Tekst

Maar ook markante gebouwen zoals het provinciehuis en het Eiffelgebouw (het voormalige Sphinxgebouw) zijn aangesloten op de stadsverwarming in Maastricht. 

Tekst

Hier ligt ons warmtenet

 

Bekijk de warmte-kaart

Media
Tekst

Waar komt de warmte in Maastricht vandaan?

Wij geven je graag inzicht in de duurzaamheid van onze warmtenetten. Op het warmte-etiket kan je in één oogopslag zien welke warmtebronnen Ennatuurlijk gebruikt en hoe duurzaam het warmtenet in 2023 was. De warmte die we gebruiken is lokaal. Noord-West Entree levert industriële warmte van papierfabriek Sappi en warmte van gasgestookte piek- en back-upketels. Het warmtenet Céramique ontvangt warmte van drie gasgestookte warmte- krachtkoppelingen (wkk's). De resterende warmtevraag wordt ingevuld met twee gasgestookte piek- en back-upketels. Wil je weten wat alle termen op het warmte-etiket betekenen? Lees hier meer over het warmte-etiket. 

Linker kolom
Maastricht Noord West Entree
Rechter kolom
Maastricht Ceramique 2023
Tekst

* Warmtenetten die gekoppeld zijn aan een warmtekrachtkoppeling (WKK) leveren door de versnelde verduurzaming van de landelijke elektriciteitsmix steeds minder CO2 besparing op. Klik hier voor meer informatie. 

Tekst

Toekomst warmtenet Maastricht

Voor verduurzaming van de bestaande netten kijken we naar warmte uit lokale industrie, zoals Mosa-fabriek en glasfabriek O-I en de rioolwaterzuivering bij Limmel. Door de snelle ontwikkelingen op gebied van aquathermie is het winnen van warmte uit het oppervlaktewater van Maastricht een serieuze optie. Ook verkennen we warmte uit de bodem (ondiepe geothermie) en houden we de ontwikkelingen rond biogas en waterstof (als vervanger van aardgas in gasgestookte installaties) nauwlettend in de gaten. Uiteindelijk zal volgens plan in 2030 de gemiddelde CO2-reductie van het warmtenet Maastricht minstens 70% bedragen en streven wij naar een CO2 neutraal warmtenet in 2040.

Dionne

Heb je nog vragen?

Dionne of een van onze andere collega's helpen je graag.
Neem contact op met onze klantenservice.