Tekst

Aardwarmte, wat is dat? 

Aardwarmte is warmte uit de ondergrond die je kunt gebruiken voor verwarming van huizen, zwembaden, kassen en industrie. Hoe dieper je de grond in gaat, hoe warmer het wordt. In een put wordt het warme water uit de ondergrond opgepompt, de warmte haal je eruit en met een tweede put wordt het afgekoelde water weer teruggepompt in de ondergrond, waar het weer opwarmt. Meer weten over aardwarmte? Kijk dan op www.allesoveraardwarmte.nl.  

Tekst

Waarom is aardwarmte belangrijk? 

We willen in Nederland van het gas af en toe naar duurzame energievoorziening. Om klimaatverandering te beperken, moet de CO2-uitstoot omlaag. Aardwarmte stoot nauwelijks CO2 of andere producten uit. Aardwarmte is in veel regio’s in Nederland beschikbaar en wordt lokaal geproduceerd en gebruikt. Ook is aardwarmte niet afhankelijk van het weer, wind of seizoen, zoals wind- en zonne-energie. Daarmee is aardwarmte een voorspelbare en betrouwbare warmtebron. Bovendien is het een van de goedkopere alternatieve warmtebronnen en ben je met aardwarmte onafhankelijker van de markt, geopolitiek en prijsschommelingen. Dit alles maakt aardwarmte een aantrekkelijke duurzame warmtebron. Meer informatie over aardwarmte vindt u op www.allesoveraardwarmte.nl

Tekst

Waarom is een seismisch onderzoek nodig? 

Met dit seismische onderzoek brengen we de ondergrond van Best en Eindhoven in beeld. Dit is nodig om te bepalen of we aardwarmte veilig uit de bodem kunnen halen en of aardwarmte een duurzame energiebron voor de bewoners van Best en Eindhoven kan zijn.  

Tekst

Hoe gaat het seismisch onderzoek in zijn werk? 

Een seismisch onderzoek kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. In Best en Eindhoven kiezen we voor vibroseismiek. Een bewust keuze omdat dit de lichtste methode is, dus heel geschikt voor stedelijk gebied zoals Best en Eindhoven. Bij deze methode wekt een speciaal instrument, een E-vib, om de tien meter trillingen op. Deze trillingen verspreiden zich als golven door de ondergrond. Deze golven worden opgevangen door geofoons die in de grond geplaatst worden. Wil je meer weten over seismisch onderzoek of welke methoden er nog meer zijn? Je vindt het op deze site

Tekst

Wat is een geofoon? 

Een geofoon is een trillingsmeter. Deze geofoons vangen de uitgestuurde signalen weer op. In Best en Eindhoven plaatsen we over een lijn van 7,5 km. 1.500 van deze geofoons in de grond. Daar blijven ze 7 dagen zitten voor de meting en na de meting halen we de geofoons er weer uit. Een geofoon is klein van omvang, circa 13 x 4 cm en ziet er zo uit:

Media
Media
Tekst

Wat is een E-vib? 

Een E-vib is een instrument dat trillingen maakt voor seismisch onderzoek. Het voertuig heeft een kenteken voor de openbare weg. Zo ziet de E-vib eruit: 

Tekst

Wanneer en waar vindt het seismisch onderzoek plaats? 

Het onderzoek start op 12 mei, duurt 7-9 dagen en vindt plaats in Best en Eindhoven. Het onderzoek gebeurt overdag, 's nachts en in het weekend. We doen de metingen voornamelijk ’s nachts om zo weinig mogelijk ruis te hebben.  

Het onderzoek vindt plaats op plekken waar overdag vaak veel rumoer is, denk aan verkeer, met name treinen. De trillingen die treinen veroorzaken, zijn krachtiger dan de E-vib, en overstemmen dus het signaal. Om goed te kunnen meten, willen we zo min mogelijk omgevingsgeluiden.  

Tekst

Waar in Best en Eindhoven vindt het seismisch onderzoek plaats? 

Het onderzoek loopt langs een 7,5 kilometer lange lijn die parallel loopt aan de spoorlijn, vanuit het centrum in Eindhoven richting Best. De route loopt voornamelijk door openbaar terrein en de geofoons worden veelal in de groenstrook geplaatst. De gestreepte oranje lijn op dit kaartje geeft de route aan. 

Media
Aardwarmte in Best en Eindhoven
Tekst

Wat merk je van seismisch onderzoek? 

Je merkt weinig van het onderzoek. Hieronder vind je op een rijtje wat je zou kunnen merken:   

Zien 
Je ziet dat we met activiteiten bezig zijn. Een ploeg medewerkers plaatst de geofoons (grondmicrofoons). Vervolgens zie je het speciale voertuig - de E-vib - rijden. Na 7-9 dagen worden de geofoons weer uit de grond gehaald.  

Horen 
Het geluid van het voertuig en van de apparatuur.  

Voelen
De E-vib creëert trillingen. Deze trillingen worden opgevangen en gemeten door de geofoons. De trillingen zijn vergelijkbaar met de trillingen van een trein op een vergelijkbare afstand. We denken dat de trein een goede vergelijking is, omdat het onderzoek dat we doen naast de spoorlijn plaatsvindt.  

Verkeersoverlast?  
De E-vib is qua verkeersoverlast vergelijkbaar met speciale voertuigen bij groenwerkzaamheden en kan hinder veroorzaken door langzaam rijden en stoppen.  

Tekst

Is er kans op schade bij seismisch onderzoek? 

Seismisch onderzoek is een lichte meetmethode die geen schade veroorzaakt, ook niet aan het milieu. Mochten er vermoedens zijn dat schade veroorzaakt is door dit onderzoek, dan zal een onafhankelijke expert de oorzaak en omvang van de schade beoordelen.  

Tekst

Is er ervaring met seismisch onderzoek? 

Ja. Seismisch onderzoek wordt al decennialang veilig en succesvol toegepast. In de jaren ’70 en ’80 vooral voor olie- en gaswinning. Vooral in de omgeving van Rotterdam/Den Haag, Noord-Holland en de noordelijke provincies. Daar is dan ook al veel bekend over de ondergrond. Maar ook in Noord-Brabant is veel onderzoek geweest. 

Tekst

Ik heb een vraag of een klacht. Waar kan ik terecht? 

Heb je een vraag of een klacht vanwege de werkzaamheden in je buurt, neem dan contact met onze klantenservice. We helpen je dan graag. 

Tekst

Ik wil meer weten over seismisch onderzoek. Waar vind ik dat?  

Kijk op www.scanaardwarmte.nl. Je vindt er ook informatie over aardwarmte als energiebron. 

 

Op welke sites vind ik meer informatie over seismisch onderzoek en aardwarmte? 

Kijk op: 

www.scanaardwarmte.nl 
www.allesoveraardwarmte.nl  
www.geothermie.nl