Tekst

Waar komt de warmte vandaan?

Waterschap Vallei en Veluwe zuivert rioolwater van bedrijven en huishoudens uit de regio. Uit deze zuivering ontstaat slib welke wordt opgeslagen in gistingstanks. In de gistingstanks worden de organische stoffen uit het slib omgezet in biogas. Op het terrein van de rioolwaterzuiveringsinstallatie staan biogas Warmtekrachtkoppelingen (WKK's) opgesteld waarin het biogas wordt omgezet naar elektriciteit waarbij warmte vrijkomt. De elektriciteit en een deel van de warmte zijn voor eigen gebruik op het terrein vaan de rioolwaterzuivering van waterschap Vallei & Veluwe. De warmte die overblijft wordt ingezet in ons ketelhuis voor warmtenet in Apeldoorn. 

In het ketelhuis op het terrein van Waterschap Vallei en Veluwe wordt het water vervolgens via het warmtenet getransporteerd naar de wijk Zuidbroek. Nadat de warmte is gebruikt voor verwarming en warm water, gaat het terug naar het ketelhuis. In Zuidbroek is alleen in uitzonderlijke situaties nog aardgas nodig. Verder liggen er op het ketelhuis zonnepanelen voor groene stroom, waardoor de totale CO2-besparing nog groter is. 

Media
Tekst

Warmte-etiket Apeldoorn

Wij geven graag inzicht in de duurzaamheid van onze warmtenetten. Op het warmte-etiket kan je in één oogopslag zien welke warmtebronnen Ennatuurlijk gebruikt en hoe duurzaam het warmtenet in 2023 was. 

Lees hier meer over het warmte-etiket

Linker kolom
Beekpark 2023
Rechter kolom
Zuidbroek 2023
Tekst

Waar ligt het warmtenet in Apeldoorn.

Bekijk op de kaart waar het warmtenet ligt.

Ga naar de warmtekaart

 

Media
Warmtenet Apeldoorn
Media
Tekst

Heb je vragen?

Onze klantenservice helpt je graag verder.

Naar de contactpagina

Ik wil me aanmelden als klant