Wat is aardwarmte?

Aardwarmte, ook wel geothermie genoemd, is een techniek waarbij lokale en duurzame warmte uit de ondergrond wordt gehaald voor de verwarming van huizen en bedrijven. Het van nature aanwezige warme water wordt uit de ondergrond opgepompt. De warmte wordt eruit gehaald. Het afgekoelde water stroomt terug in dezelfde aardlaag waar het weer op kan warmen. 

De temperatuur in de bodem neemt met de diepte toe: hoe dieper, hoe warmer. Er zijn twee soorten aardwarmte: diepe aardwarmte met een bron tot 4 kilometer diepte en ultradiepe aardwarmte met een bron tot 7 kilometer. In Nederland zijn 15 diepe aardwarmtebronnen operationeel.  Ennatuurlijk is op dit moment bezig met initiatieven om aardwarmte toe te passen als bron van onze warmtenetten in onder meer Leeuwarden, Helmond en Zwolle. Er zijn veel voordelen voor het gebruik van aardwarmte, maar het ontwikkelproces is ook complex en de investering is groot. Het is dan ook belangrijk om goed samen te werken met lokale partners en gemeentes.

Aardwarmte geothermie Ennatuurlijk_2.jpg

Aardwarmte in Leeuwarden

Aardwarmte is een voorwaarde voor groei van het warmtenet in Leeuwarden. Daarom is Ennatuurlijk bezig met de ontwikkeling van een aardwarmtebron. Hiervoor werken we samen met ECW en Bouwgroep Dijkstra Draisma. Wethouder Herwil van Gelder tekende namens de gemeente Leeuwarden in december 2019 een intentieovereenkomst met ons om een warmtenet op aardwarmte aan te leggen. Dit kan een flinke bijdrage leveren om de gemiddelde CO²-reductie van 70% in 2030 te realiseren. In 2020 willen we starten met de boring naar aardwarmte en de aanleg van het warmtenet. In 2021 zal de eerste duurzame warmte geleverd worden.

Meer over Warmtenet Leeuwarden