Tarief

Tarief

Waar kan ik mijn tarief bekijken?

Wil je inzicht in de tarieven die je betaalt? Neem dan een kijkje in jouw persoonlijk account op ons online klantenportal Mijn Warmte

Omstreeks 15 december ontvang je bericht van Ennatuurlijk over jouw tarieven voor 2023. Met ingang van 1 januari kun je je nieuwe tarieven inzien door in te loggen op je persoonlijke pagina op Mijn Warmte. Heb je nog geen account? Dan kun je deze aanmaken met het e-mailadres dat bekend is in onze administratie. Uiteraard staan ook onze medewerkers van de klantenservice voor je klaar.

Welk tarief betaal ik?

Op onze pagina tarieven vind je alle informatie over onze tarieven. Wil je meer inzicht in de tarieven die specifiek voor jou gelden? Neem dan een kijkje op jouw persoonlijk account op ons online klantenportal Mijn Warmte. Dit tarief blijft gelden tot 1 januari. De tarieven voor 2023 zijn vanaf 1 januari 2023 zichtbaar op onze website en in Mijn Warmte.  

Hoe bepaalt Ennatuurlijk de kosten voor iedere soort afleverset?

Voor iedere afleverset zijn de kosten opgebouwd uit de volgende onderdelen:

 • Gebruik - Kosten voor het gebruik van de afleverset op basis van een redelijke levensduur van het apparaat.
 • Onderhoudskosten - De gemiddelde onderhoudskosten voor een afleverset. 
 • Service - Vergoeding voor de kosten die te maken hebben met service, zoals 24/7 dagen beschikbaarheid van een storingsdienst en monteurs en administratieve kosten.
 • Rente - Een vergoeding voor het geld dat is geïnvesteerd in de aanschaf en plaatsing van de afleverset.


We berekenden per type afleverset het gemiddelde van de kosten en stelden een tarief vast dat wordt verdeeld over de twaalf voorschotten die je betaalt in een jaar.

Kijk op Mijn Warmte voor jouw tarief. 

Wat is mijn tarief in 2023?

Lees hier alles over jouw warmtetarief in 2023

Lees verder

Verandert mijn warmtetarief door het jaar heen?

Nee, bij Ennatuurlijk staat je tarief tot en met 31 december 2023 vast. Dat betekent dat je tarief nu niet omhooggaat. Je hebt zo de zekerheid dat je het hele jaar één vast tarief betaalt. Eind december zijn de nieuwe tarieven voor 2024 bekend. Die gelden dan vanaf 1 januari 2024. Wij informeren je tegen die tijd over je nieuwe tarief.

Lees verder

De prijzen van energie stijgen, wat betekent dat voor mij?

Dat betekent dat je in 2023 meer gaat betalen voor warmte. De tarieven zijn vanaf 1 januari zichtbaar op onze website en in Mijn Warm

Waarom stijgen de kosten van warmte?

Aan het produceren en distribueren van warmte zijn kosten verbonden en deze kosten zijn flink gestegen. Alle energieprijzen zijn geëxplodeerd. Of het nu gaat om gas, biogas, elektriciteit, benzine of warmte uit industrie: alle energie is veel duurder geworden. Daardoor is ook onze eigen warmteproductie en -levering duurder geworden. De stijging van tarief komt door vier oorzaken: 

 1. Onze eigen gasrekening is gestegen. Zelfs bij onze meest duurzame warmtenetten gebruiken we nog gas om pieken in de vraag op te vangen. Soms gebruiken we zelfs nog gas om basiswarmte te leveren als er nog onvoldoende alternatieve bronnen in de buurt zijn, zoals warmte uit de industrie. 

 1. Wij moeten meer betalen voor de warmte die we inkopen. Aan de opwek van warmte zijn kosten verbonden. Wij kopen zo’n 70 procent van onze warmte is bij de industrie. Denk daarbij aan de RWE-centrale in Geertruidenberg of afvalverwerkingsbedrijf Twence in Enschede. Deze warmte wordt niet gratis aan ons geleverd. Daar betalen wij voor. Helaas is de inkoop van deze warmte veel duurder geworden.  

 1. Ook onze elektriciteitsrekening is gestegen, want ondertussen zijn de prijzen voor alle energievormen omhoog gegaan. Wij gebruiken elektriciteit om de warmte bij de mensen thuis te brengen. 

 1. De hoge gasprijs heeft tot slot ook een negatieve invloed op subsidies voor exploitatie van ‘groene’ warmtebronnen. Duurzame bronnen zijn nog steeds duurder dan gas. Via de zogenaamde SDE-regeling is er subsidie om het verschil te compenseren zodat duurzame energie betaalbaar wordt, of in ieder geval minimaal in lijn met de fossiele energie is. Door de hoge gasprijs wordt dit verschil kleiner en krijgen we dus minder subsidie waardoor onze kosten oplopen.   

Al deze zaken zorgen ervoor dat ook Ennatuurlijk meer kosten moet maken voor de levering van warmte aan jouw huis. Meer weten? In dit blog leggen we dit nog verder uit. Je kunt ook deze animatie bekijken:

 

Wat is een prijsplafond en wat betekent dat voor warmte?

Met ingang van 1 januari 2023 geldt in Nederland een prijsplafond voor elektriciteit, gas en warmte. Deze geldt voor het hele jaar 2023. Het prijsplafond is door de overheid ingesteld om je energierekening minder hard te laten stijgen. Het prijsplafond voor warmte betekent dat je een maximaal tarief, de plafondprijs, van € 47,38 per gigajoule (GJ) betaalt tot en met een verbruik van 37 GJ. Dat komt overeen met het prijsplafond voor gas en is gelijk aan 1.200 kuub gas. Voor alles wat je meer verbruikt geldt het Ennatuurlijk warmtetarief 2023, van € 78,24 per GJ. 

Bekijk hier de animatie voor meer uitleg over het prijsplafond.

 

Daarnaast hebben alle huishoudens in november en december 2022 een vaste korting van € 190,- van de overheid gekregen. Deze tegemoetkoming heb je via je leverancier van elektriciteit gekregen, maar is dus bedoeld als tegemoetkoming van je totale energiekosten, inclusief warmte. 

Hoe lang staan mijn tarieven vast?

De plafondprijs en de Ennatuurlijk tarieven gelden van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023. Dat betekent dat deze tarieven voor één jaar vaststaan en tussentijds niet meer wijzigen.  

Hoe lang van tevoren moet Ennatuurlijk haar nieuwe tarieven bekendmaken?

Leveranciers van gas en elektriciteit moeten tariefswijzigingen minimaal 30 dagen vooraf aankondigen. Warmteleveranciers hebben deze verplichting niet. Ennatuurlijk is er voorstander van om haar klanten zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over de warmtetarieven voor 2023. Dit doen we zo zorgvuldig mogelijk door onze klanten in één keer goed te informeren. Pas in de loop van december is alle informatie beschikbaar om de tarieven voor 2023 definitief vast te kunnen stellen. Wij gaan onze klanten daarom medio december informeren met een persoonlijke bericht over de tarieven voor 2023. Deze zijn vanaf 1 januari 2023 zichtbaar in Mijn Warmte, waar je vanaf dat moment ook je voorschot kunt controleren en aanpassen. 

Waarom betaal ik variabele kosten voor koude?

Voor koude van Ennatuurlijk betaal je vaste leveringskosten. Deze kosten zijn voor het onderhoud van het systeem tot en met de afleverset in je huis. Daarnaast brengen we in sommige gevallen ook het verbruik in rekening, afhankelijk van het type aansluiting in jouw woning. Daarmee houden we de vaste kosten lager en betaal je dus ook voor je verbruik.  

Geldt het prijsplafond ook voor het gebruik van warm kraanwater?

Ja. Het prijsplafond geldt zowel voor warmte voor het verwarmen van je woning als voor het verwarmen van je kraanwater. Per 1 januari 2023 is dit ook zichtbaar in Mijn Warmte waar je je persoonlijke tarieven kunt inzien.

Welke invloed heeft de datum waarop ik mijn jaarafrekening ontvang op het prijsplafond?

In de media zijn berichten verschenen over de wijze waarop gas- en elektriciteitsleveranciers het prijsplafond toepassen. Ennatuurlijk doet dit op een andere manier. We leggen dat hieronder graag uit. 

Alle klanten van Ennatuurlijk ontvangen in 2023 een jaarafrekening. Op de jaarafrekening zal een deel van het verbruik in 2022 zijn afgenomen en een deel in 2023. Voor verbruik dat tot en met 31 december 2022 is afgenomen geldt het prijsplafond nog niet. Dat verbruik wordt afgerekend op basis van het GJ-tarief uit 2022. Pas voor het verbruik vanaf 1 januari 2023 geldt (tot je de grens van 37 GJ hebt bereikt) de plafondprijs van € 47,38. Wij maken hierbij geen tussentijdse berekeningen, dus zolang je in 2023 nog geen 37 GJ hebt afgenomen, betaal je voor je verbruik altijd de plafondprijs. Pas als je boven de 37 GJ in 2023 zit, betaal je voor die afgenomen GJ’s het Ennatuurlijk tarief van 2023. 

Voorbeeld: Stel jij krijgt de jaarafrekening in mei 2023 en hierop wordt jouw verbruik tussen 1 mei 2022 en 1 mei 2023 bij je in rekening gebracht. Van 1 mei 2022 tot en met 31 december 2022 heb je 20 GJ gebruikt. Deze 20 GJ wordt afgerekendtegen het GJ-tarief uit 2022. Van 1 januari 2023 tot 1 mei 2023 heb je 30 GJ gebruikt. Deze 30 GJ wordt volledige afgerekend tegen de plafondprijs van € 47,38.  

In mei 2024 krijg je de volgende jaarafrekening, waarop dus nog een gedeelte van jouw verbruik uit 2023 bij je in rekening wordt gebracht. Stel je hebt tussen 1 mei 2023 en 31 december 2023 nog 20 GJ gebruikt, dan wordt (37 GJ - 30 GJ die je tot 1 mei 2023 al hebt afgenomen en betaald = ) nog 7 GJ afgerekend tegen de plafondprijs van € 47,38 GJ. Voor de overige 13 GJ die je in 2023 hebt afgenomen boven het plafondverbruik van 37 GJ betaal je het Ennatuurlijk tarief van 2023 van € 78,24 per GJ.  

BTW-verlaging

In de tweede helft van 2022 heeft de overheid de btw verlaagd naar 9%. Geldt dit ook nog in 2023?

Nee, met ingang van 1 januari is de btw weer 21%. Om je ook in 2023 tegemoet te komen voor de stijgende energiekosten heeft de overheid in 2023 het prijsplafond ingevoerd.  

 

Waarom betaal ik meetkosten?

De Warmtewet bepaalt dat vanaf 1 januari 2014 het meettarief niet langer een onderdeel is van de vaste kosten warmte, maar apart op de rekening wordt vermeld. Meetkosten zijn een vergoeding voor het ter beschikking stellen van de meter, opname van de meterstand, controle op juistheid en volledigheid (datacollectie) van de meterstand en de administratieve verwerking van de meterstanden. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stelt het meettarief voor het warmteverbruik vast in een tariefbesluit.

 

Klopt mijn voorschot nog bij mijn verbruik en de nieuwe tarieven?

De kans is groot dat je voorschot niet meer voldoende is. Dit komt omdat je vanaf 1 januari meer betaalt voor de warmte die je afneemt. De warmtetarieven 2023 gaan omhoog en anders dan voor gebruikers van aardgas was het warmtetarief van Ennatuurlijk in 2022 lager dan de plafondprijs. Dat betekent dat je ook bij een verbruik onder het prijsplafond van 37 gigajoule meer voor warmte gaat betalen. Ook omdat de BTW vanaf 1 januari van 9% naar 21% wordt verhoogd. Het is dus belangrijk dat je zelf na 1 januari je voorschot controleert en aanpast via Mijn Warmte of via onze klantenservice.

Vanaf 1 januari kun je je voorschot opnieuw laten berekenen op basis van de nieuwe tarieven. Door je voorschot na 1 januari op Mijn Warmte te controleren en aan te passen betaal je een voorschot dat past bij je verbruik. Zo wordt de kans kleiner dat je op je jaarafrekening moet bijbetalen.

Lees meer over je voorschot

Om het zo makkelijk mogelijk voor je te maken hebben we een stappenplan en een animatie gemaakt waarin je stap voor stap kunt lezen en zien hoe je je voorschot controleert en indien nodig aanpast. 

Krijg je je jaarafrekening jaarlijks in januari of februari? Dan hoef je nu niets te doen. We berekenen je voorschot dan opnieuw op je jaarafrekening.  

Let op: heb je losse metertjes op je radiatoren (warmtekostenverdeling) dan is een tussentijds voorschotcheck via Mijn Warmte niet mogelijk. Je ontvangt in januari een persoonlijk voorschotadvies van Ennatuurlijk. 

Blijven de prijzen verder stijgen?

Helaas kunnen we hier nu geen uitspraken over doen omdat we dat niet kunnen voorspellen. De prijzen voor energie zijn afhankelijk van verschillende factoren. Wanneer we een strenge winter krijgen en we meer energie nodig hebben voor het verwarmen van onze huizen zullen de prijzen verder stijgen. Of krijgen we te maken met een zachte winter waardoor de prijzen kunnen dalen? Dit weten we nog niet. Ook de beschikbare hoeveelheid gas vanuit Rusland speelt een belangrijke rol in de hoogte van energieprijzen. Als er minder gas beschikbaar is kunnen de prijzen ook verder stijgen. Op dit moment zijn dit onzekere factoren waarvan niemand weet hoe deze zich ontwikkelen. De eerstvolgende keer dat de warmtetarieven wijzigen is per 1 januari 2024.  

Moet ik mijn meterstand doorgeven op 1 januari?

Het is wenselijk om een meterstand op, of vlak voor of na, 1 januari 2023 door te geven. Hiermee kun je je voorschot opnieuw laten berekenen op basis van de nieuwe tarieven en hebben we de startmeterstand voor het prijsplafondverbruik. Wij kunnen zelf helaas niet bij al onze klanten een meterstand opnemen per deze datum. Als wij geen meterstand hebben opgenomen, zullen wij de meterstand per 1 januari berekenen. We maken dan een zo nauwkeurig mogelijke inschatting. Die inschatting kan iets afwijken van je daadwerkelijke meterstand, waardoor je voorschot mogelijk niet goed aansluit bij je verbruik. Dit kun je dus voorkomen door zelf op 1 januari je meterstand aan ons door te geven. Lukt het niet om deze op 1 januari door te geven, maar wil je dat de berekening van je meterstand zo nauwkeurig mogelijk is? Geef dan nu al je meterstand door, of doe dit vlak na 1 januari. Dit kan eenvoudig via Mijn Warmte

Let op: heb je losse metertjes op je radiatoren (warmtekostenverdeling) dan is het doorgeven van je meterstanden niet nodig. Wij lezen de meterstanden op afstand voor je uit.

Hoe verhouden jullie tarieven zich ten opzichte van andere warmteleveranciers?

Wij hebben onze tarieven bepaald op de kosten die wij moeten maken om jouw warmte te kunnen leveren. Die kosten zijn per leverancier anders. Daardoor kunnen de kosten per warmteleverancier verschillen waardoor er ook verschillen in tarieven kunnen ontstaan. 

Is het warmtetarief nog volgens het ‘Niet Meer Dan Anders’-principe vastgesteld?

Het maximumtarief voor warmte, dat door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) wordt vastgesteld, is gebaseerd op het ‘Niet Meer Dan Anders’-principe. Dat houdt in dat het maximum leveringstarief voor warmte niet hoger mag zijn dan de kosten die een gemiddelde verbruiker zou maken voor het verkrijgen van dezelfde hoeveelheid warmte bij het gebruik van gas. Meer informatie over de maximum tarieven voor warmte vind je ook op deze pagina

De tarieven van Ennatuurlijk mogen niet hoger zijn dan het maximumtarief van de ACM. Voor het Ennatuurlijk warmtetarief berekenen we alleen de werkelijke kosten door in onze tarieven. Daardoor blijven we onder het maximale tarief zoals de ACM dat heeft bepaald voor 2023. Daarnaast zorgt het prijsplafond ervoor dat je voor de eerste 37 GJ in 2023 een lager tarief betaalt.  

Bekijk hier de tarieven van Ennatuurlijk

Gaat het ‘Niet Meer Dan Anders’-principe in de toekomst veranderen?

De wetgever heeft in de concept ‘Wet Collectieve Warmte’ aangegeven dat het ‘Niet Meer Dan Anders’-principe in stappen zal worden losgelaten en dat richting de toekomst wordt aangestuurd op een Kost Prijs Plus-model. Ennatuurlijk ondersteunt deze ontwikkeling en bepaalt het tarief vanuit de kosten die wij moeten maken om warmte te kunnen leveren.  

Waarom betaal ik service- en administratiekosten?

Als je ervoor kiest om de facturen per post te ontvangen en handmatig of via iDEAL te betalen, betaal je per factuur € 1,00 service- en administratiekosten. De kosten bestaan uit een brief, envelop, portokosten en de kosten voor de verwerking van de betaling door de bank. Wist je dat je korting kunt krijgen op deze kosten? Hoe hoog die korting is, bepaal je zelf. Dat hangt namelijk af van de manier waarop je de facturen wilt ontvangen en betalen. Ennatuurlijk kan op het basistarief de volgende kortingen geven:

 • Wil je via handmatige overschrijving of iDEAL betalen en de factuur per post ontvangen? Dan geldt het basistarief en brengen we € 1,00 incl. BTW per factuur in rekening.
 • Wil je via handmatige overschrijving of iDEAL betalen en ontvang je de factuur graag per e-mail? Dan geven we € 0,50 korting en blijft er € 0,50 incl. BTW per factuur over.
 • Wil je via automatische incasso betalen en de jaarafrekening per post ontvangen? Dan geven we € 1,00 korting. Jouw maandelijkse voorschotfacturen kun je inzien via Mijn Warmte.
 • Wil je via automatische incasso betalen en de jaarafrekening per e-mail ontvangen? Dan geven we eveneens € 1,00 korting. Jouw maandelijkse voorschotfacturen kun je inzien via Mijn Warmte.

In onderstaand overzicht zetten we het nog even voor je op een rijtje:

Communicatievoorkeur Betaalwijze Service- en administratiekosten Korting op kosten Te betalen per maand aan service- en administratiekosten Wat kun je verwachten?
Post Handmatig € 1,00 € 0,00 € 1,00 Je ontvangt de jaarafrekening en voorschotfactuur per post en betaalt deze handmatig.
Post Automatische incasso € 1,00 € 1,00 € 0,00 Je ontvangt de jaarafrekening per post. Jouw voorschotfactuur kun je inzien op Mijn Warmte, deze wordt automatisch geincasseerd.
E-mail Handmatig € 1,00 € 0,50 € 0,50 Je ontvangt de jaarafrekening en voorschotfactuur per e-mail en betaalt deze handmatig.
E-mail Automatische incasso € 1,00 € 1,00 € 0,00 Je ontvangt de jaarafrekening per e-mail. Jouw voorschotfactuur kun je inzien op Mijn Warmte, deze wordt automatisch geincasseerd.

Alle bedragen zijn inclusief BTW

Hoe kan ik besparen op mijn warmtekosten?

We denken graag met je mee om te besparen in je kosten. Bijvoorbeeld door korter te douchen of de thermostaat een graadje lager te draaien. We hebben hier handige bespaartips voor je op een rijtje gezet. 

Naar de bespaartips 

We adviseren je om gedurende het jaar regelmatig je meterstanden door te geven via Mijn Warmte. Je ontvangt dan direct een passend voorschotadvies gebaseerd op je verbruik. Zo heb je inzicht in je warmteverbruik en kun je indien nodig tijdig maatregelen treffen. 

Betaal ik meer voor warmte dan voor gas

Zelfs als je niet uitgaat van de plafondprijs, zijn je kosten met ons nieuwe GJ-tarief (omgerekend naar gas) nog altijd 22% lager dan wanneer je gas van de grootste 3 energiebedrijven zou hebben.  (Bron: energievergelijk.nl) De Ennatuurlijk tarieven gelden van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023. Dat betekent dat deze tarieven één jaar vast staan en tussentijds niet meer wijzigen. In vergelijking met mensen met een gasaansluiting worden onze klanten met een vast jaartarief beter beschermd tegen onverwachte prijsverhogingen.  

Hoe weet ik of ik al aan het prijsplafondverbruik van 37 GJ zit?

Vanaf medio januari zie je in Mijn Warmte onder ‘Mijn Verbruik’ jouw meterstand van 1 januari 2023 terug. Deze meterstand is het startpunt voor het prijsplafondverbruik van 37 GJ. Zo kun je dus zelf in de gaten houden hoever jouw verbruik verwijderd is van het prijsplafondverbruik. Het prijsplafond geldt alleen in 2023. 

In Mijn Warmte kun je ook zien wat jouw verbruik in 2022 was en of dat boven of onder de 37 GJ zit. Op basis daarvan kun je een inschatting maken of je dit jaar extra moet besparen om onder het prijsplafondverbruik te blijven.