Tekst

Jouw warmte-etiket 

De warmte-etiketten geven aan hoe onze netten ervoor stonden in 2022. Natuurlijk willen wij onze netten elk jaar weer verbeteren. Voor onze grootste netten hebben we daarom behalve de huidige situatie aangegeven ook wat we in de toekomst gaan doen om het net nog verder te verduurzamen. Klik hieronder door naar de warmtepagina's van jouw gemeente. 

Tekst

Bekijk de cijfers van onze grootste netten:

Linker kolom

Benieuwd naar de cijfers van al onze netten?

Download het totale overzicht

Rechter kolom
Kaart Nederland
Tekst

Hoe staan onze netten er voor?

De gemiddelde CO₂-besparing van onze warmtenetten is gestegen van gemiddeld 51% in 2021 naar ruim 53% in 2022. Verwarming en warm water via een warmtenet van Ennatuurlijk is daarmee gemiddeld ruim de helft duurzamer dan verwarmen met een cv-ketel op aardgas. Dat is een mooi resultaat, maar we werken hard aan verdere verbetering. De doelstelling is 70% CO₂-besparing in 2030 en 100% in 2040.

Warme dagen en besparen op energie

De stijging in CO₂-besparing komt vooral doordat de vraag naar warmte in 2022 een stuk lager was dan in 2021. Minder vraag betekent immers ook minder opwek. De afgenomen vraag heeft twee oorzaken:

  • Minder graaddagen: 2022 was een warmer jaar. Daardoor was er minder warmte nodig en was de inzet van piekinstallaties (vaak op basis van aardgas) minder vaak nodig.
  • Minder warmteverbruik: klanten verbruikten minder warmte. Dit kwam enerzijds door de hogere energieprijzen maar we zien ook dat klanten bewuster omgingen met warmte door bijvoorbeeld isolatie van hun woning. In 2022 besteedden we hier vanuit Ennatuurlijk veel aandacht aan. Zo hebben we een isolatie-actie waarmee klanten voordeliger hun woning kunnen verduurzamen. Daarnaast geven we ook andere bespaartips waarmee klanten hun warmtevraag kunnen verminderen. 

De duurzaamheid van onze grote warmtenetten is nagenoeg gelijk gebleven t.o.v. 2021. In totaal hebben we 62 warmtenetten. Bij een flink aantal (38) vooral kleinere netten realiseren we geen CO₂-besparing. De meest voorkomende oorzaak daarvan is dat ze een fossiele bron zoals een gasgestookte ketel of warmtekrachtkoppeling (WKK) hebben.

Linker kolom

Zo lees je het warmte-etiket:

 


1. Primaire energiefactor (PEF): Drukt uit hoeveel fossiele energie nodig is voor de productie, distributie en levering van de warmte. Hoe lager dit getal is, hoe beter.

Rechter kolom
Kenmerken netwerk_warmte-etiket
Tekst

2. CO2-uitstoot en -besparing: De CO2-besparing is het verschil tussen de CO2-uitstoot die vrijkomt bij de productie en distributie van warmte en de CO2-uitstoot die vrijkomt als elke woning of onderneming dezelfde warmte zou opwekken met een cv-ketel op aardgas. Hoe groter de besparing, hoe beter. De relatieve CO2-besparing verschilt per warmtenet en is afhankelijk van de bron en de warmte- en energieverliezen van de infrastructuur. Hoe duurzamer de bron, hoe meer deze bijdraagt aan de relatieve CO2-besparing. Bij warmtenetten met een warmtekrachtkoppeling (WKK) als bron neemt de CO2-besparing in de loop der jaren af. Een WKK wekt zowel elektriciteit als warmte op. Bij de berekening van de CO2-uitstoot voor warmteproductie met een WKK wordt de vermeden CO2-uitstoot door elektriciteitsproductie dan ook in mindering gebracht op de totale CO2-uitstoot van de installatie. Omdat de landelijke mix voor elektriciteitsproductie steeds duurzamer wordt, voornamelijk door het toenemende aandeel wind- en zonne-energie, neemt de vermeden CO2-uitstoot op elektraproductie af. Als gevolg hiervan neemt de CO2-uitstoot voor de warmteproductie toe. De WKK’s, die lange tijd als zeer energie-efficiënt gezien werden, zullen dus geleidelijk minder gaan presteren op CO2-besparing voor warmteproductie. Daarom zullen ze op termijn vervangen worden door een duurzamer alternatief.

3. Aandeel hernieuwbare energie: Het percentage hernieuwbare energie binnen de totale hoeveelheid energie die we gebruiken van opwek tot levering. Hoe hoger het percentage, hoe duurzamer.

4. Aandeel restwarmte: Het aandeel restwarmte uit industriële processen en datacenters binnen de totale hoeveelheid hernieuwbare energie die we gebruiken van opwek tot levering.

5. WarmteverliesTijdens het transport van het warme water van de bron naar de woningen en bedrijven is er warmteverlies. Hoe lager het warmteverlies, hoe beter. De relatieve warmteverliezen kunnen per warmtenet verschillen en zijn afhankelijk van onder meer de nettemperaturen, de omvang en transportcapaciteit, en het aantal en type klanten. Warmtenetten in een dicht stedelijk gebied waar veel klanten op aangesloten zijn, hebben een zogenaamde hoge warmtedichtheid en dus relatief lage warmteverliezen. Netwerken waar een relatief uitgestrekt warmtenet ligt of waar de volledige capaciteit nog niet benut is, zullen relatief hoge warmteverliezen hebben.