders wordt de (evt. aangepaste) conceptwettekst besproken in de ministerraad, enaansluitend voorgelegd aan de Raad van State (RvS) 
  • Na het advies van de RvS komt de parlementaire behandeling in de Tweede en daarna Eerste Kamer. Deze behandelingen moeten nog gepland worden. 
  • Beoogde inwerkingtredingsdatum van de wet is nu gepland op 1 januari 2025.

Tijdens dit proces zal steeds meer duidelijk worden hoe de wet er uit komt te zien en wat de consequenties zijn. Wij zullen jullie bij belangrijke mijlpalen en beslissingen infomeren. 

We gaan graag met je in gesprek!

Heb je naar aanleiding van deze informatie nog vragen? Dan bespreken we deze graag met je! Neem hiervoor contact op met je accountmanager of onze zakelijke klantenservice. Onze zakelijke klantenservice staat voor je klaar via 085-27 34 559 of zakelijke-klantenservice@ennatuurlijk.nl