Tekst

Duurzaam alternatief

Samen met Cogas en Twence willen we een flinke sprong maken in de energietransitie. Via een nieuw warmtenet in Twente bieden we een duurzaam en betaalbaar alternatief voor aardgas. Met dit regionale warmtenet ligt er, in lijn met het Klimaatakkoord, een concreet plan voor gemeenten om te verduurzamen. Bovendien kan het plan gemeenten helpen om te zien waar de kansen en mogelijkheden liggen om wijken te verduurzamen. 

Tekst

Stedelijk Twente

De drie partners zijn hierover in gesprek met verschillende stedelijke gemeenten van Twente. Een warmtenet is hier een rendabele oplossing als er een warmtebron dichtbij is, en zoveel mogelijk panden kunnen worden aangesloten.

Tekst

Warmte uit de industrie als bron

Twence is de grootste producent van hoge temperatuurwarmte (HT) in Twente. Op dit moment heeft Twence nog voldoende warmte beschikbaar voor het verwarmen van 100.000 woningen in Twente. Daarnaast staat het warmtenet open voor meerdere duurzame warmteproducenten. Om te beginnen is een grote warmtebron als Twence essentieel. Toekomstige aanvullende bronnen kunnen bijvoorbeeld warmte van andere bedrijven zijn of alternatieve warmtebronnen als geothermie, aquathermie, zonthermie, power-to-heat of waterstof voor extra warmtevraag.

Tekst

Stap voor stap

We verkennen samen de verschillende rollen en de technische en financiële haalbaarheid van dit ambitieuze project. Het is belangrijk dat er afstemming in de regio plaatsvindt. Daarom zijn we in gesprek met gemeenten, woningbouwcorporaties en grotere afnemers. Het project wordt opgenomen in de Regionale Energiestrategie Twente 1.0 en de warmte- en wijkuitvoeringsplannen van de gemeenten. Gemeenten spelen dus een belangrijke rol in het project; we willen dit graag samen met hen ontwikkelen.

Media
Tekst

Heb je vragen?

Onze klantenservice helpt je graag verder.

Naar de contactpagina