Meest gestelde vragen over de energieprijzen in 2022

Tekst

q&a

We begrijpen dat je mogelijk vragen hebt over de tarieven voor 2022. We beantwoorden deze hieronder zo goed mogelijk. Deze vragen en antwoorden gaan over het tarief van 2022. Dit tarief blijft heel 2022 gelden.

Heb je vragen over het tarief voor 2023 en het prijsplafond van de overheid? Klik dan hier. 

Tekst

De prijzen van energie stijgen, wat betekent dat voor mij?

Dat betekent dat je in 2022 meer gaat betalen voor warmte. Sinds 1 januari kun je je persoonlijke tarieven inzien via www.mijnwarmte.nl. Daarnaast vind je hier onze algemeen geldende tarieven en handige informatie rondom de tariefswijziging.

Vanaf wanneer wijzigt Ennatuurlijk de tarieven voor warmte?

De tarieven wijzigen altijd op 1 januari. Deze blijven vervolgens één jaar vaststaan. In 2022 gaat het tarief dus niet meer wijzigen.

Tekst

Waarom stijgen de prijzen van warmte?

Aan het produceren en distribueren van warmte zijn kosten verbonden en deze beide kosten zijn flink gestegen. Alle energieprijzen zijn geëxplodeerd. Of het nu gaat om gas, biogas, elektriciteit, benzine of warmte uit industrie: alle energie is veel duurder geworden. Daardoor is ook onze eigen warmteproductie en -levering duurder geworden. De stijging van tarief komt door vier oorzaken:

  1. Onze eigen gasrekening is gestegen. Zelfs bij onze meest duurzame warmtenetten gebruiken we nog gas om pieken in de vraag op te vangen. Soms gebruiken we zelfs nog gas om basiswarmte te leveren als er nog onvoldoende alternatieve bronnen in de buurt zijn, zoals warmte uit de industrie.
  2. Wij moeten meer betalen voor de warmte die we inkopen. Aan de opwek van warmte zijn kosten verbonden. Wij kopen zo’n 70 procent van onze warmte in bij de industrie. Denk daarbij aan de RWE-centrale in Geertruidenberg of afvalverwerkingsbedrijf Twence in Enschede. Deze warmte wordt niet gratis aan ons geleverd. Daar betalen wij voor. Helaas is de inkoop van deze warmte veel duurder geworden. 
  3. Ook onze elektriciteitsrekening is gestegen, want ondertussen zijn de prijzen voor alle energievormen omhoog gegaan. Wij gebruiken elektriciteit om de warmte bij de mensen thuis te brengen.
  4. De hoge gasprijs heeft tot slot ook een negatieve invloed op subsidies voor exploitatie van ‘groene’ warmtebronnen. Duurzame bronnen zijn nog steeds duurder dan gas. Via de zogenaamde SDE-regeling is er subsidie om het verschil te compenseren zodat duurzame energie betaalbaar wordt, of in ieder geval minimaal in lijn met de fossiele energie is. Door de hoge gasprijs wordt dit verschil kleiner en krijgen we dus minder subsidie waardoor onze kosten oplopen.  

Al deze zaken zorgen ervoor dat ook Ennatuurlijk meer kosten moet maken voor de levering van warmte aan jouw huis.Meer weten? In dit blog leggen we dit nog verder uit. 

ennatuurlijk warmteprijs

Tekst

Waar kan ik mijn persoonlijke tarieven inzien?

Sinds 1 januari kun je je nieuwe tarieven inzien door in te loggen op je persoonlijke pagina op www.mijnwarmte.nl. Heb je nog geen account? Dan kun je deze aanmaken met het e-mailadres dat bekend is in onze administratie. Het tarievenblad met de tarieven voor 2022 vind je hier. Uiteraard staan ook onze medewerkers van de klantenservice voor je klaar. Je bereikt ons via telefoonnummer 085-2734567, WhatsApp: 0611461151, e-mail: klantenservice@ennatuurlijk.nl en via de chat op deze website.

Tekst

Wat betekent de tijdelijke btw verlaging voor energie per 1 juli 2022

Vanwege de gestegen energieprijzen heeft de overheid maatregelen genomen om de energiekosten te verlagen. Eén van deze maatregelen is het tijdelijk verlagen van het btw-tarief op energie van 21% naar 9%. Deze verlaging gaat in per 1 juli 2022 en geldt tot en met 31 december 2022. Hiermee worden jouw energiekosten het komende halfjaar lager. 

Per 1 juli 2022 verrekent Ennatuurlijk jouw warmteverbruik en vaste kosten tegen 9% btw. Voor de meeste klanten van Ennatuurlijk betekent dit dat het maandelijkse voorschot omlaag gaat. In sommige gevallen blijft het voorschot ongewijzigd. Eind juni ontvangen alle klanten van Ennatuurlijk een persoonlijk bericht waarin we uitleggen wat de btw-verlaging voor jou betekent.

Bekijk hier de veelgestelde vragen en antwoorden over de btw-verlaging

Tekst

Hoe activeer ik een Mijn Warmte account?

We leggen dit uit in het stappenplan. Ben je al vaker op Mijn Warmte geweest, log dan in met je e-mailadres en wachtwoord. Is het je eerste keer, klik dan op de oranje knop ‘Bestaande klant’ (dus niet: ‘Nieuwe klant’). Er komt een nieuw scherm waar je je e-mailadres invult, druk vervolgens op ‘Check’. Is het e-mailadres al bij ons bekend, dan ontvang je een link om een wachtwoord aan te maken. Is het e-mailadres niet bekend, bel dan onze klantenservice om je e-mailadres door te geven: 085-27 34 567 zodat we een account voor je aan kunnen maken.

Tekst

In de media verschenen berichten dat warmteleveranciers de tarieven met maximaal 67% mogen verhogen. Hoe verhoudt zich dit met de tariefswijziging van Ennatuurlijk?

De 67% die in de media is genoemd is berekend op basis van de maximale stijging die de ACM (de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt) toestaat, waarbij een vergelijking is gemaakt tussen de maximale tarieven van de ACM uit 2021 en de maximale tarieven van de ACM uit 2022. Deze stijging van 67% gaat bovendien over de totale warmtekosten (dus zowel de vaste kosten als de variabele kosten) en bij een gemiddeld verbruik van 35 Gj waar de ACM mee rekent. De totale kosten stijgen bij ons met ongeveer 36% t.o.v. van het maximum van de ACM van 2021 terwijl een stijging van 67% is toegestaan. Ten opzichte van onze eigen tarieven van 2021 stijgen de kosten voor onze warmteklanten met ongeveer 54% ten opzichte van 2021 bij een gemiddeld verbruik van 35 Gj. We blijven met ons tarief daarmee onder het wettelijk toegestaande tarief. 

Ennatuurlijk tariefstijging

Tekst

Hoe weet ik of mijn voorschot hoog genoeg is?

Dit kun je eenvoudig zelf controleren. We adviseren om een voorschotcheck te doen via Mijn Warmte. Om het zo makkelijk mogelijk voor je te maken hebben we een stappenplan gemaakt waarin je stap voor stap kunt lezen hoe je je voorschot controleert en indien nodig aanpast. Dit doe je door je actuele meterstand aan ons door te geven. Op basis van die meterstand kunnen we een herberekening maken. In de herberekening van je voorschot houden we rekening met de voorschotten die je tot en met december 2021 al hebt betaald en met je actuele en nog te verwachten verbruik tot je volgende jaarafrekening. Kom je er niet uit? Neem dan contact op met onze klantenservice, we helpen je graag. 

Bekijk het stappenplan

Let op: heb je losse metertjes op je radiatoren (warmtekostenverdeling) dan is een tussentijds voorschotcheck via www.mijnwarmte.nl niet mogelijk. Je ontvangt in dat geval in januari wel een voorschotadvies van Ennatuurlijk

Hoe wordt mijn nieuwe voorschot berekend en wat heeft mijn jaarafrekening hiermee te maken?

De warmtetarieven van Ennatuurlijk zijn op 1 januari 2022 gestegen. Deze stijging heeft invloed op het voorschot dat jij moet betalen. De maand waarin jij je jaarafrekening ontvangt is ook van invloed op de hoogte van het voorschot dat we aan je voorstellen. Het voorschotadvies geldt enkel voor de resterende maanden totdat je je jaarafrekening ontvangt. Nadat je je jaarafrekening hebt ontvangen, kan het voorschot er daardoor weer heel anders uitzien. Dat is best complex. Vandaar dat we dit graag beter willen uitleggen. We hebben het voor je uitwerkt in dit document:

Download de uitleg

Tekst

Ga ik nu per direct al meer betalen?

Per 1 januari 2022 gelden de nieuwe tarieven. Als je jouw laatste jaarafrekening in 2021 hebt ontvangen, dan is je voorschot nog niet berekend met de nieuwe tarieven. Het is verstandig om je voorschot vanaf januari te controleren en indien nodig nu al te verhogen om de impact op je volgende jaarafrekening te beperken. Mocht je je voorschot verhogen en achteraf blijkt dat je teveel hebt betaald, dan krijg je het verschil terug op je volgende jaarafrekening. Het controleren en indien nodig verhogen van je voorschot kun je zelf doen via www.mijnwarmte.nl, of door contact op te nemen met onze klantenservice. Om het zo makkelijk mogelijk voor je te maken hebben we een stappenplan gemaakt waarin je stap voor stap kunt lezen hoe je je voorschot controleert en indien nodig aanpast.

Tekst

Kan ik mijn tarief vastzetten bij Ennatuurlijk?

Nee, dit is niet mogelijk. Eenmaal per jaar, op 1 januari, wijzigen de tarieven voor warmte. Deze blijven één jaar van kracht. Zo ben je gegarandeerd dat je het hele jaar hetzelfde tarief betaalt. Ook als de energieprijzen gedurende het jaar stijgen behoud je je tarief.

Tekst

Is dit tarief nog volgens het ‘Niet Meer Dan Anders’-principe?

Het warmtetarief voor 2022 is volgens de Warmtewet gebaseerd op het ‘Niet Meer Dan Anders’-principe. Dat houdt in dat het maximum leveringstarief voor warmte niet hoger mag zijn dan de kosten die een gemiddelde verbruiker zou maken voor het verkrijgen van dezelfde hoeveelheid warmte bij het gebruik van gas. Voor de tarieven voor onze zakelijke klanten gelden ook het ‘Niet Meer Dan Anders’-principe. We berekenen in onze tarieven alleen de werkelijke kosten door en blijven daardoor ver onder het maximale tarief zoals de ACM dat heeft bepaald voor 2022. De kosten om warmte te leveren zijn over de hele linie gestegen, omdat alle energieprijzen fors zijn gestegen. Mensen zijn met onze warmte dus helaas wel duurder uit dan vorig jaar, maar nog steeds minder dan als de woning nog op gas zou zijn aangesloten

Gaat het ‘Niet Meer Dan Anders’-principe in de toekomst veranderen?

De wetgever heeft in de concept ‘Wet Collectieve Warmte’ aangegeven dat het ‘Niet Meer Dan Anders’-principe in stappen zal worden losgelaten en dat richting de toekomst wordt aangestuurd op een Kost Prijs Plus-model. Ennatuurlijk ondersteunt deze ontwikkeling en bepaalt het tarief vanuit de kosten die wij moeten maken om warmte te kunnen leveren. 

Tekst

Wat is de invloed van de hogere prijzen op uitbreidingen van het warmtenet?

Ondanks dat de energietarieven stijgen in de volle breedte (voor iedereen die energie verbruikt) blijft een aansluiting op een warmtenet een financieel interessante investering. Ook blijft het een van de meest interessante opties om Nederland te verduurzamen. Als Ennatuurlijk hebben we ons ten doel gesteld om in 2040 CO2 neutraal te zijn en voor elk van onze bestaande netten hebben we dan ook concrete plannen hoe we aan deze duurzaamheidsdoelstellingen gaan voldoen. Als hogere prijzen de groei van warmtenetten zou stagneren, dan heeft dat dus geen invloed op onze verduurzamingsplannen per net. Wel heeft het impact op de klimaatdoelstellingen die Nederland zich heeft gesteld. Dat zouden wij zeer betreuren.

Tekst

Als de gastarieven gedurende 2022 stijgen of dalen, wijzigen jullie tarieven dan ook tussentijds?

Nee. Eenmaal per jaar, op 1 januari, wijzigen de tarieven voor warmte. Deze blijven één jaar van kracht. Zo ben je gegarandeerd dat je het hele jaar hetzelfde tarief betaalt. Ook als de energieprijzen gedurende het jaar stijgen, behoud je je tarief.

Tekst

Blijven de prijzen verder stijgen?

Helaas kunnen we hier nu geen uitspraken over doen omdat we dat niet kunnen voorspellen. De prijzen voor energie zijn afhankelijk van verschillende factoren. Wanneer we een strenge winter krijgen en we meer energie nodig hebben voor het verwarmen van onze huizen zullen de prijzen verder stijgen. Of krijgen we te maken met een zachte winter waardoor de prijzen kunnen dalen? Dit weten we nog niet. Ook de beschikbare hoeveelheid gas vanuit Rusland speelt een belangrijke rol in de hoogte van energieprijzen. Als er minder gas beschikbaar is kunnen de prijzen ook verder stijgen. Op dit moment zijn dit onzekere factoren waarvan niemand weet hoe deze zich ontwikkelen. De eerstvolgende keer dat de warmtetarieven wijzigen is per 1 januari 2023.

Tekst

Hoe verhouden jullie tarieven zich ten opzichte van andere warmteleveranciers?

Wij hebben onze tarieven bepaald op de kosten die wij moeten maken om jouw warmte te kunnen leveren. Die kosten zijn per net, per bron en per leverancier anders. Daardoor kunnen de kosten per warmteleverancier verschillen waardoor er ook verschillen in tarieven kunnen ontstaan.

Tekst

Ik zou graag besparen op mijn warmtekosten, hoe kan ik dit het beste doen?

We denken graag met je mee om toch te besparen in je kosten. We leggen hier graag aan je uit waar jouw warmteverbruik vanaf hangt. Ook hebben we hier handige bespaartips voor je op een rijtje gezet. 

Daarnaast adviseren wij je om gedurende het jaar regelmatig je meterstanden door te geven via www.mijnwarmte.nl. Je ontvangt dan direct een passend voorschotadvies gebaseerd op je verbruik. Zo heb je inzicht in je warmteverbruik en kun je indien nodig tijdig maatregelen treffen.

Tekst

Door de stijgende energieprijzen heeft de overheid ervoor gekozen om alle huishoudens in Nederland een extra vergoeding te geven. Hoe zie ik die vergoeding terug?

Door de stijgende energieprijzen heeft de overheid ervoor gekozen om alle huishoudens in Nederland een extra vergoeding te geven. De extra vergoeding voor warmte bedraagt 265 EURO voor het jaar 2022 (ongeveer 22 EURO per maand). De vergoeding wordt gegeven via de elektriciteitsrekening, bovenop de al bestaande korting van 560 EURO die je vorig jaar ook al kreeg. Je vindt de vergoeding daardoor terug via de elektriciteitsrekening en dus niet via onze warmterekening.

Hier vind je meer uitleg wat deze korting voor jou betekent

Tekst

Kan ik worden afgesloten van het warmtenet?

Je bent aangesloten op een warmtenet. In tegenstelling tot wie een aansluiting heeft op een gas- of elektriciteitsnet, kun je niet overstappen naar een andere warmteleverancier. Wil je geen warmte meer van ons afnemen? Uitsluitend met goedkeuring van de woningeigenaar kunnen wij dan aan de slag met jouw opzegging. Hiervoor hanteren wij een opzegtermijn van 30 dagen. Ben je niet zelf de eigenaar van de woning, dan moet je eerst contact opnemen met de woningeigenaar. De kosten voor afsluiting worden bij jou in rekening gebracht. Pas na de betaling kunnen wij overgaan tot het afsluiten en mogelijk verwijderen van de warmte-aansluiting (en overige apparatuur). In alle andere gevallen blijf je aangesloten op het warmtenet.

Hier vind je de overige voorwaarden en procedure voor het afsluiten.

Tekst

Ik hoorde dat er een vonnis is over Periodieke Aansluitbijdrage. Geldt dat ook voor mij?

Twee klant-collectieven uit Eindhoven en Tilburg hebben een rechtszaak tegen Ennatuurlijk aangespannen omdat zij van mening zijn dat ze onterecht periodieke aansluitbijdrage betalen. Tot onze verrassing heeft de rechter op 26 januari deze beide klant-collectieven in het gelijk gesteld. Wij zijn bezig om het vonnis samen met onze juridisch adviseurs te bestuderen waarbij we eventueel een beroep zullen overwegen.

Het gaat in deze zaak om ongeveer 3.500 van onze huidige klanten. We hebben besloten om alle klanten die niet aangesloten zijn bij deze klant-collectieven, maar die wel in dezelfde situatie zitten, gelijk te behandelen. Bij onze overige ruim 80.000 klanten speelt deze situatie niet.

Lees hier meer over.

Tekst

Toch een andere vraag?

Onze klantenservice helpt je graag verder. We doen ons best om je vraag zo snel mogelijk te beantwoorden. Door de drukte kan het helaas zijn dat je iets langer moet wachten op je antwoord.

Meer weten over je tarief?

Onder meer Dionne van onze klantenservice helpt je graag verder.

Je kunt ons bereiken via:
Whatsapp: 0611461151
telefoon: 085-2734567
mail: klantenservice@ennatuurlijk.nl

Wat vind jij van Meest gestelde vragen over de energieprijzen in 2022

Wat vind jij van Meest gestelde vragen over de energieprijzen in 2022

Bedankt voor het geven van jouw waardering!
Deze staat in de wachtrij om goedgekeurd te worden door een van onze website beheerders.
Na goedkeuring zal deze worden gepubliceerd.

Sluit dit venster