Tekst

Aquathermie en warmtenetten

Aquathermie is het verwarmen en/of koelen van gebouwen door het gebruik van warmte en koude uit oppervlaktewater uit meren, rivieren of kanalen of uit afvalwater of drinkwater. De warmte uit het water wordt opgeslagen in de bodem en kan dan later met een warmtepomp verder verwarmd worden zodat het genoeg warmte geeft om huizen en drinkwater te verwarmen. Deze woningen worden dan via een warmtenet verwarmd. 

Aquathermie krijgt nog niet zoveel aandacht in de discussie over de warmtetransitie, maar biedt lokaal wel een interessante duurzame bron. In een studie hebben CE Delft en Deltares  een inschatting gemaakt van de potentie van de verschillende varianten van aquathermie. Daaruit blijkt dat aquathermie een belangrijke bijdrage kan leveren aan de warmtetransitie zeker in combinatie met warmtenetten.
 

Tekst


Hoe benutten we de warmte bij aquathermie?

Om warmte of koude uit oppervlakte- en afvalwater te benutten, worden een aantal bestaande technologieën gekoppeld. Uit de bron (het (afval)water) wordt met een warmtewisselaar warmte of koude gehaald. Via een netwerk wordt de warmte of koude getransporteerd. Vervolgens kan dit water of meteen worden gebruikt of worden opgeslagen in een warmte-koude-opslag in de bodem (WKO). Uit de WKO kan vervolgens warm of koud water worden opgepompt en getransporteerd naar de afnemer. Bij de afnemer verhoogt (in geval van warmtevraag) een warmtepomp de temperatuur van de drager (water) tot het gewenste niveau. WKO’s, warmtewisselaars, warmtepompen en warmtenetwerken zijn bestaan al een tijdje. De technieken zijn al ver ontwikkeld. Het koppelen van de systemen is echter vernieuwend. Door aquathermie wordt het oppervlakte- en afvalwatersysteem namelijk verbonden aan het warmtesysteem.
 

Linker kolom


Voorwaarden aquathermie

Aquathermie is dus als warmtebron een alternatief voor aardgas. Hiermee is het voor Ennatuurlijk een zeer duurzaam alternatief, zeker als we in de toekomst nog meer zonne- en windenergie hebben. Wij zien Aquathermie daarom als een zeer interessante warmtebron. Maar om de potentie goed te kunnen benutten is het echter wel belangrijk dat de woningen die worden aangesloten op een warmtenet met aquathermie, geïsoleerd worden en verwarmd kunnen worden met maximaal 70 graden.
 

Rechter kolom


Voordelen aquathermie

Aquathermie zorgt voor een duurzame warmtevoorziening. Bovendien kan in bepaalde omstandigheden  door de warmte-opname de oppervlaktewaterkwaliteit verbeteren of hittestress verminderen. Koeler water zorgt voor minder (blauw)algen groei, botulisme en meer zuurstof in het water. (bron: handreiking Aquathermie STOWA).
 

Tekst


Aquathermie in Den Bosch

In de wijk Hinthamerpoort worden zo'n 450 appartementen verwarmd met aquathermie via een warmte- en koudeopslagsysteem. Het warme water (van ongeveer 15⁰C) van het nabijgelegen oppervlaktewater wordt in de zomer opgeslagen in de bodem. Dat water wordt uit de bron opgepompt en door een warmtepomp verwarmd naar 70 graden. Lees meer over dit project.

 

Tekst


Aquathermie in Helmond

Het warmtenet van Helmond staat voor een baanbrekende transitie. In de wijken Rijpelberg en Brouwhuis, waar wij al sinds de jaren tachtig zo’n 6.500 woningen verwarmen, ontwikkelen we de grootste toepassing van aquathermie als warmtebron in de Benelux, ooit. Lees meer over dit project.

Aquathermie Helmond

 

 

 

 

Tekst


Soorten aquathermie

Er zijn verschillende soorten aquathermie:

Thermische energie uit oppervlaktewater (TEO)

In de Nederland is veel oppervlaktewater in onder andere sloten, meren en rivieren beschikbaar. In theorie is de warmte die in dit water zit meer dan de totale warmtevraag van Nederland. Met oppervlaktewater kunnen we in theorie 40% van onze huizen verwarmen (150.000.000 GJ).   

Thermische energie uit afvalwater (TEA)

Naast het oppervlaktewater kan er ook warmte gehaald worden uit het afvalwater in Nederland. Deze warmte kan bijvoorbeeld bij rioolgemalen en RWZI’s eruit gehaald worden. Met ons afval water zouden we ongeveer 15% van onze huizen kunnen verwarmen (56.000.000 GJ).

Thermische energie uit drinkwater (TED)

Bij de productie van drinkwater komt ook warmte vrij. Deze warmte kan nuttig ingezet worden voor de verwarming van gebouwen. Het potentieel hiervan is echter beperkt en heel lokaal.
 

Tekst

Meer weten over aquathermie?

Of aquathermie geschikt is voor een buurt of gebouw hangt van veel aspecten af. Denk hierbij aan de mate van isolatie van gebouwen, de totale warmte- en eventueel koudevraag, de waterbron(nen) en de mogelijkheden om warmte op te slaan. Benieuwd naar de mogelijkheden van aquathermie? 

Onze Key Accountmanager Barry Scholten helpt je graag verder!

085-2734559
Barry.Scholten@ennatuurlijk.nl

Media
Barry Scholten Ennatuurlijk