Tekst

Eén team, één taak! En waarom zou dit anders zijn wanneer het gaat om duurzaamheid? We moeten Nederland in een versneld tempo verduurzamen en warmtenetten zijn daarbij één van de oplossingen. Warmtenetten bieden de uitkomst om aan bestaande bouw op een kosteneffectieve manier duurzame warmte te leveren. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft bekend gemaakt dat het innovatief duurzaam warmtecollectief WarmingUP € 9,3 miljoen subsidie ontvangt in het kader van het Meerjarige Missie-gedreven Innovatieprogramma.

Tekst

WarmingUp is opgericht om samen met de verschillende partijen in de warmteketen de hele warmtevoorziening efficiënter te ontwerpen, van aanleggen tot aan beheren. Door WarmingUp zetten we samen de schouders onder de versnelde ontwikkeling van warmtenetten van de toekomst waarin duurzaamheid, maatschappelijke acceptatie en betaalbaarheid centraal staan. In het collectief WarmingUP ontwikkelen we met achtendertig deelnemers toepasbare kennis, zodat collectieve warmtesystemen betrouwbaar, duurzaam en betaalbaar zijn voor de warmtetransitie. Collectieve warmtesystemen in combinatie met duurzame bronnen vormen een belangrijke schakel in de oplossing om de doelstellingen van het Klimaatakkoord te halen en de CO2-emissies te reduceren.

Systeem- en procesinnovaties zijn nodig voor een efficiënter ontwerp, aanleg en beheer, en een goed samenspel tussen de partijen. WarmingUP wil deze innovaties in samenhang en in hoger tempo ontwikkelen. Versnelling, opschaling en samenwerking vanuit de hele warmteketen is nodig om de warmtetransitie te realiseren. 

Tekst

Kennisontwikkeling

Met nieuwe kennis kunnen duurzame warmtebronnen met verschillende niveaus van temperatuur en volumes slim gecombineerd worden. Ook is kennisontwikkeling voor het realiseren van grootschalige warmteopslagsystemen en het integreren daarvan in warmtenetten een beoogd resultaat. Onderzocht wordt bijvoorbeeld hoeveel, waar en tegen welke kosten warmte gewonnen kan worden via aquathermie of aardwarmte. Daarnaast richt het collectief zich op de ontwikkeling van nieuwe samenwerkings- en financieringsvormen én nieuwe werkwijzen om maatschappelijk draagvlak te realiseren.

Naar de site van WarmingUp