Tekst

Ons warmtenet in Enschede

De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de uitbreiding van het warmtenet. We hebben bestaande netten aan elkaar verbonden door het aanleggen van de Warmtebaan. Dankzij de acht kilometer lange Warmtebaan konden we drie bestaande gasgestookte warmtenetten verduurzamen door ze aan te sluiten op de duurzamere warmte van Twence. Dat zijn de netten in de wijken Tattersall, Roombeek en Deppenbroek met in totaal ruim 2.000 aangesloten huishoudens. Alleen al door het aankoppelen van deze drie - voorheen gasgestookte - warmtenetten besparen we zo’n vijf miljoen kuub aardgas per jaar.

Daarnaast biedt de Warmtebaan ruimte voor toekomstige groei van duurzame warmte in Enschede. Dankzij de Warmtebaan is warmte een bereikbaar duurzaam alternatief voor aardgas voor circa de helft van de huishoudens in Enschede. 

Tekst

Hier leveren wij warmte

 

Bekijk de warmtekaart

Media
kaart Enschede
Tekst

Onze serie Doorpakkers in Enschede

In onze serie Doorpakkers vertellen we over het warmtenet in Enschede. Bekijk de eerste aflevering.

Bekijk hier aflevering 1

Bekijk hier aflevering 2

Bekijk hier aflevering 3

Tekst

Waar komt de warmte in Enschede vandaan?

Wij geven je graag inzicht in de duurzaamheid van onze warmtenetten. Op het warmte-etiket kan je in één oogopslag zien welke warmtebronnen Ennatuurlijk gebruikt en hoe duurzaam het warmtenet in 2023 was. 

Tekst

Het warmtenet in Enschede ontvangt op dit moment meer dan 95% van de benodigde warmte van Twence. Het afvalenergiebedrijf wekt de warmte op met een bio-energiecentrale die warmte produceert uit regionaal sloop- en afvalhout (B-hout) en drie afvalverbrandingsinstallaties. Dit maakt het warmtenet in Enschede het duurzaamste warmtenet van Nederland. We realiseerden in 2023 een CO2-reductie van 90% t.o.v. verwarmen met individuele cv-ketels op aardgas. 

Lees meer over het warmte-etiket

Media
Enschede 2023
Tekst

Onze ambitie: CO2-neutraal in 2040

Het netwerk in Enschede is al heel duurzaam. Onze doelstelling van 70% CO2-reductie in 2030 hebben we al ruimschoots gehaald. In 2030 verwachten we een CO2-reductie van 95% te behalen. Ons doel is dat onze warmte in 2040 volledig CO2-neutraal is.

De laatste stappen naar 100% CO2-reductie

Om te komen tot CO2-neutraliteit in 2040 werkt Twence aan de afvang van de CO2 die door zijn installaties wordt geproduceerd. De warmte voor de piekvraag kan worden verduurzaamd met behulp van een e-boiler die warmte genereert met elektriciteit uit zon en wind.

Op zoek naar nieuwe warmtebronnen

Twence zal ook in de toekomst het leeuwendeel van de gevraagde warmte blijven leveren. In samenwerking mede met het afvalenergiebedrijf kijken we naar nieuwe bronnen om zo invulling te geven aan de groeiende behoefte aan duurzame warmte. Zo verkennen we alvast de mogelijkheden voor aardwarmte en aquathermie.

Tekst

Samen werken aan de uitbreiding van ons warmtenet

Enschede is, na het vaststellen van haar transitievisie warmte, nog druk bezig om de Wijk Uitvoerings Plannen vorm te geven. Welke wijken mogelijk op het warmtenet worden aangesloten is nog niet bekend. Dankzij de Warmtebaan is warmte een bereikbaar duurzaam alternatief voor aardgas voor circa de helft van de huishoudens in Enschede.

Vooruitlopend op de Wijk Uitvoerings Plannen maken woningcorporaties soms nu al een keuze voor warmte. Vanuit kostenoogpunt en omdat dat veel efficiënter is, willen zij het renoveren en aardgasvrij maken van wijken en complexen bij voorkeur combineren. Ennatuurlijk kan flexibel meebewegen met hun renovatieplanning.

Media
Tekst

De Warmtebaan 

Het netwerk in Enschede loopt vanaf de voormalige WarmteKrachtCentrale (WKC) op Marssteden naar enerzijds de universiteitscampus en anderzijds naar de zuidelijke wijken ’t Zwering, Helmerhoek en Wesselerbrink. Vanaf 2018 is de zuidelijk tak uitgebreid met  de Warmtebaan. Deze uitbreiding loopt vanaf de aansluiting op het bestaande warmtenet bij de Zuidhollandlaan, via de Utrechtlaan, het Cromhoffpark en de Cromhoffsbleekweg naar het centrum. Daarna splitst de route. Een deel van de leidingen loopt richting het Ariënsplein en de Kop Boulevard. Het andere deel loopt via de Oldenzaalsestraat tot aan de Stadshaard in Roombeek. Het aanleggen van de Warmtebaan is gestart in april 2018 en bestond uit 3 fasen welke allemaal zijn afgerond. Eerder lagen de leidingen al tot aan de Kop van de Boulevard en de van Lochemstraat, maar inmiddels zijn ook het Janninkkwartier, vier gemeentelijke panden rondom de Wenninkgaarde en de Molenstraat, de Melkhal en het Fazantplein aangesloten op de Warmtebaan.

Meer weten?

Steven of een van onze andere collega’s helpen je graag verder.