Tekst

De milieu-impact van de individuele warmtepomp is veel groter dan verwacht. Dit blijkt uit een herberekening van de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) door Stichting Nationale Milieu Database. Dat komt met name door het beslag op (schaarse) grondstoffen. Met collectieve warmtepompsystemen kan die impact flink omlaag, aldus consultants Emma Gerritse en Gerben Hofmeijer van adviesbureau Rebel in een artikel op platform Change Inc.

Tekst

Gemeenten, projectontwikkelaars en woningeigenaren kunnen zelf kiezen hoe ze nieuwe en bestaande bouw duurzaam verwarmen en koelen. Waarbij de keuze ruwweg uiteenvalt in individuele warmtepompen of een collectief systeem, zoals een collectieve lucht-water warmtepomp of een warmte- en koudeopslag (WKO)-systeem. Bij die keuze zijn de voordelen van collectieve systemen tot nu toe onderbelicht gebleven.

Ook zijn innovaties en verhoging van efficiëntie mogelijk door koppeling met andere warmteoplossingen, zoals een warmte-opslag of lokale duurzame warmtebronnen. Tot slot vormen vele losse warmtepompen vaak een grotere belasting voor het toch al overbelaste elektriciteitsnet, dan een collectieve oplossing. Hoe kleiner de belasting, hoe minder uitbreiding van het elektriciteitsnet nodig is en hoe sneller de energietransitie gaat.

Tekst

Al schaalvoordeel vanaf 50 appartementen

De voordelen van collectieve systemen worden steeds vaker gezien, merkt Carel van de Geijn, manager Kleine Collectieve Oplossingen (KCO) van Ennatuurlijk in de praktijk. “Steeds meer projectontwikkelaars kloppen bij ons aan voor een oplossing voor kleinschalige gestapelde nieuwbouw. Dat komt ook omdat collectieve systemen steeds rendabeler zijn. Onze systemen bieden bijvoorbeeld al schaalvoordeel vanaf 50 appartementen. Tot voor kort lag dat omslagpunt nog rond de 100 appartementen. Dat maakt de keuze voor een collectieve warmtepomp steeds aantrekkelijker.” Lees meer redenen waarom kleine collectieve warmtesystemen een goede keuze zijn voor gestapelde nieuwbouw van 50-500 appartementen.

Bekijk onze 5 redenen

Tekst

Download ons projectenboek

Laat je inspireren en download ons projectenboek vol interessante cases.

Download projectenboek

Media