17 juli 2024 Warmte-onderbreking

We hebben de werkzaamheden afgerond. Je kunt weer warmte en warm water ontvangen.

Er wordt gewerkt aan het warmtenet. Hierdoor kan je tijdelijk geen warmte of warm water ontvangen.

De warmte wordt tijdelijk onderbroken in verband met reparatiewerkzaamheden aan leidingwerk. Je hebt dan geen warmte en/of warm kraanwater. De onderbreking vindt plaats op 17 juli 2024 van 10.00 tot 15.00 uur.

Wij stelden je van deze werkzaamheden op de hoogte via brief of e-mail. Heb je deze niet ontvangen? Dan hebben wij misschien niet jouw juiste postadres of e-mailadres. Via je persoonlijke account op www.mijnwarmte.nl kunt je je gegevens controleren en eventueel wijzigen.

De werkzaamheden vinden plaats op de volgende adressen:

Aggemastate
Bongastate
Farniastate
Goslingastate
Oenemastate
 

Status

We hebben de werkzaamheden afgerond. Je kunt weer warmte en warm water ontvangen.

  • Gepland
  • Gestart
  • Afgerond