Warmtenet Apeldoorn: warmte uit rioolslib

Tekst

In de wijk Zuidbroek in Apeldoorn ontvangen meer dan 2.200 huishoudens en bedrijven warmte van Ennatuurlijk. Zij verwarmen hun huis met warmte die vrijkomt bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Waterschap Vallei & Veluwe, aangevuld met warmte uit biomassa.

Media
Tekst

Hoe werkt het?  

Waterschap Vallei en Veluwe zuivert rioolwater van bedrijven en huishoudens uit de regio. Uit deze zuivering ontstaat slib welke wordt opgeslagen in gistingstanks. In de gistingstanks worden de organische stoffen uit het slib omgezet in biogas. Op het terrein van de rioolwaterzuiveringsinstallatie staan biogas Warmtekrachtkoppelingen (WKK's) opgesteld waarin het biogas wordt omgezet naar elektriciteit waarbij warmte vrijkomt. De elektriciteit en een deel van de warmte zijn voor eigen gebruik op het terrein vaan de rioolwaterzuivering van waterschap Vallei & Veluwe. De warmte die overblijft wordt ingezet in ons ketelhuis voor warmtenet in Apeldoorn. Voordat we de warmte doorgeven aan de inwoners van de wijk Zuidbroek verhogen we de temperatuur van het water met warmte uit biomassa.  

 

Tekst

In het ketelhuis op het terrein van Waterschap Vallei en Veluwe wordt het water vervolgens via het warmtenet getransporteerd naar de wijk Zuidbroek. Nadat de warmte is gebruikt voor verwarming en warm water, gaat het terug naar het ketelhuis. In Zuidbroek is alleen in uitzonderlijke situaties nog aardgas nodig. Verder liggen er op het ketelhuis zonnepanelen voor groene stroom, waardoor de totale CO2-besparing nog groter is. 

Tekst

Warmte-etiket Apeldoorn

Wij geven graag inzicht in de duurzaamheid van onze warmtenetten. Op het warmte-etiket kan je in één oogopslag zien welke warmtebronnen Ennatuurlijk gebruikt en hoe duurzaam het warmtenet in 2021 was. Wil je weten wat alle termen op het warmte-etiket betekenen? Klik hier

Linker kolom

Warmte-etiket apeldoorn

Rechter kolom

Warmte-etiket Apeldoorn

Tekst

* Warmtenetten die gekoppeld zijn aan een warmtekrachtkoppeling (WKK) leveren door de versnelde verduurzaming van de landelijke elektriciteitsmix steeds minder CO2 besparing op. Klik hier voor meer informatie.

Wat vind jij van Warmtenet Apeldoorn: warmte uit rioolslib

Wat vind jij van Warmtenet Apeldoorn: warmte uit rioolslib

Bedankt voor het geven van jouw waardering!
Deze staat in de wachtrij om goedgekeurd te worden door een van onze website beheerders.
Na goedkeuring zal deze worden gepubliceerd.

Sluit dit venster