Tekst

Diepte van aardwarmte

De temperatuur in de bodem neemt toe naarmate de diepte toeneemt. Er zijn twee soorten aardwarmte: diepe aardwarmte met een bron tot een diepte van 4 kilometer en ultradiepe aardwarmte met een bron tot een diepte van 7 kilometer. 

Voordelen van aardwarmte

Aardwarmte is een lokale, duurzame en hernieuwbare energiebron. Het is een constante energiebron omdat de warmte uit de aarde altijd beschikbaar is en niet afhankelijk is van weersomstandigheden, zoals bij zonne-energie en windenergie. Aardwarmte kan helpen de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en importbrandstoffen te verminderen en biedt warmte uit de buurt voor de buurt.

Nadelen van aardwarmte

Aardwarmte kan alleen worden toegepast op locaties waar voldoende warmtebronnen beschikbaar zijn. Daarnaast zijn geavanceerde technologieën en expertise vereist om aardwamte toe te passen.

Aardwarmte van Ennatuurlijk

Ennatuurlijk is momenteel bezig met het verkennen van de mogelijkheden om aardwarmte te gebruiken als bron voor warmtenetten, onder meer in Leeuwarden. Aardwarmte heeft veel voordelen, maar het ontwikkelproces is complex en vereist aanzienlijke investeringen. Daarom is het van cruciaal belang om samen te werken met lokale partners en gemeenten.

Media
Vlaggen ennatuurlijk aardwarmte
Tekst

Ennatuurlijk presenteert: Ennatuurlijk Aardwarmte

Hét doel van Ennatuurlijk is om de energietransitie te versnellen. Hiervoor is bronverduurzaming en bronontwikkeling nodig. Aardwarmte is duurzame warmte uit diepere aardlagen en biedt enorme potentie als duurzame energiebron. Met een goede aardwarmtebron kunnen al snel 10.000 woningen van het gas af. Daarvoor is de juiste kennis en kunde nodig. Daarom is Ennatuurlijk op zoek gegaan naar partijen die deze kennis en kunde in huis hebben. ECW Geoholding B.V. past perfect. ECW Geoholding B.V. is koploper op het gebied van aardwarmte (Geothermie) in Nederland. Voor Ennatuurlijk biedt ECW Geoholding B.V. een unieke kans om naast 25 collega’s, voorzien van zeer specifieke kennis en kunde, ook een mooie klantengroep over te nemen.

Lees verder

Tekst

Aardwarmte in Leeuwarden

Aardwarmte is een voorwaarde voor groei van het warmtenet in Leeuwarden. Daarom is Ennatuurlijk bezig met de ontwikkeling van een aardwarmtebron. Hiervoor werken we samen met Shell en EBN en Bouwgroep Dijkstra Draisma. Aardwarmte kan een flinke bijdrage leveren om de gemiddelde CO²-reductie van 70% in 2030 te realiseren. 

Meer over Warmtenet Leeuwarden

Media
Ennatuurlijk Aardwarmte
Media
Tekst

Onderzoek naar aardwarmte in Best en Eindhoven

Ook in Best en Eindhoven onderzoeken we of de ondergrond geschikt is om warmte uit de bodem te kunnen halen. Voor het antwoord op die vraag ‘duiken’ we de grond in voor een seismisch onderzoek.  

Lees verder

Tekst

Ruim een kwart van de Nederlandse woningen kan in de toekomst verwarmd worden met aardwarmte

Aardwarmte is onmisbaar bij het behalen van onze klimaatdoelstellingen. Op basis van de huidige inzichten kunnen in de toekomst zo’n 2,6 miljoen huizen en gebouwen (gelijk aan 88 PJ) met aardwarmte van warmte worden voorzien. Zo blijkt uit de studie WARM die in opdracht van Energie Beheer Nederland (EBN).