Tarief

Jaarafrekening

Waarom betaal ik service- en administratiekosten?

Als je ervoor kiest om de facturen per post te ontvangen en handmatig of via iDEAL te betalen, betaal je per factuur € 1,00 service- en administratiekosten. De kosten bestaan uit een brief, envelop, portokosten en de kosten voor de verwerking van de betaling door de bank. Wist je dat je korting kunt krijgen op deze kosten? Hoe hoog die korting is, bepaal je zelf. Dat hangt namelijk af van de manier waarop je de facturen wilt ontvangen en betalen. Ennatuurlijk kan op het basistarief de volgende kortingen geven:

 • Wil je via handmatige overschrijving of iDEAL betalen en de factuur per post ontvangen? Dan geldt het basistarief en brengen we € 1,00 incl. BTW per factuur in rekening.
 • Wil je via handmatige overschrijving of iDEAL betalen en ontvang je de factuur graag per e-mail? Dan geven we € 0,50 korting en blijft er € 0,50 incl. BTW per factuur over.
 • Wil je via automatische incasso betalen en de jaarafrekening per post ontvangen? Dan geven we € 1,00 korting. Jouw maandelijkse voorschotfacturen kun je inzien via Mijn Warmte.
 • Wil je via automatische incasso betalen en de jaarafrekening per e-mail ontvangen? Dan geven we eveneens € 1,00 korting. Jouw maandelijkse voorschotfacturen kun je inzien via Mijn Warmte.

In onderstaand overzicht zetten we het nog even voor je op een rijtje:

CommunicatievoorkeurBetaalwijzeService- en administratiekostenKorting op kostenTe betalen per maand aan service- en administratiekostenWat kun je verwachten?
PostHandmatig€ 1,00€ 0,00€ 1,00Je ontvangt de jaarafrekening en voorschotfactuur per post en betaalt deze handmatig.
PostAutomatische incasso€ 1,00€ 1,00€ 0,00Je ontvangt de jaarafrekening per post. Jouw voorschotfactuur kun je inzien op Mijn Warmte, deze wordt automatisch geincasseerd.
E-mailHandmatig€ 1,00€ 0,50€ 0,50Je ontvangt de jaarafrekening en voorschotfactuur per e-mail en betaalt deze handmatig.
E-mailAutomatische incasso€ 1,00€ 1,00€ 0,00Je ontvangt de jaarafrekening per e-mail. Jouw voorschotfactuur kun je inzien op Mijn Warmte, deze wordt automatisch geincasseerd.

Alle bedragen zijn inclusief BTW

Tarief

Waar kan ik mijn tarief bekijken?

Wil je inzicht in de tarieven die je betaalt? Neem dan een kijkje in jouw persoonlijke account op ons online klantenportal Mijn Warmte

Ieder jaar ontvang je omstreeks half december bericht van Ennatuurlijk over jouw tarieven voor het volgende jaar. Met ingang van 1 januari kun je de nieuwe tarieven inzien door in te loggen op je persoonlijke pagina op Mijn Warmte. Heb je nog geen account? Dan kun je deze aanmaken met het e-mailadres dat bekend is in onze administratie. Lijkt je e-mailadres niet bekend te zijn? Neem dan even contact op met onze klantenservice via 085-27 34 567. 

Welk tarief betaal ik?

Op onze pagina tarieven vind je alle informatie over onze tarieven. Wil je meer inzicht in de tarieven die specifiek voor jou van toepassing zijn? Neem dan een kijkje via jouw persoonlijke account op ons online klantenportal Mijn Warmte. Onze tarieven gelden van 1 januari t/m 31 december. 

Let op: In 2024 wordt hierop eenmalige een uitzondering gemaakt in verband met het herstelbesluit vanuit de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Klik hier voor meer informatie, of lees op de pagina over het tarief in 2024 de antwoorden op enkele veelgestelde vragen.

Waarom betaal ik meetkosten?

Meetkosten zijn een vergoeding voor het ter beschikking stellen van de meter, de opname van de meterstand, controle op juistheid en volledigheid (datacollectie) van de meterstand en de administratieve verwerking van de meterstanden. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stelt het maximum meettarief voor het warmteverbruik vast in het tarievenbesluit.

 

Verandert mijn warmtetarief door het jaar heen?

Nee, het tarief staat tot en met 31 december vast. Zo weet je waar je aan toe bent en kom je niet voor verrassingen te staan. In de loop van december worden de nieuwe tarieven voor het volgende jaar bekend. Die gelden dan vanaf 1 januari. Wij informeren je tegen die tijd over je nieuwe tarief.

Let op: In 2024 wordt hierop eenmalige een uitzondering gemaakt in verband met het herstelbesluit vanuit de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Klik hier voor meer informatie, of lees op de pagina over het tarief in 2024 de antwoorden op enkele veelgestelde vragen.

 

Hoe bepaalt Ennatuurlijk de kosten voor iedere soort afleverset?

Voor iedere afleverset zijn de kosten opgebouwd uit de volgende onderdelen:

 • Gebruik - Kosten voor het gebruik van de afleverset op basis van een redelijke levensduur van het apparaat.
 • Onderhoudskosten - De gemiddelde onderhoudskosten voor een afleverset. 
 • Service - Vergoeding voor de kosten die te maken hebben met service, zoals 24/7 dagen beschikbaarheid van een storingsdienst en monteurs en administratieve kosten.
 • Rente - Een vergoeding voor het geld dat is geïnvesteerd in de aanschaf en plaatsing van de afleverset.

Kijk op Mijn Warmte voor jouw tarief. 

Klopt mijn voorschot nog bij mijn verbruik en de nieuwe tarieven?

Vanaf 1 januari kun je je voorschot opnieuw laten berekenen op basis van de nieuwe tarieven. Door je voorschot na 1 januari op Mijn Warmte te controleren en aan te passen betaal je een voorschot dat past bij je verbruik. Zo wordt de kans kleiner dat je op je jaarafrekening moet bijbetalen.

Lees meer over je voorschot

Om het zo makkelijk mogelijk voor je te maken hebben we een stappenplan en een animatie gemaakt waarin je stap voor stap kunt lezen en zien hoe je je voorschot controleert en indien nodig aanpast. 

Krijg je je jaarafrekening jaarlijks in januari of februari? Dan hoef je nu niets te doen. We berekenen je voorschot dan opnieuw op je jaarafrekening.  

Let op: heb je losse metertjes op je radiatoren (warmtekostenverdeling) dan is een tussentijds voorschotcheck via Mijn Warmte niet mogelijk. Je ontvangt in januari een persoonlijk voorschotadvies van Ennatuurlijk. 

Hoe lang van tevoren moet Ennatuurlijk haar nieuwe tarieven bekendmaken?

Leveranciers van gas en elektriciteit moeten tariefswijzigingen minimaal 30 dagen vooraf aankondigen. Warmteleveranciers hebben deze verplichting niet. We streven ernaar je zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over de warmtetarieven voor het nieuwe jaar. Pas in de loop van december is alle informatie beschikbaar om de tarieven vanaf 1 januari definitief vast te kunnen stellen. We kunnen je daarom medio december informeren over de tarieven voor het nieuwe jaar.  Deze zijn vanaf 1 januari zichtbaar in Mijn Warmte, waar je vanaf dat moment ook je voorschot kunt controleren en aanpassen. 

Hoe lang staan de tarieven vast?

De Ennatuurlijk tarieven gelden altijd van januari t/m 31 december. Dat betekent dat deze tarieven voor één jaar vaststaan en tussentijds niet meer wijzigen.

Let op: In 2024 wordt hierop eenmalige een uitzondering gemaakt in verband met het herstelbesluit vanuit de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Klik hier voor meer informatie, of lees op de pagina over het tarief in 2024 de antwoorden op enkele veelgestelde vragen.

Is het warmtetarief nog volgens het niet-meer-dan-anders-principe vastgesteld?

Het maximumtarief voor warmte, dat door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) wordt vastgesteld, is inderdaad nog gebaseerd op het niet-meer-dan-anders-principe. Dat houdt in dat het maximum leveringstarief voor warmte niet hoger mag zijn dan de kosten die een gemiddelde verbruiker zou maken voor het verkrijgen van dezelfde hoeveelheid warmte bij het gebruik van gas.

Gaat het niet-meer-dan-anders-principe in de toekomst veranderen?

De wetgever heeft in de concept Wet collectieve warmte aangegeven dat het niet-dan-anders-principe in stappen zal worden losgelaten en dat er richting de toekomst wordt aangestuurd op een zogeheten kostprijs-plusmodel. Wij ondersteunen deze ontwikkeling en bepalen nu al het tarief op basis van de kosten die wij moeten maken om warmte te kunnen leveren.  

Waarom betaal ik variabele kosten voor koude?

Voor koude van Ennatuurlijk betaal je vaste leveringskosten. Deze kosten zijn voor het onderhoud van het systeem tot en met de afleverset in je huis. Daarnaast brengen we in sommige gevallen ook het verbruik in rekening, afhankelijk van het type bron waarmee de koude wordt opgewekt. Daarmee houden we de vaste kosten lager en betaal je dus ook voor je verbruik.  

Waarom zijn de tarieven per warmteleverancier anders?

Wij bepalen onze tarieven op basis van de kosten die wij moeten maken om jouw warmte te kunnen leveren. Die kosten zijn per leverancier anders. Daardoor kunnen er ook verschillen in tarieven kunnen ontstaan. 

Betaal ik meer voor warmte dan voor gas?

Voor het tarief van warmte geldt het niet-meer-dan-anders-principe. Dat betekent dat het maximum leveringstarief voor warmte niet hoger mag zijn dan de kosten die een gemiddelde verbruiker zou maken voor het verkrijgen van dezelfde hoeveelheid warmte bij het gebruik van gas. 

Waarom is het GJ-tarief lager en zijn de vaste kosten hoger dan in 2023?

Het GJ-tarief is flink gedaald ten opzichte van dat van vorig jaar omdat de prijzen van energie lager zijn geworden. Het maximum GJ-tarief ligt in 2024 zelfs lager dan de plafondprijs uit 2023. De vaste kosten daarentegen zijn gestegen. Deze stijging komt omdat de kosten voor onder andere loon en materiaal hoger zijn geworden. Evengoed liggen ook de vaste kosten onder het maximum zoals dat gesteld is door de ACM. 

 

 

Wat staat er in de Warmtewet?

In de Warmtewet staat onder andere:

 • De vaststelling van de landelijke maximumtarieven voor warmte en koude;
 • De financiële compensatie bij ernstige storingen;
 • De meting van het energieverbruik;
 • De mogelijkheid tot het voorleggen van geschillen aan de geschillencommissie.

  Lees hier meer over de Warmtewet. 

Hoe zijn de vaste kosten opgebouwd?

Het tarief voor warmte bestaat uit variabele kosten en vaste kosten. De variabele kosten hebben betrekking op je verbruik. De hoeveelheid warmte die je verbruikt meten we in Gigajoule (GJ). 

Voor de vaste kosten geldt dat het niet uitmaakt hoeveel warmte je verbruikt, deze staan het hele jaar vast. De vaste kosten bestaan uit drie onderdelen: 

-    Vaste kosten warmte (voor beheer en onderhoud van het warmtenet)
-    Meetkosten
-    Kosten voor de afleverset 

Nb. Voor bepaalde situaties kunnen afwijkende afspraken van toepassing zijn.
 

Waarom is er een gaskoppeling in de inkoop van warmte?

De in- en verkoopprijzen van duurzamere warmte zijn in Nederland aan de gasprijs gekoppeld, via wetgeving en subsidies. Dat betekent dat de prijzen van warmte omhooggaan als de gas- en stroomprijzen stijgen. Wij kopen restwarmte, afvalwarmte en warmte uit bijvoorbeeld biomassa in en ook die prijzen zijn dus gekoppeld aan de gastarieven. 

Waarom is de prijs van warmte gekoppeld aan de prijs van gas?

In de Warmtewet staat dat warmtetarieven aan de gasprijs zijn gekoppeld. Dit is ontstaan om de warmteconsument te beschermen. Hij kan immers niet overstappen naar een andere leverancier. Door de koppeling aan de gasprijs betaalt een huishouden met een warmteaansluiting  niet meer dan het gemiddelde huishouden met gas. Het maximumtarief voor warmte dat de ACM jaarlijks in december vaststelt wordt dan ook bepaald op basis van de gasprijs.

Wat is de rol van de ACM?

De ACM bepaalt het maximumtarief dat warmteleveranciers mogen vragen. De ACM let er vervolgens ook op dat het rendement van warmteleveranciers beperkt blijft zoals dat past bij een nutsfunctie als energie. Dit is vergelijkbaar met bijvoorbeeld het leveren van water of het ophalen van afval.

Hoe bepaalt de ACM het maximumtarief dat warmteleveranciers mogen vragen?

In de huidige Warmtewet is vastgelegd dat de ACM de maximumtarieven voor warmte moet vaststellen op basis van de gemiddelde kosten van huishoudens met een gasgestookte ketel. ACM  berekent het maximum gebruiksafhankelijk (GJ) tarief voor warmte op basis van de gemiddelde prijs voor een jaarcontract voor gas op 1 januari. Bekijk Hoe stelt de ACM de warmtetarieven vast? via ACM ConsuWijzer voor meer informatie. 

Hoe wordt het Ennatuurlijk-warmtetarief bepaald?

Ons warmtetarief baseren we op de kosten die wij hebben voor de inkoop, productie en levering van warmte. Aan het eind van ieder jaar kopen we zo in dat we voor het volgende jaar een vast tarief kunnen bieden. Dat tarief geldt van 1 januari t/m 31 december. We doen er dan alles aan om de tarieven laag te houden. Deze mogen sowieso niet boven het maximum van de ACM uit te komen.  

Let op: In 2024 wordt hierop eenmalige een uitzondering gemaakt in verband met het herstelbesluit vanuit de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Klik hier voor meer informatie, of lees op de pagina over het tarief in 2024 de antwoorden op enkele veelgestelde vragen.

Hoe kan ik besparen op mijn warmtekosten?

We denken graag met je mee om te besparen in je kosten. Bijvoorbeeld door korter te douchen of de thermostaat een graadje lager te draaien. We hebben handige bespaartips voor je op een rijtje gezet:

Naar de bespaartips 

We adviseren je om gedurende het jaar regelmatig je meterstanden door te geven via Mijn Warmte. Je ontvangt dan direct een passend voorschotadvies gebaseerd op je verbruik. Zo heb je inzicht in je warmteverbruik en kun je indien nodig tijdig maatregelen treffen.