Tekst

Aardwarmte in Leeuwarden

In Leeuwarden werken we hard aan het ontwikkelen van een nieuwe warmtebron: aardwarmte. Hiervoor werken we samen met Shell, EBN en Bouwgroep Dijkstra Draisma. Aardwarmte, ook wel geothermie genoemd, is een techniek waarbij lokale en duurzame warmte uit de ondergrond wordt gehaald voor de verwarming van huizen en bedrijven. Het van nature aanwezige warme water wordt uit de ondergrond opgepompt. De warmte wordt eruit gehaald. Het afgekoelde water stroomt terug in dezelfde aardlaag waar het weer op kan warmen. 

Tekst

Warmte voor meer dan de helft van Leeuwarden

Aardwarmte is een voorwaarde voor groei van het warmtenet in Leeuwarden.  Met meerdere bronnen kan in potentie meer dan de helft van Leeuwarden worden voorzien van duurzame warmte. In de tweede helft van 2021 vond de eerste proefboring plaats. De eerste resultaten van de brontest geven op dit moment onvoldoende zekerheid over het vermogen van de aardwarmtebron om per direct door te gaan met de aanleg van het warmtenet en de aardwarmte-installatie. Extra onderzoek noodzakelijk is. Dit onderzoek zal mogelijk enige maanden duren. 

Media
Warmtenet Ennatuurlijk Leeuwarden
Tekst

Als de proefboring naar aardwarmte succesvol is, starten we met de aanleg van het warmtenet. Die komt als een ring rond de stad te liggen, om vervolgens de wijken in te kunnen gaan. Op het warmtenet kunnen naast de aardwarmtebron ook andere duurzamere warmtebronnen worden aangesloten, zoals warmte uit industrie. Zodra we de aardwarmtebron in gebruik kunnen nemen, besparen we 80% CO2 ten opzichte van verwarmen met individuele cv-ketels op aardgas.

Meer weten over aardwarmte?

Harald of een van zijn collega's helpen je graag verder.