Voorschot, verbruik en tarieven

Waar kan ik mijn tarief bekijken?

Wilt u inzicht in de tarieven die u betaalt? Neem dan een kijkje in uw persoonlijk account op ons online klantenportal Mijn Warmte

Kan ik mijn voorschot aanpassen?

Via Mijn voorschot op ons online klantenportal Mijn Warmte kunt u uw voorschot controleren. U kunt ervoor kiezen om dit te doen op basis van uw huidige meterstand of dat u een nieuwe meterstand wilt invoeren. We geven u altijd een nieuw voorschot advies zoals wij hem op dat moment voor u berekend hebben. U kunt vervolgens uw gewenst voorschot bedrag invoeren. Dit voorschot kan maximaal 10 procent lager liggen dan ons berekend voorschot. Wel kunt u het voorschot tot 100% verhogen. U kunt er uiteraard ook voor kiezen om uw huidige voorschot te behouden.   

Denkt u dat het voorschot niet past bij uw verbruik? Dan bespreken we dat graag. Neem daarvoor contact op met onze klantenservice via 085-2734567.

Hoe vaak kan ik mijn meterstand doorgeven?

Er kan alleen een meterstand ingevoerd worden als er nog geen meterstand bekend is van maximaal 15 dagen of jonger. Wij verzoeken u één keer in de 2 maanden uw meterstand door te geven. Zo kunnen wij op basis van uw daadwerkelijk verbruik een nauwkeurig voorschotadvies geven.  Hiermee voorkomt u verassingen op uw jaarafrekening.

Hoe wordt mijn voorschot berekend?

We berekenen uw voorschot door de vaste kosten en het verwachte warmteverbruik voor het huidige stookseizoen bij elkaar op te tellen en te delen door het aantal maanden voor u uw jaarafrekening ontvangt. Daarbij houden we rekening met onder meer de grootte van uw woning, de verwachte buitentemperatuur en het historisch verbruik.

Kan ik mijn tarieven ook online bekijken?

Ja, dat kan. Op onze pagina tarieven ziet u in een oogopslag welke tarieven we in rekening brengen.Wilt u meer inzicht in de tarieven die specifiek op u van toepassing zijn? Neem dan een kijkje op uw persoonlijk account op ons online klantenportal Mijn Warmte

Waarom is mijn voorschot aangepast?

Als uw voorschot is verhoogd, kan dat verschillende oorzaken hebben:

  • De tarieven voor warmte zijn gewijzigd.
  • De nieuwe verbruiksperiode is langer dan 12 maanden. Dat komt voor wanneer de meterstand eerder is opgenomen/doorgegeven dan het moment waarop de jaarafrekening wordt opgemaakt.
  • Als blijkt dat het voorschot niet toereikend is geweest op basis van uw afgenomen verbruik het afgelopen stookseizoen.

Als uw voorschot verlaagd is, kan dat verschillende oorzaken hebben:

  • De tarieven voor warmte zijn gewijzigd.
  • De nieuwe verbruiksperiode is korter dan 12 maanden. Dat komt voor wanneer de meterstand eerder is opgenomen/doorgegeven dan het moment waarop de jaarafrekening wordt opgemaakt.
  • Als blijkt dat het voorschot afgelopen stookseizoen ten opzichte van uw afgenomen verbruik te hoog was ingesteld.

Waarvan hangt mijn warmteverbruik af?

Bekijk deze pagina voor informatie over warmteverbruik.

 

Hoe wordt mijn verbruik gemeten?

Op uw afleverset bevindt zich een warmtemeter, hierop kunt u de afgenomen hoeveelheid warmte zien.

 

Hoe bepaalt Ennatuurlijk de kosten voor iedere soort afleverset?

Voor iedere afleverset zijn de kosten opgebouwd uit de volgende onderdelen:

  • Gebruik - Kosten voor het gebruik van de afleverset op basis van een redelijke levensduur van het apparaat.
  • Onderhoudskosten - De gemiddelde onderhoudskosten voor een afleverset. 
  • Service - Vergoeding voor de kosten die te maken hebben met service, zoals 24/7 dagen beschikbaarheid van een storingsdienst en monteurs en administratieve kosten.
  • Rente - Een vergoeding voor het geld dat is geïnvesteerd in de aanschaf en plaatsing van de afleverset.


We berekenden per type afleverset het gemiddelde van de kosten en stelden een tarief vast dat wordt verdeeld over de twaalf voorschotten die u betaalt in een jaar.

Klik hier voor het tarievenblad of kijk op Mijn Warmte voor uw tarief. 

Waarom betaal ik meetkosten?

De Warmtewet bepaalt dat vanaf 1 januari 2014 het meettarief niet langer een onderdeel is van de vaste kosten warmte, maar apart op de rekening wordt vermeld. Meetkosten zijn een vergoeding voor het ter beschikking stellen van de meter, opname van de meterstand, controle op juistheid en volledigheid (datacollectie) van de meterstand en de administratieve verwerking van de meterstanden. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stelt het meettarief voor het warmteverbruik vast in een tariefbesluit.

 

Ik moet bijbetalen op mijn jaarafrekening en kan dit niet in een keer betalen. Is een betalingsregeling mogelijk?

Ennatuurlijk denkt graag met u mee en kan uw betaling eventueel over enkele maanden verdelen. Hieraan zijn enkele voorwaarden verbonden die afhankelijk zijn van uw situatie. Voor meer informatie over een betalingsregeling neemt u contact op met onze klantenservice. Onze medewerkers zijn op maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 08.00 tot 18.00 uur via het telefoonnummer 085-2734567. 

 

Waarom en hoe berekende Ennatuurlijk mijn meterstand?

Op het moment van uw afrekenperiode konden wij de meterstand niet op afstand uitlezen of we ontvingen uw meterstand niet of te laat. Daarom berekenden wij uw meterstand op basis van de zogeheten temperatuurmethode

 

Kan ik een overzicht van mijn betaalde voorschotten inzien?

Ja. Log in op ons online klantenportal Mijn Warmte en kies voor de tegel Mijn facturen.

Volgens mij klopt de grafiek met mijn verbruik niet. Kan dat?

Dat kan inderdaad voorkomen als wij een tijdje geen meterstanden van u ontvingen. Wij berekenen het verbruik in de maanden na de laatste daadwerkelijke meterstand op basis van het historisch verbruik en de buitentemperatuur. Dat zijn natuurlijk aannames. Hoe vaker u uw meterstand doorgeeft, hoe realistischer en nauwkeuriger de grafiek is. 

 

Mijn meterstand is niet geaccepteerd. Wat moet ik nu doen?

Als uw meterstand niet geaccepteerd wordt in Mijn verbruik op Mijn Warmte ontvangen wij automatisch een melding daarvan. Wij controleren de door u doorgegeven meterstand handmatig en voegen deze alsnog toe. Als we nog vragen hebben, nemen wij contact met u op.

 

Hoe pas ik mijn maandelijks voorschot aan?

*Niet alle functionaliteiten zijn al beschikbaar in Mijn Warmte. Onze klantenservice helpt u graag!

Via Mijn voorschot op ons online klantenportal Mijn Warmte kunt u uw voorschot controleren. U kunt ervoor kiezen om dit te doen op basis van uw huidige meterstand of dat u een nieuwe meterstand wilt invoeren. We geven u altijd een nieuw voorschot advies zoals wij hem op dat moment voor u berekend hebben. U kunt vervolgens uw gewenst voorschot bedrag invoeren. Dit voorschot kan maximaal 10 procent lager liggen dan ons berekend voorschot. Wel kunt u het voorschot tot 100% verhogen. U kunt er uiteraard ook voor kiezen om uw huidige voorschot te behouden.   

Denkt u dat het voorschot niet past bij uw verbruik? Dan bespreken we dat graag. Neem daarvoor contact op met onze klantenservice via 085-2734567.

 

Waarom moet ik zelf mijn meterstanden doorgeven?

Ennatuurlijk neemt uw meterstand op vaste momenten op. Als u zelf uw meterstand regelmatig doorgeeft via Mijn verbruik op ons online klantenportal Mijn Warmte krijgt u een scherper inzicht in uw verbruik. Ook kunnen wij uw toekomstige voorschot dan nog nauwkeuriger berekenen. 

 

Hoe geef ik mijn meterstand door?

U kunt uw meterstanden doorgeven via Mijn verbruik in Mijn Warmte. Daarvoor heeft u een account nodig. 

 

Hoe krijg ik inzicht in mijn voorschot?

Benieuwd of uw voorschot toereikend is? Of juist te hoog? Via Mijn verbruik op ons online klantenportal Mijn Warmte geeft u – het liefst op regelmatige basis – uw huidige meterstand door en ontvangt u een bijpassend voorschotadvies. Zo houdt u het hele jaar door inzicht in uw verbruik en past u, als u dat wilt, uw voorschot daarop aan. Op die manier voorkomt u verrassingen op uw jaarafrekening.