Tekst

Grootverbruikers van fossiele energie krijgen miljoenen euro’s ter compensatie, waarmee de overheid de prijsprikkel voor verduurzaming verzwakt. "Onbegrijpelijk, dit is hét moment om energietransitie in de hoogste versnelling te zetten en juist duurzame keuzes te belonen." aldus Suzanne Sweerman, directielid van Ennatuurlijk. 

Tekst

De energieprijzen schieten door het dak en blijven stijgen, huishoudens hebben het zwaar. De gevolgen van klimaatverandering zijn steeds zichtbaarder. Je zou zeggen dat we alles op alles moeten zetten om van die afhankelijkheid van fossiele brandstof af te komen en te kiezen voor een groener alternatief. Want die zijn door de hoge gasprijs betaalbaarder dan ooit.

Tekst

"Dit is het moment om door te pakken en die energietransitie een boost te geven. Belonen van het gewenste gedrag is daarvoor een beproefde aanpak. Dat zagen we bij zonnepanelen en elektrische rijden. Dat zouden we nu ook moeten doen bij wonen en ondernemen zonder gasaansluiting. Dat we in plaats daarvan investeren in de compensatie van fossiel grootverbruik, is wrang en geeft een verkeerd signaal."

Media
Tekst

"De energietransitie in Nederland komt nog steeds moeilijk op gang. Voor huurders en particuliere woningbezitters is de overstap naar aardgasvrij nog weinig aantrekkelijk. Ik werk voor een leverancier van warmte via warmtenetten, ook wel stadsverwarming genoemd. Onze klanten waren begin dit jaar onaangenaam verrast dat de warmtetarieven omhoog gingen toen de gasprijs steeg. Hoe kon dat? Uitleggen dat we in Nederland een systeem hebben waarbij zowel de verkoop- als de inkooptarieven van grijze en groene warmte gebaseerd zijn op gas, bleef lastig. Hoe anders was het geweest als we deze mensen hadden gecompenseerd als beloning voor wonen zonder gasaansluiting. Waardoor de overstap lonend en dus aantrekkelijk wordt."

"Natuurlijk pleit ik hier ook voor eigen parochie, maar het frustreert mij enorm dat we de warmtetransitie niet meer stimuleren. Dat we mensen niet meer belonen als ze een woning hebben zonder gasaansluiting. Stel duurzame(re) energie bijvoorbeeld vrij van BTW en reken 21% over gas, en beloon mensen die gasvrij wonen met een blijvende jaarlijkse korting van 400 euro. Geef daarnaast ook producenten van duurzame warmte, zoals afvalenergiebedrijven of industriële bedrijven, – ook bij een hoge gasprijs - subsidie. Zorg voor een vliegwieleffect, net als bij die elektrische auto en de zonnepanelen. Dit is het moment om de omslag naar duurzaam definitief in gang te zetten."