Tekst

De grote brandweerkazerne aan de Tramsingel in Breda is sinds oktober 2020 aardgasvrij. Samen met de gemeente Breda koos de brandweer voor warmte van Ennatuurlijk. De nieuwe Warmtesingel passeerde het pand en die kans wilden brandweer en gemeente niet laten lopen.

Tekst

“Samen met de gemeente zijn we voortdurend bezig met de verduurzaming van onze gebouwen”

Corné Hagenaars van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant: “Daarin hebben we als overheid ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid en een belangrijke voorbeeldfunctie richting inwoners. Dankzij de uitbreiding van het warmtenet, die precies langs de kazerne loopt, zijn we veel eerder gasloos dan gepland. Een aansluiting op het warmtenet was voor ons ook nog eens fi nancieel en technisch de beste oplossing.”

Media
Brandweer Breda
Tekst

Dik in orde

De kazerne aan de Tramsingel is een van de de grootste van Nederland. Het complex bestaat uit een centraal kantoor en een grote uitrukgarage waar continu zestien brandweerlieden 24-uursdiensten draaien. Corné is tevreden over de overstap: “Brandweerlieden houden van een goede en gezonde klimaatbeheersing, ook in de slaapkamers en de sanitaire voorzieningen. Dus de warmwatervoorziening en de verwarming van de gebouwen moet goed zijn. En dat is met deze nieuwe vorm van warmte-energie dik in orde. Tijdens de werkzaamheden moest de brandweer altijd kunnen uitrukken.  We hebben daarover goede afspraken kunnen maken met Ennatuurlijk en de aannemer.”

 

Tekst

Beste keuze

Niek Daamen is als adviseur vanuit de gemeente betrokken: “Gemeente Breda wil in 2044 CO2-neutraal zijn en werkt hard aan een gasloze toekomst. Warmte speelt hierin een belangrijke rol. Wij realiseren ons dat de investering voor Ennatuurlijk een stuk makkelijker wordt als grote partners warmte afnemen. En zoals Corné Hagenaars ook al zegt: los van het feit dat we als overheidsinstelling aanhaken, is de aansluiting van de Tramsingel op het warmtenet ook zakelijk gezien een goede keuze.”

Tekst

Meer lezen? Download ons magazine

Wil je meer lezen over warmte, de warmtetransitie en lokale energie? 

Download ons magazine

Media
Magazine Doorpakkers