Tekst

Wat regelt de huidige Warmtewet?

In de Warmtewet staat onder andere:

  •  de vaststelling van de landelijke maximum tarieven voor warmte en koude. Deze maximum tarieven worden ieder jaar, aan het begin van elk kalenderjaar, opnieuw door de ACM vastgesteld. Bekijk hier de tarieven die Ennatuurlijk heeft vastgesteld. 
  •  de financiële compensatie bij ernstige storingen.
  •  de meting van het energieverbruik.
  •  de mogelijkheid tot het voorleggen van geschillen aan de geschillencommissie.

 

Voorstel nieuwe Warmtewet frustreert warmtetransitie 

Momenteel wordt er door de regering gewerkt aan het nieuwe wetsvoorstel: Wet collectieve warmtevoorziening. Hierin staat het voornemen om warmtenetten in de toekomst voor meer dan de helft in publieke handen te laten zijn. Met dit voornemen wil Minister Jetten zorgen dat provincies en gemeenten meer grip krijgen op de warmtetransitie. Ernst Japikse, algemeen directeur van Ennatuurlijk vreest het tegenovergestelde. “Dit gaat de warmtetransitie alleen maar vertragen."

Lees hier verder onze reactie

Tekst

Heb je een klacht?

Wanneer je een vraag of klacht hebt, gaan we graag met je in gesprek.

Neem contact met ons op

Mocht je een klacht hebben die niet naar tevredenheid is opgelost, dan kan je deze ook aan de geschillencommissie voorleggen via www.geschillencommissie.nl. Meer informatie hierover vind je ook in artikel 21 van onze algemene leveringsvoorwaarden.

Media