Tarief

Tarief

Waar kan ik mijn tarief bekijken?

Wil je inzicht in de tarieven die je betaalt? Neem dan een kijkje in jouw persoonlijke account op ons online klantenportal Mijn Warmte

Omstreeks half december ontvang je bericht van Ennatuurlijk over jouw tarieven voor 2024. Met ingang van 1 januari kun je de nieuwe tarieven inzien door in te loggen op je persoonlijke pagina op Mijn Warmte. Heb je nog geen account? Dan kun je deze aanmaken met het e-mailadres dat bekend is in onze administratie. Lijkt je e-mailadres niet bekend te zijn? Neem dan even contact op met onze klantenservice via 085-27 34 567. 

Welk tarief betaal ik?

Op onze pagina tarieven vind je alle informatie over onze tarieven. Wil je meer inzicht in de tarieven die specifiek voor jou van toepassing zijn? Neem dan een kijkje via jouw persoonlijke account op ons online klantenportal Mijn Warmte. Onze tarieven gelden van 1 januari t/m 31 december. 

Wat is mijn tarief in 2023?

Lees hier alles over jouw warmtetarief in 2023

Lees verder

Waarom betaal ik meetkosten?

In de Warmtewet staat dat sinds 1 januari 2014 het meettarief niet langer een onderdeel is van de vaste kosten voor warmte, maar apart op de rekening moet worden vermeld. Meetkosten zijn een vergoeding voor het ter beschikking stellen van de meter, de opname van de meterstand, controle op juistheid en volledigheid (datacollectie) van de meterstand en de administratieve verwerking van de meterstanden. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stelt het meettarief voor het warmteverbruik vast in een tariefbesluit.

 

Verandert mijn warmtetarief door het jaar heen?

Nee, het tarief staat tot en met 31 december vast. Zo weet je waar je aan toe bent en kom je niet voor verrassingen te staan. Eind december worden de nieuwe tarieven voor het volgende jaar bekend. Die gelden dan vanaf 1 januari. Wij informeren je tegen die tijd over je nieuwe tarief.

 

Hoe bepaalt Ennatuurlijk de kosten voor iedere soort afleverset?

Voor iedere afleverset zijn de kosten opgebouwd uit de volgende onderdelen:

 • Gebruik - Kosten voor het gebruik van de afleverset op basis van een redelijke levensduur van het apparaat.
 • Onderhoudskosten - De gemiddelde onderhoudskosten voor een afleverset. 
 • Service - Vergoeding voor de kosten die te maken hebben met service, zoals 24/7 dagen beschikbaarheid van een storingsdienst en monteurs en administratieve kosten.
 • Rente - Een vergoeding voor het geld dat is geïnvesteerd in de aanschaf en plaatsing van de afleverset.

Kijk op Mijn Warmte voor jouw tarief. 

Waarom zijn de kosten van warmte de laatste jaren gestegen?

Aan het produceren en distribueren van warmte zijn kosten verbonden en deze kosten zijn in de afgelopen jaren flink gestegen. Alle energieprijzen zijn geëxplodeerd. Of het nu gaat om gas, biogas, elektriciteit, benzine of warmte uit industrie: alle energie is veel duurder geworden. Daardoor is ook onze eigen warmteproductie en -levering duurder geworden. De stijging van het tarief komt door vier oorzaken: 

 1. Onze eigen gasrekening is gestegen. Zelfs bij onze meest duurzame warmtenetten gebruiken we nog gas om pieken in de vraag op te vangen. Soms gebruiken we zelfs nog gas om basiswarmte te leveren als er nog onvoldoende alternatieve bronnen in de buurt zijn, zoals warmte uit de industrie. 
 2. Wij moeten meer betalen voor de warmte die we inkopen. Aan de opwek van warmte zijn kosten verbonden. Wij kopen zo’n 70% van onze warmte is bij de industrie. Denk daarbij aan de RWE-centrale in Geertruidenberg of afvalverwerkingsbedrijf Twence in Enschede. Deze warmte wordt niet gratis aan ons geleverd. Daar betalen wij voor. Helaas is de inkoop van deze warmte veel duurder geworden.  
 3. Ook onze elektriciteitsrekening is gestegen, want ondertussen zijn de prijzen voor alle energievormen omhoog gegaan. Wij gebruiken elektriciteit om de warmte bij de mensen thuis te brengen. 
 4. De hoge gasprijs heeft tot slot ook een negatieve invloed op subsidies voor exploitatie van ‘groene’ warmtebronnen. Duurzame bronnen zijn nog steeds duurder dan gas. Via de zogenaamde SDE-regeling is er subsidie om het verschil te compenseren zodat duurzame energie betaalbaar wordt, of in ieder geval minimaal in lijn met de fossiele energie is. Door de hoge gasprijs wordt dit verschil kleiner en krijgen we dus minder subsidie waardoor onze kosten oplopen.   

Al deze zaken zorgen ervoor dat ook Ennatuurlijk meer kosten moet maken voor de levering van warmte aan jouw huis. Meer weten? In dit blog leggen we dit nog verder uit. 

Klopt mijn voorschot nog bij mijn verbruik en de nieuwe tarieven?

Vanaf 1 januari kun je je voorschot opnieuw laten berekenen op basis van de nieuwe tarieven. Door je voorschot na 1 januari op Mijn Warmte te controleren en aan te passen betaal je een voorschot dat past bij je verbruik. Zo wordt de kans kleiner dat je op je jaarafrekening moet bijbetalen.

Lees meer over je voorschot

Om het zo makkelijk mogelijk voor je te maken hebben we een stappenplan en een animatie gemaakt waarin je stap voor stap kunt lezen en zien hoe je je voorschot controleert en indien nodig aanpast. 

Krijg je je jaarafrekening jaarlijks in januari of februari? Dan hoef je nu niets te doen. We berekenen je voorschot dan opnieuw op je jaarafrekening.  

Let op: heb je losse metertjes op je radiatoren (warmtekostenverdeling) dan is een tussentijds voorschotcheck via Mijn Warmte niet mogelijk. Je ontvangt in januari een persoonlijk voorschotadvies van Ennatuurlijk. 

Wat is een prijsplafond en wat betekent dat voor warmte?

Sinds 1 januari 2023 geldt in Nederland een prijsplafond voor elektriciteit, gas en warmte. Deze geldt voor het hele jaar 2023. Het prijsplafond is door de overheid ingesteld om je energierekening minder hard te laten stijgen. Het prijsplafond voor warmte betekent dat je een maximaal tarief, de plafondprijs, van € 47,38 per gigajoule (GJ) betaalt tot en met een verbruik van 37 GJ. Dat komt overeen met het prijsplafond voor gas en is gelijk aan 1.200 kuub gas. Voor alles wat je meer verbruikt geldt het Ennatuurlijk warmtetarief 2023, van € 78,24 per GJ. 

Bekijk hier de animatie voor meer uitleg over het prijsplafond.

 

Daarnaast hebben alle huishoudens in november en december 2022 een vaste korting van € 190,- van de overheid gekregen. Deze tegemoetkoming heb je via je leverancier van elektriciteit gekregen, maar is dus bedoeld als tegemoetkoming van je totale energiekosten, inclusief warmte. 

Hoe lang van tevoren moet Ennatuurlijk haar nieuwe tarieven bekendmaken?

Leveranciers van gas en elektriciteit moeten tariefswijzigingen minimaal 30 dagen vooraf aankondigen. Warmteleveranciers hebben deze verplichting niet. We streven ernaar je zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over de warmtetarieven voor het nieuwe jaar. Pas in de loop van december is alle informatie beschikbaar om de tarieven vanaf 1 januari definitief vast te kunnen stellen. We kunnen je daarom medio december informeren over de tarieven voor het nieuwe jaar.  Deze zijn vanaf 1 januari zichtbaar in Mijn Warmte, waar je vanaf dat moment ook je voorschot kunt controleren en aanpassen. 

Hoe lang staan de tarieven vast?

De plafondprijs en de Ennatuurlijk tarieven gelden van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023. Dat betekent dat deze tarieven voor één jaar vaststaan en tussentijds niet meer wijzigen.

Is het warmtetarief nog volgens het niet-meer-dan-anders-principe vastgesteld?

Het maximumtarief voor warmte, dat door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) wordt vastgesteld, is inderdaad nog gebaseerd op het niet-meer-dan-anders-principe. Dat houdt in dat het maximum leveringstarief voor warmte niet hoger mag zijn dan de kosten die een gemiddelde verbruiker zou maken voor het verkrijgen van dezelfde hoeveelheid warmte bij het gebruik van gas.

Gaat het niet-meer-dan-anders-principe in de toekomst veranderen?

De wetgever heeft in de concept Wet collectieve warmte aangegeven dat het niet-dan-anders-principe in stappen zal worden losgelaten en dat er richting de toekomst wordt aangestuurd op een zogeheten kostprijs-plusmodel. Wij ondersteunen deze ontwikkeling en bepalen nu al het tarief op basis van de kosten die wij moeten maken om warmte te kunnen leveren.  

Waarom betaal ik variabele kosten voor koude?

Voor koude van Ennatuurlijk betaal je vaste leveringskosten. Deze kosten zijn voor het onderhoud van het systeem tot en met de afleverset in je huis. Daarnaast brengen we in sommige gevallen ook het verbruik in rekening, afhankelijk van het type aansluiting in jouw woning. Daarmee houden we de vaste kosten lager en betaal je dus ook voor je verbruik.  

Geldt het prijsplafond ook voor het gebruik van warm kraanwater?

Ja. Het prijsplafond dat geldt tot en met 31 december 2023 geldt zowel voor warmte voor het verwarmen van je woning als voor het verwarmen van je kraanwater. 

Hoe verhouden jullie tarieven zich ten opzichte van andere warmteleveranciers?

Wij hebben onze tarieven bepaald op de kosten die wij moeten maken om jouw warmte te kunnen leveren. Die kosten zijn per leverancier anders. Daardoor kunnen de kosten per warmteleverancier verschillen waardoor er ook verschillen in tarieven kunnen ontstaan. 

Betaal ik meer voor warmte dan voor gas

Voor het tarief van warmte geldt het niet-meer-dan-anders-principe. Dat betekent dat het maximum leveringstarief voor warmte niet hoger mag zijn dan de kosten die een gemiddelde verbruiker zou maken voor het verkrijgen van dezelfde hoeveelheid warmte bij het gebruik van gas. 

Jaarafrekening

Moet ik mijn meterstand doorgeven op 1 januari?

Het is wenselijk om een meterstand op, of vlak voor of na, 1 januari 2024 door te geven. Hiermee kun je je voorschot opnieuw laten berekenen op basis van de nieuwe tarieven en hebben we de eindmeterstand voor het prijsplafondverbruik. Wij kunnen zelf helaas niet bij al onze klanten een meterstand opnemen per deze datum. Als wij geen meterstand hebben opgenomen, zullen wij de meterstand per 1 januari berekenen. We maken dan een zo nauwkeurig mogelijke inschatting. Die inschatting kan iets afwijken van je daadwerkelijke meterstand, waardoor je voorschot mogelijk niet goed aansluit bij je verbruik. Dit kun je dus voorkomen door zelf op 1 januari je meterstand aan ons door te geven. Lukt het niet om deze op 1 januari door te geven, maar wil je dat de berekening van je meterstand zo nauwkeurig mogelijk is? Geef dan nu al je meterstand door, of doe dit vlak na 1 januari. Dit kan eenvoudig via Mijn Warmte

Let op: heb je losse metertjes op je radiatoren (warmtekostenverdeling) dan is het doorgeven van je meterstanden niet nodig. Wij lezen de meterstanden op afstand voor je uit.

Waarom betaal ik service- en administratiekosten?

Als je ervoor kiest om de facturen per post te ontvangen en handmatig of via iDEAL te betalen, betaal je per factuur € 1,00 service- en administratiekosten. De kosten bestaan uit een brief, envelop, portokosten en de kosten voor de verwerking van de betaling door de bank. Wist je dat je korting kunt krijgen op deze kosten? Hoe hoog die korting is, bepaal je zelf. Dat hangt namelijk af van de manier waarop je de facturen wilt ontvangen en betalen. Ennatuurlijk kan op het basistarief de volgende kortingen geven:

 • Wil je via handmatige overschrijving of iDEAL betalen en de factuur per post ontvangen? Dan geldt het basistarief en brengen we € 1,00 incl. BTW per factuur in rekening.
 • Wil je via handmatige overschrijving of iDEAL betalen en ontvang je de factuur graag per e-mail? Dan geven we € 0,50 korting en blijft er € 0,50 incl. BTW per factuur over.
 • Wil je via automatische incasso betalen en de jaarafrekening per post ontvangen? Dan geven we € 1,00 korting. Jouw maandelijkse voorschotfacturen kun je inzien via Mijn Warmte.
 • Wil je via automatische incasso betalen en de jaarafrekening per e-mail ontvangen? Dan geven we eveneens € 1,00 korting. Jouw maandelijkse voorschotfacturen kun je inzien via Mijn Warmte.

In onderstaand overzicht zetten we het nog even voor je op een rijtje:

CommunicatievoorkeurBetaalwijzeService- en administratiekostenKorting op kostenTe betalen per maand aan service- en administratiekostenWat kun je verwachten?
PostHandmatig€ 1,00€ 0,00€ 1,00Je ontvangt de jaarafrekening en voorschotfactuur per post en betaalt deze handmatig.
PostAutomatische incasso€ 1,00€ 1,00€ 0,00Je ontvangt de jaarafrekening per post. Jouw voorschotfactuur kun je inzien op Mijn Warmte, deze wordt automatisch geincasseerd.
E-mailHandmatig€ 1,00€ 0,50€ 0,50Je ontvangt de jaarafrekening en voorschotfactuur per e-mail en betaalt deze handmatig.
E-mailAutomatische incasso€ 1,00€ 1,00€ 0,00Je ontvangt de jaarafrekening per e-mail. Jouw voorschotfactuur kun je inzien op Mijn Warmte, deze wordt automatisch geincasseerd.

Alle bedragen zijn inclusief BTW

Hoe kan ik besparen op mijn warmtekosten?

We denken graag met je mee om te besparen in je kosten. Bijvoorbeeld door korter te douchen of de thermostaat een graadje lager te draaien. We hebben handige bespaartips voor je op een rijtje gezet:

Naar de bespaartips 

We adviseren je om gedurende het jaar regelmatig je meterstanden door te geven via Mijn Warmte. Je ontvangt dan direct een passend voorschotadvies gebaseerd op je verbruik. Zo heb je inzicht in je warmteverbruik en kun je indien nodig tijdig maatregelen treffen. 

Hoe weet ik of ik al aan het prijsplafondverbruik van 37 GJ zit?

Vanaf medio januari zie je in Mijn Warmte onder ‘Mijn Verbruik’ jouw meterstand van 1 januari 2023 terug. Deze meterstand is het startpunt voor het prijsplafondverbruik van 37 GJ. Zo kun je dus zelf in de gaten houden hoever jouw verbruik verwijderd is van het prijsplafondverbruik. Het prijsplafond geldt alleen in 2023. 

In Mijn Warmte kun je ook zien wat jouw verbruik in 2022 was en of dat boven of onder de 37 GJ zit. Op basis daarvan kun je een inschatting maken of je dit jaar extra moet besparen om onder het prijsplafondverbruik te blijven.