Tekst

Ennatuurlijk wil de energietransitie van de gebouwde omgeving in Nederland versnellen. Daarom leggen we de lat hoog: ons doel is CO2-neutrale warmtenetten in 2040, zodat we al onze klanten duurzame warmte kunnen leveren. Waar staan we nu, in 2022, en waar gaan we naartoe? Frank Soons, onze manager Duurzaamheid en Innovatie, praat je bij.

Tekst

Hoe duurzaam zijn de warmtenetten nu?

“Ten opzichte van voorgaand jaar is onze gemiddelde CO2-besparing gelijk gebleven, namelijk 51% ten opzichte van dezelfde warmte opgewekt met een individuele cv-ketel op aardgas. Een goed resultaat, ondanks de toegenomen warmtevraag door het koudere jaar. Tussen de warmtenetten zitten grote verschillen. Het warmtenet Enschede is al zeer duurzaam met 85% CO2-besparing, maar bij het warmtenet in Helmond zien we het tegendeel: -79% CO2-besparing."

Media
Frank Soons Ennatuurlijk Duurzaamheid
Tekst

"Dat verschil komt doordat bij een aanzienlijk deel van onze warmtenetten de warmte wordt opgewekt met een warmtekrachtkoppeling (WKK) op gas en gasketels, waaronder dus in Helmond. Dat steekt, en daarom ligt onze focus op het verduurzamen van de warmtebronnen van deze netten, want daarmee kunnen we veel impact maken.”

Tekst

Hoe gaan we de komende jaren doorpakken?

“Ons eerste doel is 70% CO2-besparing in 2030. De warmtenetten in Midden- en West-Brabant, Enschede en Sittard Hoogveld voldoen daar in principe nu al aan. Nu gaan we doorpakken met de andere netwerken. We focussen daarbij op verduurzaming met de drie meest potentievolle bronnen van dit moment: warmte uit de industrie, aardwarmte en warmte uit oppervlaktewater. Daarvoor hebben we verschillende projecten lopen, zoals een project voor warmte uit oppervlaktewater (aquathermie) in Helmond, en ons eerste aardwarmteproject (geothermie) in Leeuwarden.”

Op weg naar co2 neutraal ennatuurlijk

Tekst

Hoe gaat het op dit moment? 

“Nieuwe duurzame bronnen ontwikkelen en vervolgens operationeel krijgen, duurt soms langer dan verwacht. Het vergt namelijk een zorgvuldig en dus tijdsintensief proces om de benodigde vergunningen, subsidies en ontwerpen te regelen. Door alles wat er speelt in de wereld verwacht ik dat deze trajecten sneller zullen verlopen. Het zou daarnaast fijn zijn als we het lijstje met  bronnen nog konden uitbreiden. Want niet alle bronnen kunnen overal  toegepast worden IJzerbrandstof zou een puzzelstukje kunnen zijn waarmee we onze netten CO2-neutraal kunnen maken maar we kijken ook naar collectieve warmtepompoplossingen. Daarnaast werken we met ons programma Joule aan het optimaliseren van bestaande netwerken en het netwerk van de toekomst. Dit alles moet ertoe leiden dat we al onze netten duurzaam krijgen.”

Tekst

Zijn er nog quick wins te behalen?

“Jazeker, we stellen onze netwerken steedszuiniger af en zoeken daarbij de grenzen op, zodat we meer energie en warmte besparen, bijvoorbeeld door temperaturen naar beneden bij te stellen zonder dat het comfort van onze
klanten afneemt. Daarnaast kunnen we onze klanten met bespaartips helpen om minder warmte te verbruiken. Op onze website zijn veel bespaartips te vinden.”

Tekst

Hoe ziet het warmtenet eruit in 2040? 

“De komende jaren gaat het warmtenet zoals we deze kennen veranderen. Nu krijgt elk warmtenet warmte van één grote bron, zoals warmte uit de industrie of een WKK. Ik verwacht dat de warmtenetten steeds groter worden en dat we met meerdere duurzame bronnen en vormen van warmteopslag per warmtenet gaan werken. Je gaat ook nieuwe oplossingen zien om warmte optimaal te kunnen gebruiken. Door slimme meet- en regeltechniek, de laatste generatie aflevertechniek en optimaal ingeregelde binneninstallaties zullen we in staat zijn ons netwerk optimaal aan te sturen. Ons uiteindelijke doel is dat de warmte die we leveren in 2040 CO2-neutraal is en onze klanten 365 dagen per jaar comfortabele, betaalbare en betrouwbare warmte, koude en warm kraanwater ontvangen.”

Tekst

Meer lezen? Download ons magazine

Dit artikel is onderdeel van de derde editie van ons magazine Doorpakken. Wil je meer lezen over warmte, de warmtetransitie en lokale energie? 

Download ons magazine

Media
Magazine Doorpakkers