Technische vragen

Hoe kan ik een afleverset aanvragen?

Bent u al klant bij Ennatuurlijk en wilt u meer warm water tot uw beschikking hebben? Of verbouwt u uw woning waardoor de afleverset op een andere plaats in huis moet komen? Om deze en andere redenen is een verandering aan uw afleverset nodig. Maar soms moet de set ook in zijn geheel vervangen worden. Ennatuurlijk zet de verschillende situaties graag voor u op een rij. Lees verder

Hoe kan ik mijn afleverset aanpassen?

Bent u al klant bij Ennatuurlijk en wilt u meer warm water tot uw beschikking hebben? Of verbouwt u uw woning waardoor de afleverset op een andere plaats in huis moet komen? Om deze en andere redenen is een verandering aan uw afleverset nodig. Maar soms moet de set ook in zijn geheel vervangen worden. Ennatuurlijk zet de verschillende situaties graag voor u op een rij. Lees verder

Is het mogelijk om een (slimme) thermostaat te plaatsen?

Het is mogelijk om een (slimme) thermostaat te plaatsen. Voor advies hierin kunt u het beste een eigen installateur inschakelen. Zij zijn op de hoogte van de nieuwste opties en modellen thermostaten. Wij zijn hierin niet gespecialiseerd en kunnen u dus  helaas niet adviseren. 

Kan ik een waterontharder toepassen in mijn woning die aangesloten is op het warmtenet?

Ja, het is mogelijk om een waterontharder toe te passen in woningen die aangesloten zijn op het warmtenet. De ontharder zal in veel gevallen net na de watermeter geplaatst worden. Aandachtspunt voor het plaatsen van een waterontharder is de weerstand. Er moet namelijk een minimale voordruk van 200kPa zijn op de set voor het goed functioneren van de ontharder. 

Kan ik worden afgesloten van het warmtenet?

U bent aangesloten op een warmtenet. In tegenstelling tot wie een aansluiting heeft op een gas- of elektriciteitsnet, kunt u niet overstappen naar een andere warmteleverancier. Wilt u geen warmte meer van ons afnemen? Uitsluitend met goedkeuring van de woningeigenaar kunnen wij dan aan de slag met uw opzegging. Hiervoor hanteren wij een opzegtermijn van 30 dagen.  Bent u niet zelf de eigenaar van de woning, dan moet u eerst contact opnemen met de woningeigenaar.  De kosten voor afsluiting worden bij u in rekening gebracht. Pas na de betaling kunnen wij overgaan tot het afsluiten en mogelijk verwijderen van de warmte-aansluiting (en overige apparatuur). In alle andere gevallen blijft u aangesloten op het warmtenet.

Hier vindt u de overige voorwaarden en procedure voor het afsluiten.

Waarvan hangt mijn warmteverbruik af?

Bekijk deze pagina voor informatie over warmteverbruik.

 

Wie verzorgt het onderhoud?

Bekijk deze pagina voor uitleg over het onderhoud.

 

Hoe werkt het verwarmingssysteem van mijn woning?

Bekijk deze pagina voor uitleg over het verwarmingsysteem in uw woning.

 

Hoe wordt mijn verbruik gemeten?

Op uw afleverset bevindt zich een warmtemeter, hierop kunt u de afgenomen hoeveelheid warmte zien.

 

Hoe controleer ik of mijn warmtemeter goed werkt?

Is uw verbruik hoger dan verwacht? U kunt meer inzicht krijgen in uw verbruik door maandelijks uw warmtestand door te geven. Wanneer het verbruik meer dan 20 procent hoger ligt dan op uw laatste jaarafrekening, is het verstandig om te testen of uw warmtemeter nog wel goed werkt. Dat kunt u doen met deze test;

 • 1. Alle radiatorkranen en de vloerverwarming volledig dichtdraaien. Het doel hiervan is om geen warmte meer af te nemen.
 • 2. Zet een warm waterkraan volledig aan totdat het water er warm uitkomt. Draai daarna de kraan dicht, zorg dat alle warmwaterkranen volledig dicht zijn. Zo neemt u geen warm kraanwater meer af. 
 • 3. Op de Kamstrup warmtemeter dient u nu 8 keer op de bedieningsknop (knop met zwart pijltje) te drukken.
 • 4. In het scherm moet na één minuut 0 l/h komen te staan. Dit betekent dat er geen water door de meter stroomt.
 • 5. Indien de meter nu geen 0 aangeeft moet de hoofdafsluiter van het warm waterapparaat worden gesloten.
 • 6. In het scherm moet na één minuut 0 l/h komen te staan. Wanneer dit niet het geval is kunt u contact opnemen met onze klantenservice via 085-2734567. U kunt uw vermoeden over onterecht hoog verbruik dan bespreken met een van onze medewerkers.
 • 7. Als er na punt 4 géén 0 l/h in het venster van uw warmtemeter staat, maar na punt 6 wél, is er nog steeds doorstroming in uw binneninstallatie. Als u zeker weet dat alle verwarmingen uit staan (ook de vloerverwarming) kan het zijn dat er een regelklep of thermostaatklep defect is. Hiervoor dient u zelf een installateur in te schakelen.

 

Wat moet ik doen als mijn radiatoren een raar geluid maken?

Hoort u een borrelend geluid in uw leidingen en/of radiatoren? Dan zit er te veel lucht in uw verwarmingssysteem. Het ontluchten van uw verwarming doet u eenvoudig zelf met een ontluchtingssleuteltje. Maakt uw verwarming andere geluiden? Geef dat dan door aan uw installateur of verhuurder. 

 

Ik heb een lekkage aan de afleverset. Wat moet ik doen?

Draai alle afsluiters dicht (laat de hendels van de leiding af wijzen) en bel ons storingsnummer: 085-2734555

 

Waarom krijg ik te weinig warm water als ik meerdere kranen tegelijk open?

De hoeveelheid warm kraanwater is begrensd in uw afleverset. Doet dit probleem zich pas sinds kort voor? Neem dan contact op met uw installateur of verhuurder. Wilt u beschikking hebben over meer water? Dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice via 085-2734567 en de watercapaciteit laten vergroten.

 

Wat moet ik doen als geen enkele radiator warm wordt?

Ga na of alle radiatoren opengedraaid zijn, de afsluiters van de afleverset openstaan (en in de richting van de leiding wijzen), en of de kamerthermostaat aanstaat en hoog genoeg ingesteld is. Is uw kamerthermostaat defect? Neem dan contact op met uw installateur of verhuurder. Doet de thermostaat het wel? Als u eigenaar bent van de set, kunt u contact opnemen met uw installateur. Als Ennatuurlijk eigenaar is, kunt u de storing doorgeven via 085-2734555.

 

Waarom wordt een radiator in mijn woning niet warm?

Draai de kraan van de radiator helemaal open. Als dit niet helpt, kunt u nagaan of de radiator warm wordt als u alle andere radiatoren in huis dichtdraait. Is de radiator na vijf minuten nog niet op temperatuur? Neem dan contact op met uw installateur of verhuurder.

 

Hoe komt het dat de onderkant van mijn radiator koud is?

Het ontwerp van uw binneninstallatie is bepalend voor de temperaturen waarmee het water uw radiatoren binnenkomt en uitgaat. Vragen hierover stelt u dus het beste aan uw installateur of verhuurder.

 

Waarom wordt mijn woning niet warm genoeg?

Als het buiten heel koud is, is het belangrijk dat u alle radiatoren opent, ook in ruimtes waar u niet (veel) komt. Zo verdrijft u de koude uit muren en vloeren. Als niet alle radiatoren warm worden, ligt dit waarschijnlijk aan uw binneninstallatie. Dan is het belangrijk om contact op te nemen met uw installateur of verhuurder.

 

Na recente werkzaamheden aan de (binnen)installatie heb ik geen warmte meer. Hoe kan dat?

Tijdens werkzaamheden is het soms noodzakelijk om een of meer afsluiters van uw afleverset dicht te draaien. Controleer daarom of alle afsluiters van de afleverset openstaan (en in de richting van de leiding wijzen). Staan ze open en heeft u nog steeds geen verwarming? Als Ennatuurlijk eigenaar is van uw afleverset, kunt u ons storingsnummer 085-2734555 bellen. Bel in het andere geval uw installateur of verhuurder.

 

Mijn storing staat niet bij de actuele storingen. Wat moet ik doen?

Bekijk de pagina 'Waar zit de storing?'. Hiermee onderzoekt u snel en eenvoudig de oorzaak van de storing. Binnen enkele ogenblikken weet u of het defect in uw eigen installatie zit of in die van Ennatuurlijk. Zit de storing in ons systeem? Geef hem dan door via storingsnummer: 085-2734555

 

Wat is warmtekostenverdeling?

Warmtekostenverdeling (WKV) is een systeem waarbij er gebruik wordt gemaakt van een grote warmteopwekinstallatie waarop alle woningen van een wijk of woonblok zoals een appartementencomplex zijn aangesloten: een collectief warmtenet dus. De warmte komt van een centrale leiding die start in een zogeheten ketelhuis of onderstation en komt via een of meerdere aftakkingen de wijk of woonblok binnen. De woningen hebben geen eigen warmtemeter, maar er is een hoofdmeter voor de hele wijk of het totale woonblok. Om vast te stellen wie wat verbruikt, zijn alle radiatoren in de woningen voorzien van een elektronische radiatormeter. Op basis van de gegevens die deze meters registreren, worden de kosten verdeeld. Klik hier voor de brochure over WKV. 

 

Hoe bepaalt Ennatuurlijk de kosten voor iedere soort afleverset?

Voor iedere afleverset zijn de kosten opgebouwd uit de volgende onderdelen:

 • Gebruik - Kosten voor het gebruik van de afleverset op basis van een redelijke levensduur van het apparaat.
 • Onderhoudskosten - De gemiddelde onderhoudskosten voor een afleverset. 
 • Service - Vergoeding voor de kosten die te maken hebben met service, zoals 24/7 dagen beschikbaarheid van een storingsdienst en monteurs en administratieve kosten.
 • Rente - Een vergoeding voor het geld dat is geïnvesteerd in de aanschaf en plaatsing van de afleverset.


We berekenden per type afleverset het gemiddelde van de kosten en stelden een tarief vast dat wordt verdeeld over de twaalf voorschotten die u betaalt in een jaar.

Klik hier voor het tarievenblad of kijk op Mijn Warmte voor uw tarief. 

Welke soorten afleversets heeft Ennatuurlijk?

Ennatuurlijk biedt verschillende soorten afleversets omdat niet iedere klant dezelfde warmte afneemt. Er zijn drie soorten situaties:

 • situatie A: er is geen afleverset van Ennatuurlijk in de woning aanwezig.
 • situatie B: er is een afleverset van Ennatuurlijk aanwezig voor de levering van warmte voor ruimteverwarming. Deze set noemen we type B.
 • situatie C: er is een afleverset van Ennatuurlijk aanwezig voor de levering van warmte voor ruimteverwarming en voor warm kraanwater. Deze set noemen we type C.

Wat is het verschil tussen een warmtewisselaar en een afleverset?

De warmtewisselaar zorgt voor het verwarmen van drinkwater, kraanwater dus, en bevindt zich in de meeste gevallen in de afleverset. De afleverset zorgt voor de overdacht van de warmte van ons warmtenet naar uw woning. Drinkwater komt niet in contact met water van het warmtenet. 

 

Waaruit bestaat een afleverset?

De afleverset is het geheel van (flexibele aansluit)leidingen, afsluiters, inlaatcombinatie, kogelkranen, aansluitbeugel, warmtewisselaar, filter en drukverschilregelaar. De warmtemeter maakt geen onderdeel uit van de warmte-afleverset. Ook als er slechts enkele onderdelen aanwezig zijn, spreken wij over een afleverset. 

Wat is een afleverset?

De afleverset is de installatie in uw woning die ervoor zorgt dat de warmte van ons warmtenet de warmte-installatie in uw huis kan bereiken.
Lees hier meer over uw afleverset.

 

Kan ik mijn warmtemeter laten controleren?

Ja, u kunt een controle aanvragen op basis van ‘kosten van ongelijk’. Dat houdt in dat als de conclusie is dat uw warmtemeter niet goed werkt, wij de kosten van de controle op ons nemen. Natuurlijk corrigeren we ook het verbruik dat we volgens de gevonden afwijking te veel of te weinig in rekening hebben gebracht. Als blijkt dat uw warmtemeter wel goed werkt, zijn de kosten voor uw rekening. Een controle kost € 133,10 (inclusief btw) en duurt twee uur.

 

Levert de warmtemeter stralingsgevaar op?

Nee, de warmtemeter voldoet aan de internationale voorschriften en specificaties met betrekking tot elektromagnetische straling. De straling is onschadelijk en vergelijkbaar met een babyfoon of een afstandsbediening voor de televisie.

 

Waarom vragen jullie mij om zelf mijn meterstand door te geven?

*Niet alle functionaliteiten zijn al beschikbaar in Mijn Warmte. Onze klantenservice helpt u graag!

Heel soms komt het voor dat het ons niet lukt om een meterstand uit te lezen. Dat kan een technische oorzaak hebben, maar het kan ook komen doordat u ons heeft verzocht om niet op afstand uit te lezen. Dan vragen wij u om zelf uw meterstand aan ons door te geven via ons online klantenportal Mijn Warmte

 

Hoe weet ik dat jullie een correcte meterstand uitlezen?

Het uitlezen gaat automatisch. Wie wil nagaan of wij een goede meterstand hebben uitgelezen, doet dat eenvoudig aan de hand van zijn jaarafrekening. De meterstand die daarop staat, is meestal maximaal een maand oud en kan dus niet ver afliggen van uw huidige meterstand. 

 

Hoe vaak leest Ennatuurlijk mijn meterstanden uit?

Ennatuurlijk leest uw meterstanden minstens een keer per jaar uit. Dit doen wij ongeveer een maand voordat u uw jaarafrekening ontvangt. De meterstanden die wij hebben uitgelezen, kunt u inzien via Mijn Warmte.

 

Kan ik de RF-module op basis van de Warmtewet laten verwijderen?

Nee, volgens de Warmtewet kunt u een op afstand uitleesbare meter weigeren als de plaatsing ervan wordt aangeboden, maar kan hij achteraf niet verwijderd worden. U kunt het bedrijf dat opdracht geeft voor het uitlezen van de meter, in uw geval is dat dus Ennatuurlijk, wel vragen om dat niet meer te doen. Wilt u dat? Stuur ons dan een brief naar postbus 1200, 5602 BE, Eindhoven of een e-mail op klantenservice@ennatuurlijk.nl. Dan lezen we uw meterstand niet meer op afstand uit en moet u die via Mijn Warmte aan ons doorgeven. 

 

Wat is het verschil tussen een RF-module en slimme meter?

Slimme meters hebben meer technische mogelijkheden. Zo is er tweerichtingsverkeer mogelijk tussen de slimme meter en energieleverancier. Een RF-module kan alleen uitgelezen worden. Ook kan de energieleverancier via een slimme meter een installatie op grote afstand in- en uitschakelen. Bij een RF-module moet de meteropnemer zelf in de buurt zijn. Tot slot registreert een slimme meter meterstanden automatisch per uur. Met een RF-module heeft de meteropnemer alleen inzicht in uw meterstanden op het moment van opname.

 

Kunnen anderen de warmtemeter uitlezen?

Nee, de warmtemeter is beveiligd.

 

Wat is een RF-module?

RF staat voor radio frequency. De RF-module is gemonteerd in uw warmtemeter en maakt het voor de meteropnemer mogelijk om op afstand meterstanden uit te lezen. Alleen de meteropnemer kan uw meterstand uitlezen en alleen als hij in de directe omgeving van de module komt.

 

Wat doet mijn warmtemeter?

Woningen die zijn aangesloten op het warmtenet van Ennatuurlijk beschikken over een warmtemeter die op korte afstand kan worden uitgelezen door onze meteropnemers. Deze werkwijze heeft heel wat voordelen:

 • uw voorschot wordt heel nauwkeurig vastgesteld.
 • u ontvangt jaarlijks een correcte jaarafrekening op basis van daadwerkelijke meterstanden.
 • u hoeft niet meer een meteropnemer toegang te verlenen tot uw woning.
 • u hoeft niet jaarlijks zelf uw meterstanden door te geven.