Tekst

Onze warmtenetten in Eindhoven

In Eindhoven zijn verschillende warmtenetten. Eén net loopt van de biomassacentrale op Strijp-T. Dit is een sternetwerk dat verschillende kanten uitgaat; richting het Evoluon en naar de wijken Strijp-S, Strijp-T en Vredeoord. Dit warmtenet heeft ook een vertakking naar Woensel West (bijvoorbeeld naar GGzE Grote Beek) en een naar het centrum waar we warmte leveren aan meerdere gebouwen en bedrijven zoals De Regent, De Admirant, De Witte Dame, de Piazza, de PSV-laan en de Bijenkorf. In Meerhoven leveren we warmte aan de wijken Grasrijk en Zandrijk. We maken daarvoor onder andere gebruik van de warmte van de biomassacentrale van de gemeente Eindhoven. De gemeente heeft zelf ook een  warmtenet waarmee ze vanuit dezelfde biomassacentrale warmte levert aan huishoudens in Meerhoven.

 

Tekst

Warmte en koude via een bodemenergiesysteem

In de wijken Strijp-S en Strijp-R ontvangen zo’n 1.200 woningen warmte en koude via een bodemenergie-systeem. In de zomer pompt het systeem grondwater uit een onttrekkingsbron op en geeft het water de koude af aan het gebouw. Vervolgens gaat dat water de infiltratiebron in. In de winter werkt het hetzelfde maar dan wordt het grondwater opgepompt om zijn warmte af te geven. De energie uit het grondwater wordt met een warmtepomp opgewaardeerd tot 30-35°C voor ruimteverwarming en tot 55°C voor warm water. Voor Strijp-S wordt, indien nodig, de extra benodigde warmte aangevuld met warmte uit het warmtenet.

Tekst

Hier leveren wij warmte

 

Bekijk de warmtekaart

Media
Tekst

Bekijk onze serie Doorpakkers in Eindhoven

In onze serie Doorpakkers vertellen we je alles over onze warmte- en koude-oplossingen in Eindhoven. Bekijk alle afleveringen:

 Bekijk aflevering 1

Bekijk aflevering 2

Bekijk aflevering 3

 

Tekst

Waar komt de warmte in Eindhoven vandaan?

Wij geven graag inzicht in de duurzaamheid van onze warmtenetten in Eindhoven. Het warmtenet in Strijp ontvangt 52% van de warmte van de biomassacentrale op Strijp-T. Het warmtenet in Mehoven krijgt voor 42% warmte van de biomassacentrale van de gemeente Eindhoven. Het resterende deel wordt ingevuld met behulp van gasketels, die ook dienen als piek- en back-upvoorziening.

Tekst

Onze ambitie: CO2-neutraal in 2040

Samen met onze partners in Eindhoven zetten we de schouders onder de verduurzaming van de stad. De eerste stap is het vinden van innovatieve duurzame oplossingen waarmee we onze bestaande warmte- en koudeoplossingen verder kunnen optimaliseren en verduurzamen. Ons doel is dat onze warmte en koude in 2040 volledig CO2 -neutraal is.

Temperatuur optimaliseren (warmte en koude)

Onze grote warmtenetten in Eindhoven hebben op dit moment aanvoerwarmte met een middentemperatuur nodig om de woningen en bedrijfspanden van onze klanten comfortabel te kunnen verwarmen. Gebouweigenaren kunnen helpen door hun gebouw beter te isoleren en installaties beter in te regelen waardoor de aanvoer- en retourtemperatuur omlaag kan. Hoe lager de benodigde aanvoerwarmte is, hoe groter de keuze in duurzamere bronnen wordt. Voor de bestaande bouw is deze middentemperatuur warmte erg prettig omdat er dan minder in de woning aangepast hoeft te worden en dat scheelt weer geld voor de woningeigenaar en minder ‘gedoe’. Nieuwbouw wordt al aardgasvrij gebouwd. Daardoor is de gewenste temperatuur daar vaak wat lager. Omdat nieuwbouw beter geïsoleerd is, is er in de zomer ook behoefte om te koelen. Ennatuurlijk levert daarom zowel warmte als koude. Zowel stand alone per project als in een collectief systeem.

Nieuwe warmte en koude bronnen

We zorgen ervoor dat de warmte en koude in Eindhoven 100% CO2-neutraal is in 2040. En daarom zijn we steeds op zoek naar nieuwe duurzamere warmte- en koude-bronnen. Zo werken we stap voor stap naar een CO2-neutraal warmtenet in 2040.

Op dit moment onderzoeken we twee mogelijke duurzame bronnen:  aardwarmte (geothermie) en restwarmte. Voor aardwarmte is een opsporingsvergunning afgegeven en zijn we de ondergrond van Eindhoven in kaart aan het brengen. 

De andere mogelijke bron is bijvoorbeeld de warmte van asfaltverwerking A. Jansen BV uit Son en Breugel. Zo’n 25.000 huishoudens in Eindhoven en omgeving kunnen mogelijk hun huis verwarmen met warmte die vrijkomt bij het recyclen van asfalt tot grind en zand. Ennatuurlijk gaat de warmte leveren en legt daarvoor een 6 - 7 kilometer lange leiding aan van Son en Breugel naar het warmtenet in Eindhoven. Lees verder

Plaatsing warmtebuffers 

Door de plaatsing van drie warmtebuffers bij de biomassacentrale op Strijp-T kunnen we de vraag en het aanbod van warmte beter op elkaar afstemmen. Als de biomassacentrale meer warmte produceert dan er vraag is, loopt de buffer vol. En als er meer vraag is dan productie, loopt die weer leeg. Dankzij de buffer kunnen we de biomassacentrale veel constanter en dus zuiniger laten draaien en hebben we in de tussenseizoenen geen gasketels meer nodig om bij te springen bij de gebruikelijke pieken ‘s morgens en ’s avonds.

Tekst

Uitbreiding van onze warmte- en koude-oplossingen in Eindhoven

We werken hard aan de uitbreiding van onze bestaande warmtenetten. In Woensel West, Strijp-S, Strijp-R en het centrumgebied willen we warmte gaan leveren aan veel nieuwe huishoudens en zakelijke klanten.

Uitbreiding warmtenet Eindhoven

Op Strijp-S worden veel nieuwe appartementencomplexen gebouwd die zowel voor warmte als koude op onze netwerken worden aangesloten. Enkele voorbeelden hiervan zijn project Bouwveld-T, project Haasje Over en de unieke Trudotoren; een duurzaam en architectonisch hoogstandje met het allereerste verticale bos in Nederland.

In het centrum van Eindhoven wordt bekeken wat de mogelijkheden voor warmte en koude zijn en welke bronnen het beste gebruikt kunnen worden. Tussen het 18 septemberplein en het station wordt bijvoorbeeld het hele Stationsgebied Zuid her ontwikkeld. Er zijn verschillende duurzame warmte en koude oplossingen mogelijk voor dit gebied. Wij onderzoeken welke warmte en koude bronnen hier aangeboden kunnen worden. En we onderzoeken de mogelijkheden voor warmtecascadering (het aansluiten van een gebouw op de retour van het warmtenet). Ook bekijken we welke mogelijkheden er zijn voor de bestaande gebouwen in het centrum. Zo blijven we meedenken met alle veranderingen die er nu en in de toekomst in Eindhoven plaatsvinden. Net als aan de Willemstraat, waar twee nieuwbouwprojecten genaamd De Gebroeders en 49 woningen op het Vogelzangterrein zijn aangesloten op het warmtenet. De nieuwbouw op het Van de Ven terrein volgt later.

Linker kolom

Download de brochure

We hebben alle informatie over ons warmtenet nog even voor je op een rijtje gezet.

Download de brochure

Rechter kolom

Brochure Eindhoven

Meer weten over warmte- en oplossingen?

Sonja of een van haar collega's helpen je graag verder.