Tekst

Warmte uit de regio voor de regio! Precies waar Sittard-Geleen, Beek en Stein goed in zijn. De Provincie Limburg biedt hulp in de ontwikkeling van Het Groene Net en ziet dit als een katalysator in de energietransitie naar het aardgasvrij maken van woningen en kantoren. Zo zetten we samen een stevige stap richting de duurzaamheidsdoelen van Gemeenten, Provincie en Rijk.

Tekst

Waar komt de warmte vandaan? 

Het Groene Net werkt hard aan de verduurzaming van Sittard-Geleen. Het Groene Net levert 73% warmte, afkomstig van de Biomassa Energiecentrale Sittard (BES). De rest wordt aangevuld door de gasketels in Hoogveld, die we daar ook als piek- en back-upvoorziening gebruiken. Warmtenet Hoogveld levert circa 98% warmte, afkomstig van de BES. 2% komt van gasketels in het ketelhuis in Hoogveld, die ook als piek- en back-upvoorziening dienen.

Media
Tekst

Een duurzame toekomst

Het Groene Net werkt hard aan verduurzaming van de gebouwde omgeving. Zo wordt op diverse plaatsen het warmtenet uitgebreid. De wijk Limbrichterveld, waar de gemeente ca. 500 woningen gasvrij wil maken, is aangemerkt als ‘proeftuin aardgasvrije wijken’. Hier wordt onderzocht of een aansluiting op het warmtenet haalbaar is.

De regio die ooit Nederland voorzag van steenkolen, kan zomaar koploper worden in verduurzaming. Warmtebedrijf Het Groene Net, een samenwerking tussen initiatiefnemer gemeente Sittard-Geleen en Ennatuurlijk, onderzoekt of de restwarmte van het gigantische industriecomplex Chemelot, het oude DSM-terrein, te gebruiken is voor het aardgasvrij maken van woningen en bedrijven in heel Zuid-Limburg. “We zijn erg trots op Het Groene Net”, stelt Kim Schmitz, wethouder Duurzaamheid van de gemeente Sittard-Geleen. “Onze eerste focus is zoveel mogelijk woningen en bedrijven in Sittard-Geleen en buurgemeenten Stein en Beek van warmte voorzien. Met de duurzame warmte van onze eigen biomassacentrales (lokaal snoeiafval) en restwarmte van de SABIC-fabriek op Chemelot kunnen we onze eigen lokale duurzaamheidsdoelstelling: uiterlijk 2040 klimaat- en energieneutraal zijn, al grotendeels halen.”

Tekst

Transportleiding
Voor verduurzaming van de rest van de regio onderzoekt Het Groene Net de aanleg van een transportleiding die van Chemelot tot diep in Maastricht loopt. “De enorme hoeveelheid restwarmte die nu nog via koeltorens in de lucht verdwijnt, kan naar schatting 250.000 woningen verwarmen.” Het initiatief wordt regionaal goed ontvangen. “The proof is in the pudding: gemeenten langs de leiding haken graag aan.” Het Groene Net kan uitgroeien tot het grootste warmtenet van Nederland.

Toekomstproof
Ook voor woningbezitters moet de overstap van gas op warmte interessant zijn. “Met de subsidie vanuit het Programma Aardgasvrije Wijken onderzoeken we in de wijk Limbrichterveld Noord hoe bewoners hun huis toekomstproof kunnen maken tegen de laagst mogelijke kosten. In proefwoningen laten we ze zien hoe makkelijk het is om een woning aan te sluiten op Het Groene Net.”

Tekst

Warmte-etiket Sittard - Geleen

Wij geven graag inzicht in de duurzaamheid van onze warmtenetten. Op het warmte-etiket kan je in één oogopslag zien welke warmtebronnen Ennatuurlijk gebruikt en hoe duurzaam het warmtenet in 2022 was. Wil je weten wat alle termen op het warmte-etiket betekenen?

Lees hier meer over het warmte-etiket

Linker kolom
Rechter kolom
Tekst

Waar leveren wij warmte?

In de gemeente Sittard-Geleen heeft Ennatuurlijk twee warmtenetten: Hoogveld en Het Groene Net. Beide warmtenetten leveren duurzamere warmte – en soms ook koude – aan zo’n 1300 woningen en 25 zakelijke klanten.

Ga naar de warmtekaart

 

Media
Het Groene net warmtenet Sittard
Media
Tekst

Heb je vragen?

Onze klantenservice helpt je graag verder.

Naar de contactpagina

Ik wil me aanmelden als klant