Tekst

Het warmtenet in Hengelo heeft de prijs gewonnen voor het meest innovatieve warmtenet van Nederland. Ennatuurlijk is als grootaandeelhouder van Warmtebedrijf Hengelo met Firan nauw betrokken bij de ontwikkeling van dit warmtenet. We leggen je graag uit waarom dit warmtenet zo innovatief is.

 

Tekst

Hoe werkt het? 

Het warmtenet in Hengelo maakt gebruik van optimale benutting van restwarmte. De warmte vindt haar oorsprong bij afval-energiebedrijf Twence. Hier wordt bij verwerking, van regionaal hout en afval, stoom geproduceerd. Via een turbine wordt een deel van deze stoom omgezet in duurzame elektriciteit. Een ander deel gaat naar het warmtenet in Enschede, en het laatste deel komt via een 2,3 kilometer lange stoomleiding terecht bij Nouryon. Daar wordt met de duurzame stoom zout gewonnen.  Bij dat proces wordt de stoom meermaals gebruikt en ontstaat uiteindelijk restwarmte van lage temperatuur. Deze restwarmte wordt weer nuttig ingezet in het warmtenet van Hengelo. In Hengelo maken meer dan 700 woningen en bedrijven gebruik van deze duurzame warmte.  

Media
Tekst

Warmtecascadering

De optimale benutting van restwarmte noemen we warmtecascadering. Lage temperatuur warmte gaat via het pompstation, een voormalige brandweerkazerne, deels naar omliggende bedrijven voor rechtstreeks gebruik. De rest van de lage temperatuur warmte gaat naar decentrale energiecentrales in de stad Hengelo, waar de lage temperatuur warmte middels warmtepompen wordt opgewekt naar hogere temperaturen. De daarvoor benodigde elektriciteit voor de warmtepompen komt van de zonneparken van Twence. Dat maakt het optimaal duurzaam. Zo behoort het warmtenet in Hengelo tot het meest innovatieve van Nederland.  

Prijs voor meest innovatieve warmtenet van Nederland 

Tijdens het Nationaal Warmtecongres 2020 reikte Greenvis dit jaar opnieuw dé brancheprijs voor warmtenetten in Nederland uit. Het warmtenet in Hengelo werd verkozen tot het meest innovatieve warmtenet van Nederland. We zijn supertrots op deze prijs en nog meer op de bijdrage die we hiermee leveren aan het verduurzamen van de regio Twente. In onderstaande video legt Claudio Bruggink, wethouder van de gemeente Hengelo, uit hoe het warmtenet werkt en wat de plannen voor de toekomst zijn.