Warmtebronnen van Ennatuurlijk

Waar komt onze warmte vandaan?

Ennatuurlijk  levert warmte op verschillende plekken in heel Nederland. In de meeste gevallen komt de warmte vanaf een warmtebon via een warmtenet binnen in de woningen en bedrijven die aangesloten zijn.  Wij maken gebruik van verschillende bronnen. Per locatie wordt gekeken welke lokale bronnen er beschikbaar zijn en hoe we de meest duurzame warmte kunnen leveren. 

Warmtebronnen van Ennatuurlijk

Wij maken gebruik van de volgende warmtebronnen:

Restwarmte (Warmte-uitkoppeling)

Bij sommige industriële processen komt restwarmte vrij. Waar deze restwarmte normaal zou opgaan in de lucht of het water, zet Ennatuurlijk die liever in voor de verwarming van woningen en bedrijven. 

Hoe werkt het?
zo-werkt-restwarmte-ennatuurlijk.jpg
Warmte-uitkoppeling vraagt maatwerk. Per project ziet het systeem anders eruit. Naast tuinder Johan in Made maken nog circa 33.000 gezinnen en bedrijven gebruik van de restwarmte van de RWE-rcentrale. En in Maastricht verwarmt en koelt papierfabriek Sappi met zijn restwarmte een winkelcentrum, kantoren, horeca en woningen.

Warmte-koudeopslag (WKO)

De basis van een warmte- en koudeopslagsysteem bestaat uit een aantal warme en koude grondwaterbronnen. Deze bronnen bevinden zich op een diepte van ongeveer 80 meter onder de grond. Het grondwater wordt hier aan de boven- en onderkant begrensd door een laag klei. Ideale omstandigheden om koude en warmte vast te houden. 

Hoe werkt het?
Zo werkt WKO Ennatuurlijk.jpg

In de zomer pompt het systeem het water uit de koude bron op en geeft het water de koude af aan het gebouw. Vervolgens gaat dat water de warme bron in. In de winter werkt het systeem de andere kant op. Dan wordt het warme water opgepompt om zijn warmte af te geven, en wordt het weer naar de koude waterbron geleid. Het water uit de warme bron wordt met een warmtepomp opgewarmd tot 55 °C en eventueel met een ketel bijverwarmd, zodat ruimteverwarming en warm kraanwater in de woningen en bedrijven mogelijk zijn. Onder meer het hoofdkantoor van Ricoh in 's-Hertogenbosch maakt gebruik van WKO.

Warmtekrachtkoppeling (WKK)

Warmtekrachtkoppeling is de productie van warmte en elektriciteit die samen en tegelijk plaatsvinden. Dat is efficiënt, want de verbranding van één soort brandstof zorgt voor warmte en stroom. De meeste WKK’s werken op fossiele brandstoffen, maar het is ook mogelijk om hernieuwbare energiebronnen als brandstof te gebruiken. Dat laatste doen we steeds meer. Ook biogas kan brandstof zijn voor een WKK.

Hoe werkt het?
zo-werkt-wkk-Ennatuurlijk.jpg
Een warmtekrachtkoppeling produceert met een motor warmte én elektriciteit. Deze motor wordt aangedreven door een fossiele of hernieuwbare brandstof, zoals biogas of biomassa. Op deze manier voorzien we in Enschede de wijk Roombeek van warmte.

Biogas

Biogas is het groene alternatief voor aardgas. Het is een gas dat voortkomt uit de vergisting van onder andere mest en rioolslib. Ennatuurlijk werkt samen met partners die dit gas produceren. Door het verstoken van biogas in warmtekrachtkoppelingen, kunnen we groene stroom aan het net leveren en groene warmte (biowarmte) produceren.

Hoe werkt het?
zo werkt biogas Ennatuurlijk.jpg
Biogas wordt gebruikt als brandstof in gasmotoren (warmtekrachtkoppelingen). Deze motoren drijven een generator aan voor het opwekken van groene stroom. De warmte die hierbij vrijkomt, gaat via ons warmtenet naar onze klanten, zoals Lisette en Philène in Zeewolde

Biomassa

Om ons heen zijn veel verschillende soorten biomassa. Snoei- en resthout bijvoorbeeld, en speciale houtchips. Ennatuurlijk zet deze stoffen in voor de productie van warmte.

Hoe werkt het?
Ill techniek Eindhoven centrum.jpg
Eigenlijk is het principe heel simpel. Door verbranding van biomassa in een bioketel wekt Ennatuurlijk warmte op. Die warmte komt via ons warmtenet bij mensen thuis en bij bedrijven. De wijk Zuidbroek in Apeldoorn wordt op deze manier van warmte voorzien. Ennatuurlijk heeft een aantal biomassacentrales in eigen bezit verspreid over Nederland. Onze centrales maken allemaal gebruik van biomassa die een lokale of regionale oorsprong heeft en bestaat uit hout uit rest- of afvalstromen.  We werken hiervoor samen met lokale partijen, zoals gemeentes en groenbeheerders. Biomassa is nodig als transitiebrandstof tot uiterlijk 2040. Om de duurzaamheidsambities te realiseren is het tijdelijke gebruik van duurzame biomassa, dat zich heeft bewezen als een betrouwbare methode, voorlopig noodzakelijk voor de productie van warmte. In de energietransitie zien we duurzame biomassa als een noodzakelijke transitiebron waarbij andere bronnen zoals aardwarmterestwarmte of aquathermie deze functie geleidelijk overnemen.

Aardwarmte

Aardwarmte, ook wel geothermie, is een techniek waarbij lokale en duurzame warmte uit de ondergrond wordt gehaald voor de verwarming van huizen en bedrijven. Het van nature aanwezige warme water wordt uit de ondergrond opgepompt. De warmte wordt eruit gehaald. Het afgekoelde water stroomt terug in dezelfde aardlaag waar het weer op kan warmen. 

De temperatuur in de bodem neemt met de diepte toe: hoe dieper, hoe warmer. Er zijn twee soorten aardwarmte: diepe aardwarmte met een bron tot 4 kilometer diepte en ultradiepe aardwarmte met een bron tot 7 kilometer. In Nederland zijn 15 diepe aardwarmtebronnen operationeel.  We zijn op dit moment bezig met initiatieven om aardwarmte toe te passen als bron van onze warmtenetten in onder meer Leeuwarden, Helmond en Zwolle. Er zijn veel voordelen voor het gebruik van aardwarmte, maar het ontwikkelproces is ook complex en de investering is groot. Het is dan ook belangrijk om goed samen te werken met lokale partners en gemeentes.

Aardwarmte geothermie Ennatuurlijk_2.jpg

Aquathermie

Bij Aquathermie wordt gebruik gemaakt van warmte uit water. Denk hierbij aan meren, rivieren of bijvoorbeeld kanalen.  Met de warmte die je met een warmtepomp uit water haalt, kunnen woningen via een warmtenet verwarmt worden. Het warme water is dus als warmtebron een alternatief voor aardgas.

Hoe werkt Aquathermie - Ennatuurlijk.jpg

Meer over Aquathermie