Tekst

Enschede wil aardgasvrij zijn in 2050 en zet daarom in op duurzame warmte. Ruim 10.000 woningen en 200 bedrijven zijn al aangesloten op ons warmtenet. En dankzij onze investering in de nieuwe Warmtebaan is een overstap op duurzame warmte op termijn zelfs mogelijk voor de helft van de stad. Het Enschedese warmtenet is dit jaar opnieuw uitgeroepen tot het duurzaamste van Nederland. Wij zijn er klaar voor! 

Tekst

Samen met de gemeente, woningcorporaties, bewoners en andere partijen zetten we de schouders onder de energietransitie in Enschede. Een belangrijke stap was de uitbreiding van het bestaande warmtenet met de Warmtebaan. Deze 8 kilometer lange transportleiding werd oktober 2020 voltooid en brengt duurzame warmte van afvalenergiebedrijf Twence tot in het hart van Enschede. Daar koppelt ze drie voorheen gasgestookte warmtenetten in de wijken Tattersall, Roombeek en Deppenbroek aan de rest van het warmtenet. Alleen al de verduurzaming van deze drie netten met in totaal zo’n 2.000 aangesloten woningen levert een besparing op van ruim 5 miljoen kuub aardgas per jaar. 

Tekst

Investeren in energietransitie 

De Warmtebaan loopt dwars door de stad en de aanleg duurde 2,5 jaar. “Met de Warmtebaan verduurzaamden we niet alleen de drie netten, maar investeerden we ook in de energietransitie in Enschede,” vertelt keyaccountmanager van Ennatuurlijk Bas van Golde. “Wij geloven in de potentie van duurzame warmte voor de verduurzaming van de stad. De Warmtebaan biedt een platform voor verdere uitbreiding van het warmtenet in Enschede. Samen met Twence kunnen we voldoende warmte leveren voor zeker de helft van de stad.

Media
Media
Tekst

Duurzaamste 
warmtenet 
in 2019 en 2020

Net als vorig jaar is het warmtenet van Enschede ook in 2020 door Greenvis Energy Solutions uitgeroepen tot duurzaamste warmtenet van Nederland. Het net heeft het hoogste equivalent opwekrendement (EOR) van alle netten die geregistreerd staan bij Bureau CRG. Bas: “We hebben een score van 600%. Dat houdt in dat we 80% minder fossiele energie nodig hebben voor de productie en levering van warmte aan alle aangesloten huishoudens en bedrijven. Daarmee voldoen we nu al ruimschoots aan de duurzame doelstelling van 70% CO2-reductie in 2030. Daar zijn we super trots op.” 

Tekst

Op weg naar CO2-negatief 

Onze hoge EOR is voor een groot deel te danken aan Twence. De warmte die het afvalenergiebedrijf opwekt is duurzaam en afkomstig van een bio-energiecentrale die warmte produceert uit regionaal sloop- en afvalhout (B-hout) en drie afvalverbrandingsinstallaties. Het bedrijf werkt ook hard aan het afvangen van de CO2 die daarbij vrijkomt. In juli nam Twence een installatie in gebruik die vloeibare CO2 aan de glastuinbouw levert voor de teelt van bloemen en planten. Leendert Tamboer, manager business development en strategie Twence: “Hierdoor kunnen we de CO2-uitstoot omlaag brengen met 3.600 ton per jaar. De volgende stap is de bouw van een installatie waarmee we 100.000 ton CO2 per jaar afvangen. Daardoor kan het Enschedese warmtenet zelfs CO2-negatief worden.”  

Tekst

Enschede is aan zet 

Suzanne Sweerman, commercieel directeur Ennatuurlijk: “We willen duurzame energie voor iedereen bereikbaar maken. In Enschede laten we zien hoe we dat doen. Met de Warmtebaan heeft de gemeente een fantastische uitgangspositie voor een succesvolle energietransitie. Nu is het een kwestie van doorpakken. We kunnen samen gaan kijken in welke delen van Enschede we de beschikbare warmte ook daadwerkelijk kunnen benutten. Wij zijn er klaar voor, nu is Enschede aan zet.” 

Tekst

Benieuwd of je aangesloten kunt worden?

Via onze postcodecheck kunt u kijken of uw woning of bedrijfspand al aangesloten is op het warmtenet of wellicht in de toekomst aangesloten kan worden.

Media