Warmtenet Midden- en West-Brabant

Warmtenet Midden en West Brabant

Warmte voor Breda, Tilburg, Oosterhout, Geertruidenberg, Drimmelen en Made

In Midden- en West-Brabant ligt een van de grootste warmtenetten van Nederland. Hier leveren we in totaal zo’n 2.900.000 GJ warmte aan 51.000 huishoudens en 355 bedrijven in Breda, Tilburg, Oosterhout, Geertruidenberg, Drimmelen en Made. Het warmtenet (ook wel bekend als stadsverwarming) is in de jaren tachtig aangelegd om de warmte van de RWE-centrale in Geertruidenberg nuttig te gebruiken voor verwarming van woningen en bedrijven. Nog steeds is het grootste deel van de geleverde warmte afkomstig van deze centrale. Alleen wordt nu de warmte voor 75% opgewekt met biomassa. Dat is al een stuk duurzamer dan de oorspronkelijke brandstof. Maar het kan nog duurzamer. Samen met onze regionale partners werken we hard aan deze verduurzaming.

Tekst

Hier ligt ons warmtenet

Warmtenet Midden en West Brabant

Tekst

Bekijk onze YoutubeSerie: Doorpakkers

In onze serie Doorpakkers vertellen we over het warmtenet in Midden- en West-Brabant. Bekijk hier de eerste aflevering.

 

Media
Tekst

Waar komt de warmte vandaan?

Warmte-etiket Midden en West BrabantWij geven je graag inzicht in de duurzaamheid van onze warmtenetten. Op het warmte-etiket kan je in één oogopslag zien welke warmtebronnen Ennatuurlijk gebruikt en hoe duurzaam het warmtenet in 2021 was. Het warmtenet in Midden- en West-Brabant wordt op dit moment voor 91% gevoed door de RWE-centrale (ook bekend als de Amercentrale).

Warmte van de RWE-centrale

De RWE-centrale levert 91% van de geleverde warmte voor dit warmtenet. Bij de RWE-centrale komt er veel warmte vrij bij het opwekken van elektriciteit. Uit de stoomturbine wordt een deel van deze warmte afgetapt en gebruikt om water op te warmen. Via ons warmtenet gaat dit water naar de woningen en bedrijven. Daarna gaat het afgekoelde water via een retourleiding terug en wordt opnieuw opgewarmd voor een volgende ronde. De centrale gaat stapsgewijs over op biomassa. 

Biogas van rioolwaterzuiveringsinstallatie

Een klein gedeelte (ongeveer 1%) van de warmte wordt geleverd door de rioolwaterzuiveringsinstallatie van
waterschap Brabantse Delta in Breda. Bij het zuiveren van rioolwater komt biogas vrij. Dat biogas wordt gebruikt voor de productie van elektriciteit en daarbij ontstaat warmte.

Altijd verzekerd van warmte

Bij storingen of onderhoud aan de centrales en bij een piek in de warmtevraag zetten we onze back-upvoorziening in. Dit zijn ketels die draaien op bio-olie of hoog rendement gasketels.

Tekst

Onze ambitie: CO2-neutraal in 2040

Samen met onze lokale en regionale partners zetten we de schouders onder de verduurzaming van de regio Midden- en West-Brabant. De eerste stap is het vinden van innovatieve duurzame oplossingen waarmee we het warmtenet verder kunnen optimaliseren en verduurzamen. Ons doel is een volledig CO2-neutraal warmtenet in 2040.

Op zoek naar nieuwe warmtebronnen

We willen de afhankelijkheid van één grote bron, zoals de RWE-centrale, verminderen door de ontwikkeling van lokale duurzame bronnen. Wij zien het warmtenet als een open systeem waarop alle bronnen welkom zijn om de warmtetransitie te versnellen. Samen met de tuinders in Plukmade zijn we bijvoorbeeld bezig met de ontwikkeling van een biomassacentrale die warmte levert uit lokaal snoei- en restmateriaal. Ook onderzoeken we de  mogelijkheden van aardwarmte en zonnewarmte. Daarnaast willen we ook de warmte uit de industrie benutten.

Lees hier hoe het warmtenet in Midden- en West-Brabant steeds duurzamer wordt

Tekst

Serie: Doorpakkers, afl. 2

In de tweede aflevering van onze serie: Doorpakkers, laten we je zien hoe wij het warmtenet in Midden- en West-Brabant steeds verder willen verduurzamen.

Media
Tekst

Transitieplan Midden- en West-Brabant

Het warmtenet in Midden- en West-Brabant wordt nu nog verwarmd met warmte van de RWE-centrale. We werken er hard aan om deze warmte te verduurzamen. In 2018 zijn daarom een breed samenwerkingsprogramma (partijen uit de gehele warmteketen) en meerdere initiatieven gestart. Er worden nieuwe bronnen ontwikkeld en het bestaande warmtesysteem wordt stap voor stap omgebouwd en gemoderniseerd.  Er is een transitieplan opgesteld door de betrokken overheden en partijen. Dit transitieplan laat zien hoe een duurzaam warmtesysteem eruit kan zien, wat ervoor nodig is om dit betaalbaar te organiseren en hoe we in de tussentijd de warmtelevering blijven garanderen. Het plan is een levend document dat aan de hand van verbeterde kennis en ervaring regelmatig wordt geactualiseerd. 

Bekijk het transitieplen

Tekst

Uitbreiding van ons warmtenet in Breda

We werken hard aan de uitbreiding van onze bestaande warmtenetten. Zo zijn we in Breda gestart met de aanleg van de Warmtesingel waarmee we verder kunnen verduurzamen. Op termijn moet deze vijf kilometer lange leiding het warmtenet aan de ene kant van de stad met het warmtenet aan de andere kant van de stad verbinden. Met deze uitbreiding komt duurzame warmte voor zo’n vijfduizend woningen en een honderd bedrijven binnen handbereik. 

Uitbreiding warmtenet Breda

In het grote nieuwbouwproject Bouverijen ten noorden van Breda sluiten we alle ca. 650 woningen direct aan op het warmtenet. Ook de 170 woningen en appartementen in nieuwbouwproject The Marker in Breda krijgen een warmteaansluiting. Breda zet in op warmte voor de verduurzaming van bestaande bouw in het centrumgebied. Door aanleg van de Warmtesingel komt duurzame warmte binnen handbereik als alternatief voor het verwarmen met aardgas. De hoofdkazerne van de Brandweer Breda, een VVE en de Koninklijke Militaire Academie waren de eersten die van de nieuwe Warmtesingel profiteerden. Zij ontvangen inmiddels warmte van Ennatuurlijk.

Zo zijn in Breda momenteel projecten in ontwikkeling die warmtelevering mogelijk maakt voor zo’n 2.500 woningen en vijftig bedrijven. Daarvoor willen we het net uitbreiden in Breda Noord, Doornbos-Linie en in de buurt rond de Markendaalseweg, Keizerstraat, en Middellaan. 

Tekst

Uitbreiding van ons warmtenet in Tilburg

Ook in Tilburg bekijken we waar het warmtenet uitgebreid kan worden. Bijvoorbeeld in de wijken rondom het
bestaande warmtenet of op grotere industrieterreinen. In Tilburg sluiten we in opdracht van woningcorporatie WonenBreburg 200 bestaande sociale huurwoningen in de Kruidenbuurt aan op het warmtenet. De warmteaansluiting is onderdeel van een grondige renovatie van de woningen. Ook kijken we in Tilburg samen met bedrijven op grotere industrieterreinen zoals Kraaiven en Vossenberg naar de mogelijkheden om aan te sluiten.

Uitbreiding warmtenet Tilburg

 

Tekst

Serie: Doorpakkers, afl. 3

In de derde aflevering van onze serie Doorpakkers laten we zien hoe we het warmtenet in Midden- en West-Brabant de komende jaren gaan uitbreiden.

Media
Tekst

Download de brochure

We hebben alle informatie over ons warmtenet nog even voor je op een rijtje gezet.

Download de brochure

Media
Tekst

Vragen of contact

Heb je vragen over warmte, jouw aansluiting of andere zaken. Dan kan je contact opnemen met onze klantenservice . Ben je een zakelijke klant of heb je interesse in een aansluiting op ons warmtenet? Neem dan contact op met onze zakelijke klantenservice. Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur via 085-2734559 of zakelijke-klantenservice@ennatuurlijk.nl.