Warmtenet Eindhoven

Warmtenet Eindhoven

Eindhoven is onze thuisbasis. Wij leveren hier onze warmte en soms ook koude aan zo’n 7.000 huishoudens en 40 zakelijke klanten. Waaronder ook aan ons eigen kantoor op Strijp-T.

Onze warmtenetten in Eindhoven

In Eindhoven zijn verschillende warmtenetten. Één net loopt van de biomassacentrale op Strijp-T. Dit is een sternetwerk die verschillende kanten uitgaat; richting het Evoluon en naar de wijken Strijp-S, Strijp-T en Vredeoord. Dit warmtenet heeft ook een vertakking naar Woensel West (bijvoorbeeld naar GGzE Grote Beek) en een naar het centrum waar we warmte leveren aan meerdere gebouwen en bedrijven zoals De Regent, De Admirant, De Witte Dame, de Piazza, de PSV-laan en de Bijenkorf. In Meerhoven leveren we warmte aan de wijken Grasrijk en Zandrijk. We maken daarvoor onder andere gebruik van de warmte van de biomassacentrale van de gemeente Eindhoven. De gemeente heeft zelf ook een  warmtenet waarmee ze vanuit dezelfde biomassacentrale warmte levert aan huishoudens in Meerhoven.

Warmte en koude via een bodemenergiesysteem

Linker kolom

In de wijken Strijp-S en Strijp-R ontvangen zo’n 1.200 woningen warmte en koude via een bodemenergie-systeem. In de zomer pompt het systeem grondwater uit een onttrekkingsbron op en geeft het water de koude af aan het gebouw. Vervolgens gaat dat water de infiltratiebron in. In de winter werkt het hetzelfde maar dan wordt het grondwater opgepompt om zijn warmte af te geven. De energie uit het grondwater wordt met een warmtepomp  opgewaardeerd tot 30-35°C voor ruimteverwarming en tot 55°C voor warm water. Voor Strijp-S wordt, indien nodig, de extra benodigde warmte aangevuld met warmte uit het warmtenet.

Rechter kolom

Ennatuurlijk

Tekst

Hier ligt ons warmtenet

Warmtenet Eindhoven

 

Tekst

Serie: Doorpakkers, afl. 1

In onze serie Doorpakkers vertellen we over onze warmte- en koude-oplossingen in Eindhoven. Bekijk de eerste aflevering.

Media
Tekst

Waar komt de warmte in Eindhoven vandaan?

Wij geven graag inzicht in de duurzaamheid van onze warmtenetten in Eindhoven. Het warmtenet in Strijp ontvangt 50% van de warmte van de biomassacentrale op Strijp-T. Het resterende deel wordt ingevuld door gasketels. Het warmtenet in Meerhoven krijgt voor 36% warmte van de biomassacentrale van de gemeente Eindhoven. Het resterende deel wordt ingevuld met behulp van gasketels, die ook dienen als piek- en back-upvoorziening.

Linker kolom

Warmte-etiket

Rechter kolom

Warmte-etiket

Tekst

Onze ambitie: CO2-neutraal in 2040

Samen met onze partners in Eindhoven zetten we de schouders onder de verduurzaming van de stad. De eerste stap is het vinden van innovatieve duurzame oplossingen waarmee we onze bestaande warmte- en koudeoplossingen verder kunnen optimaliseren en verduurzamen. Ons doel is dat onze warmte en koude in 2040 volledig CO2 -neutraal is.

Temperatuur optimaliseren (warmte en koude)

Onze grote warmtenetten in Eindhoven hebben op dit moment aanvoerwarmte met een middentemperatuur nodig om de woningen en bedrijfspanden van onze klanten comfortabel te kunnen verwarmen.  Gebouweigenaren kunnen helpen door hun gebouw beter te isoleren en installaties beter in te regelen waardoor de aanvoer- en retourtemperatuur omlaag kan. Hoe lager de benodigde aanvoerwarmte is, hoe groter de keuze in duurzamere bronnen wordt. Voor de bestaande bouw is deze middentemperatuur warmte erg prettig omdat er dan minder in de woning aangepast hoeft te worden en dat scheelt weer geld voor de woningeigenaar en minder ‘gedoe’.  Nieuwbouw wordt al aardgasvrij gebouwd. Daardoor is de gewenste temperatuur daar vaak wat lager. Omdat nieuwbouw beter geïsoleerd is, is er in de zomer ook behoefte om te koelen. Ennatuurlijk levert daarom zowel warmte als koude. Zowel stand alone als in een collectief systeem.

Nieuwe warmte en koude bronnen

We zorgen ervoor dat de warmte en koude hier in Eindhoven 100% CO2-neutraal is in 2040. En daarom zijn we steeds op zoek naar nieuwe duurzamere warmte- en koude-bronnen. Zo werken we stap voor stap naar een CO2-neutraal warmtenet in 2040.

Een van die nieuwe bronnen is bijvoorbeeld de warmte van asfaltverwerking A. Jansen BV uit Son en Breugel. Zo’n 25.000 huishoudens in Eindhoven en omgeving kunnen vanaf 2024 hun huis verwarmen met warmte die vrijkomt bij het verwerken van teerhoudend asfalt bij A. Jansen BV. Ennatuurlijk gaat de warmte leveren en legt daarvoor een 6 - 7 kilometer lange leiding aan van Son en Breugel naar het warmtenet in Eindhoven. Lees verder

Plaatsing warmtebuffers 

Door de plaatsing van drie warmtebuffers bij de biomassacentrale op Strijp-T kunnen we de vraag en het aanbod van warmte beter op elkaar afstemmen. Als de biomassacentrale meer warmte produceert dan er vraag is, loopt de buffer vol. En als er meer vraag is dan productie, loopt die weer leeg. Dankzij de buffer kunnen we de biomassacentrale veel constanter en dus zuiniger laten draaien en hebben we in de tussenseizoenen geen gasketels meer nodig om bij te springen bij de gebruikelijke pieken ‘s morgens en ’s avonds.

Tekst

Serie: Doorpakkers, afl. 2

In de tweede aflevering van onze serie: Doorpakkers, laten we je zien hoe wij de warmte en koude in Eindhoven steeds verder willen verduurzamen.

Media
Tekst

Uitbreiding van onze warmte- en koude-oplossingen in Eindhoven

We werken hard aan de uitbreiding van onze bestaande warmtenetten. In Woensel West, Strijp-S, Strijp-R en het
centrumgebied willen we warmte gaan leveren aan veel nieuwe huishoudens en zakelijke klanten.

Uitbreiding warmtenet Eindhoven

Op Strijp-S worden veel nieuwe appartementencomplexen gebouwd die zowel voor warmte als koude op onze netwerken worden aangesloten. Enkele recente voorbeelden hiervan zijn project Bouwveld-T, project Haasje Over en de unieke Trudotoren; een duurzaam en architectonisch hoogstandje met het allereerste verticale bos in Nederland.

In het centrum van Eindhoven wordt bekeken wat de mogelijkheden voor warmte en koude zijn en welke bronnen het beste gebruikt kunnen worden. Tussen het 18 septemberplein en het station wordt bijvoorbeeld het hele Stationsgebied Zuid her ontwikkeld. Er zijn verschillende duurzame warmte en koude oplossingen mogelijk voor dit gebied. Wij onderzoeken welke warmte en koude bronnen hier aangeboden kunnen worden. En we onderzoeken de mogelijkheden voor warmtecascadering (het aansluiten van een gebouw op de retour van het warmtenet). Ook bekijken we welke mogelijkheden er zijn voor de bestaande gebouwen in het centrum. Zo blijven we meedenken met alle veranderingen die er nu en in de toekomst in Eindhoven plaatsvinden. Net als aan de Willemstraat, waar we nu bezig zijn om twee nieuwbouwprojecten genaamd De Gebroeders aan te sluiten. Inmiddels zijn op het Vogelzangterrein ook al 49 woningen  aangesloten op het warmtenet. De nieuwbouw op het Van de Ven terrein volgt later.

Woensel Zuid-West is een groot ontwikkelgebied waar we veel mogelijkheden zien. Zowel voor bestaande bouw als voor nieuwbouw. Zo sluiten we nieuwbouwproject Celcius en het gehele gebied rondom Vredeoord aan op ons warmtenet. Voor de bestaande bouw in Woensel Zuid-West werken we intensief samen met de gemeente en de  woningbouwcorporaties om te kijken hoe we dit gebied het beste stapsgewijs kunnen verduurzamen. Het nieuwe gebouw De Bakermat ligt midden in het ontwikkelgebied. Om dit gebouw aan te kunnen sluiten op het warmtenet is een tracé van 750 meter aangelegd vanaf het Klokgebouw op Strijp-S.

 

Tekst

Serie: Doorpakkers, afl. 3

In de derde aflevering van onze serie Doorpakkers laten we zien hoe we het warmtenet in Midden- en West-Brabant de komende jaren gaan uitbreiden.

Media

Linker kolom

Download de brochure

We hebben alle informatie over ons warmtenet nog even voor je op een rijtje gezet.

Download de brochure

Rechter kolom

Brochure Eindhoven

Tekst

Vragen of contact

Heb je vragen over warmte, jouw aansluiting of andere zaken. Dan kan je contact opnemen met onze klantenservice . Ben je een zakelijke klant of heb je interesse in een aansluiting op ons warmtenet? Neem dan contact op met onze zakelijke klantenservice. Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur via 085-2734559 of zakelijke-klantenservice@ennatuurlijk.nl