Tekst

In 2021 ging de energietransitie in volle vaart door. Er is steeds meer aandacht voor de transitie waarin we zitten. We willen niet langer alleen over de energietransitie praten maar echt stappen zetten. Als Ennatuurlijk hebben wij dit jaar dan ook niet stilgezeten. We hebben onze handen uit de mouwen gestoken en we zijn aan de slag gegaan. In de verwarrende wereld van nieuwe energieoplossingen zetten wij ons in om Nederland aan de hand te nemen, zodat iedereen zorgeloos de duurzame energietoekomst in durft in te stappen. Met als doel: sneller naar lokale en duurzame energie voor iedereen in Nederland. Graag kijken wij in dit jaaroverzicht terug op een aantal stappen die dit jaar samen met onze partners zijn gezet.

Tekst

Januari 

Ennatuurlijk koopt warmte- en koudeprojecten van Hydreco

 

Hydreco en Ennatuurlijk sloten een overeenkomst voor de overname van vijf warmte- en koude projecten. Het gaat om de WKO-netten, installaties en aansluitingen van 1.400 klanten in Eindhoven (Strijp R en Strijp S), Boxtel, Steenbergen en Goirle. Vanaf maart 2021 kregen klanten hun warmte en koude geleverd door Ennatuurlijk. Ook beheren en onderhouden we vanaf dat moment de netten en installaties.

Lees verder

Media
Media
Tekst

Februari 

Ernst Japikse nieuwe voorzitter Stichting Warmtenetwerk

In februari werd bekend dat Stichting Warmtenetwerk per 1 maart 2021 een nieuwe voorzitter heeft. Ernst Japikse, algemeen directeur Ennatuurlijk, neemt het stokje over van Erik Stronk die de functie sinds maart 2019 vervulde. Net als zijn voorganger richt Japikse zich op samenwerking en verbinding binnen de warmtesector.

Lees verder

Tekst

Maart

Buurt Bouwdoos in top Expeditie Warmte

De gemeente Utrecht heeft de ambitie om voor 2030 zo’n 40 duizend bestaande woningen van het gas af te koppelen en aan te sluiten op duurzame warmtebronnen. Een opgave van formaat, zeker als het gaat om particulier woningbezit. Met Expeditie Warmte wilde de gemeente ideeën ophalen om dit op gang te krijgen. De expeditie ging in oktober 2020 van start met tientallen marktpartijen die hun ideeën over de warmtetransitie in bestaande bebouwing wilden testen aan de weerbarstige Utrechtse praktijk. Uiteindelijk bleef daar een ‘top 3’ van over van meest veelbelovende initiatieven, waaronder de Buurt Bouwdoos Warmtetransitie van de ingenieurs en adviseurs van WSP en warmtebedrijf Ennatuurlijk.

Lees alles over de Buurt Bouwdoos

Media
Buurt Bouwdoos Warmtetransitie
Media
Tekst

April 

Ennatuurlijk start met uitrol slimme warmtemeters

De komende drie jaar krijgen alle ruim 85.000 klanten van Ennatuurlijk een slimme warmtemeter. Dit is een meter die op afstand uitleesbaar is. Deze grootschalige operatie bestaat uit het vervangen van 70.000 meters en het aanleggen van ondersteunende data- en communicatiesystemen. 

Lees alle over de slimme warmtemeter

Tekst

Mei

Alternatief voor verduurzaming warmtenet Helmond

Samen met de gemeente Helmond en de provincie bekijken we de mogelijkheden om het warmtenet van Helmond te verduurzamen. Royal HaskoningDHV (RHDHV) voerde daar een onderzoek voor uit. Daar kwamen verschillende alternatieve duurzame warmtebronnen voor de stad uit naar voren. Aquathermieaardwarmte (geothermie) en warmte uit de industrie van een nieuw te bouwen composteringsintallatie (Upcycleplein) zijn op basis van het onderzoek de meest relevante, alternatieve warmtebronnen voor de stad.

Lees verder

Media
aquathermie
Media
Tekst

Juni 

Ennatuurlijk presenteert warmte-etiketten en magazine

Wij werken hard aan het verduurzamen van onze warmtenetten. Sommige netten zijn al heel duurzaam, bij andere is er nog werk aan de winkel. Ennatuurlijk behaalde in 2020 een gemiddelde CO2-besparing van 51%. Dat is ruim 40 procentpunten méér dan in 2019, toen we 36% minder CO2 uitstootten. In 2040 willen we volledig CO2-uitstootvrij zijn. Op de warmte-etiketten laten we in één oogopslag zien welke warmtebronnen er in een net in gebruikt worden. Is het warmte uit de industrie of warmte uit de aarde? En wat was de CO2-besparing ten opzichte van verwarmen met een cv-ketel op aardgas in 2020? Wij geven graag inzicht in de duurzaamheid van onze warmtenetten door de informatie uit de warmte-etiketten. De warmte-etiketten worden niet alleen op deze website gepubliceerd. Wij kiezen ervoor om daarnaast een magazine te publiceren dat in het teken staat van warmte.

Lees verder

Tekst

Juli/augustus  

Eerste woningen Tilburgse Kruidenbuurt na groot onderhoud van aardgas af

In de zomer gingen de eerste woningen van de Tilburgse Kruidenbuurt van het aardgas af. Wij gingen hiervoor in de Zuringhof langs de deuren om de huisaansluitingen van de bewoners te installeren. De overstap naar het warmtenet maakt deel uit van het groot onderhoud aan 200 woningen in de wijk. Het is hiermee één van de eerste Nederlandse wijken waar de bestaande bebouwing op deze schaal van het aardgas af gaat.

Meer over de Kruidenbuurt

Media
Woningen Kruidenbuurt van het aardgas af
Media
Alphartoren Enschede
Tekst

September 

Gemeente Enschede zet grote stap in aardgasvrij maken van gemeentelijk vastgoed

Het Enschedese Stadskantoor, de Noordmolen, het Nationaal Muziekkwartier, het Muziekcentrum en het Conservatorium zijn sinds begin september aangesloten op het warmtenet in Enschede. Dit zorgt ervoor dat deze gebouwen geen gebruik meer maken van aardgas. Hiermee zet de gemeente Enschede een grote stapin het verduurzamen van haar eigen gebouwen. 

Lees verder

Tekst

Oktober 

Qarnot Computing en Water Horizon winnen Ennatuurlijk Sustainable Heat Challenge

Qarnot Computing en Water Horizon zijn de winnaars van de Ennatuurlijk Sustainable Heat Challenge. De wedstrijd, een initiatief van warmtebedrijf Ennatuurlijk, zocht naar bedrijven of particulieren met de meest duurzame, schaalbare en competitieve hardware-ideeën die kleine warmtenetten duurzamer kunnen maken

Lees verder

Media
Sustainable Heat challenge
Media
Tekst

Oktober 

Extra onderzoek nodig voor aardwarmte in Leeuwarden

In Leeuwarden werken we hard aan het ontwikkelen van een nieuwe warmtebron: aardwarmte. In de tweede helft van 2021 vond de eerste proefboring plaats en is er gestart met het binnenhalen, verwerken en interpreteren van alle testgegevens. De eerste resultaten van de brontest geven op dit moment onvoldoende zekerheid over het vermogen van de aardwarmtebron om per direct door te gaan met de aanleg van het warmtenet en de aardwarmte-installatie. De temperatuur van het water is goed, en zelfs hoger dan verwacht (99 graden). Maar de doorstroming van het water in de ondergrond is tijdens de brontest vooralsnog onvoldoende gebleken, waardoor extra onderzoek noodzakelijk is. Dit onderzoek zal mogelijk enige maanden duren. 

Lees verder

 

Tekst

November

Ennatuurlijk is World-class Workplace

Dit najaar ontving warmtebedrijf Ennatuurlijk het Worldclass Workplace-label voor goed werkgeverschap. Met een employer Net Promotor Score (eNPS) van 51 scoorde Ennatuurlijk ver boven de benchmark in de energiebranche en ver boven het landelijk gemiddelde. CEO Ernst Japikse en HR-manager Harjan Mols zijn trots: "Het keurmerk is het bewijs dat Ennatuurlijk een plek is waar mensen graag willen werken."

Lees verder

Media
Media
Tekst

December

Industriële warmte van A. Jansen B.V. veelbelovende nieuwe bron voor Eindhovens warmtenet

Ennatuurlijk en A. Jansen B.V. zijn samen de mogelijkheden aan het verkennen voor het inzetten van industriële warmte voor duurzame verwarming van woningen en bedrijfspanden. Ennatuurlijk helpt met het verduurzamen van Nederland. Wij koppelen buurten aan lokale bronnen voor comfortabele verwarming en verkoeling. Bij de bedrijfsprocessen van A. Jansen B.V. komt warmte vrij die Eindhoven goed kan gebruiken. De intentieverklaring voor de samenwerking is getekend. De eerste stap is nader onderzoeken of de exploitatie van warmte bruikbaar is.  

Lees verder

Tekst

Op naar 2022 

Er zijn nog vele stappen te zetten om ons land verder te verduurzamen. Door niets te doen, blijven we stilstaan. Wij blijven ons daarom inzetten en gaan samen op zoek naar oplossingen. Als we elke keer kleine stappen vooruit maken wordt het uiteindelijk een grote stap richting een duurzame toekomst. Uiteindelijk kunnen vele kleine handelingen, een groot verschil maken. Op naar een versnelling van lokale en duurzame energie voor iedereen in Nederland. Op naar een nieuw jaar!