Tekst

Wil de energietransitie een vlucht krijgen, dan kan dat niet zonder aardwarmte. Warmte uit de aarde is net als zonne- en windenergie onuitputtelijk en daarmee een cruciale lokale bron voor de energievoorziening van de toekomst. 

Tekst

“Met één bron kun je duizenden woningen en bedrijven duurzaam verwarmen”

Harald Droog, projectmanager aardwarmte bij Ennatuurlijk: "Aardwarmte (geothermie) is warmte met een hoge temperatuur uit aardlagen op vaak kilometers diepte. Via speciale putten wordt het daar aanwezige water opgepompt, hieruit wordt energie onttrokken, waarna het water weer wordt teruggepompt. De onttrokken energie wordt aan bewoners en bedrijven in de stad geleverd, zodat ze geen aardgas meer nodig hebben voor verwarming en warm water.”

Media
Tekst

Goede lokale samenwerking

Naast lopende projecten in Brabant is Ennatuurlijk ook in Leeuwarden partij in de ontwikkeling van een aardwarmtebron. “Of de ontwikkeling van een bron mogelijk is, is vooral afhankelijk van de kans op geschikte aardlagen én van een goede en brede (lokale) samenwerking. Leeuwarden is daar een goed  voorbeeld van. We werken daar samen met sterke partners zoals Shell, EBN
& Bouwgroep Dijkstra Draisma, met kundige leveranciers, met een gemeente die gelooft in het project en met een groep grote klanten die van tevoren al heeft gezegd dat ze wil overstappen van aardgas op aardwarmte. Zonder deze partijen die hun nek durven uitsteken, krijg je het niet voor elkaar.”

Tekst

Nog een weg te gaan

In Nederland zijn op dit moment in totaal zo’n 25 aardwarmtebronnen in gebruik. “Dit lijkt heel wat, maar net als destijds bij zon en wind is er voor aardwarmte nog een weg te gaan tot de techniek een integraal onderdeel is van onze duurzame energievoorziening. We leren nog elke dag. In Leeuwarden hebben we bijvoorbeeld een bron van warmte aangeboord die op 2,7 kilometer diepte ligt. Toch is de doorstroming nog niet wat we zouden willen, we werken nu dus hard aan een oplossing hiervoor. Aardwarmte is een onmisbare bron voor de uitrol van warmtenetten in Nederland en het realiseren van de energietransitie naar een duurzame energievoorziening. Projecten zoals in Leeuwarden zijn hiervoor cruciaal.”

Tekst

Meer lezen? Download ons magazine

Dit artikel is onderdeel van de derde editie van ons magazine Doorpakken. Wil je meer lezen over warmte, de warmtetransitie en lokale energie? 

Download ons magazine

Media
Magazine Doorpakkers