Tekst

In Zweden zijn warmtenetten al zo’n zeventig jaar de normaalste zaak van de wereld. De helft van de woningen heeft een warmte-aansluiting, met name in hoogbouw, en daar zijn de bewoners helemaal  evreden mee. Wat warmtenetten betreft, zijn ze Nederland ver vooruit. Onze trainees gingen op onderzoek uit in Zweden. Welke vijf lessen kunnen we van de Zweden leren?

Tekst

De focus ligt op duurzaamheid en niet op de aanbieder 

Mensen in Zweden kijken heel anders naar warmtenetten dan Nederlanders. In
Zweden hebben ze nooit een gasnet gehad, ze kennen niet anders. Daar staat het belang van een warmtenet of de leverancier niet ter discussie. Wat ze belangrijker vinden is hoe duurzaam de geleverde warmte is.

Media
Tekst

Warmtetarieven kunnen per stad, per net en zelf per persoon verschillen

In Zweden zijn de tarieven niet gereguleerd zoals in Nederland. Warmte-netten moeten concurreren met elektrische warmtepompen en hout-kachels, waardoor de prijs niet te hoog wordt. Tarieven kunnen per stad, per warmtenet en zelfs per persoon verschillen. Dat is afhankelijk van de bron en de kosten. In sommige steden krijgen klanten een korting als ze hun binneninstallaties goed inregelen, want daardoor helpen ze mee het warmtenet efficiënter en dus zuiniger te maken.

Tekst

Meer draagvlak en tevredenheid door 'prijsdialogen' 

Een aanvullende manier om de tarieven eerlijk te houden zijn prijsdialogen, waarbij klanten worden betrokken bij het bepalen van de warmteprijs. Elk jaar gaan warmteleveranciers met hun klanten in gesprek over voorgenomen prijswijzigingen, net zolang tot beide partijen tevreden zijn. Dit zorgt in Zweden voor draagvlak, voorspelbare en stabiele tarieven en een grotere klanttevredenheid.

Tekst

Veel samenwerking voor betaalbare en duurzame warmte

In Zweden werken gemeenten en warmte-bedrijven gelijkwaardig en transparant samen aan een betaalbare en duurzame energie-voorziening voor de stad. Twee concurrenten die in dezelfde stad actief zijn, zullen hun warmtenetten vrijwel altijd koppelen. Daardoor kunnen ze warmte uitwisselen en krijgen ze keuze tussen warmtebronnen, waardoor de warmte goedkoper wordt. Ook kennis wordt vrij gedeeld.

Tekst

Warmtenetten gebruiken warmte die er al is

In Zweden zijn warmtenetten een manier om warmte uit de industrie nuttig te kunnen gebruiken. Zodat ze die warmte niet verspillen en nutteloos via de lucht of koelwater laten verdwijnen. Als bedrijven warmte beschikbaar hebben, kunnen ze daarmee bij een warmte-leverancier aankloppen die dan verplicht is te onderzoeken of het technisch haalbaar is om de warmte te gebruiken

Tekst

Meer lezen? Download ons magazine

Dit artikel is onderdeel van de derde editie van ons magazine Doorpakken. Wil je meer lezen over warmte, de warmtetransitie en lokale energie? 

Download ons magazine

Media
Magazine Doorpakkers