Tekst

Nederland aardgasvrij. Dat doel behalen is urgenter dan ooit. Voor het klimaat, maar ook omdat we onze energie niet langer van ver willen halen. Warmtenetten zijn een deel van de oplossing. Daarmee kunnen we grote stappen maken en blok na blok, wijk voor wijk van het gas halen met duurzamere warmte uit de buurt.

Tekst

De energietransitie is in volle gang. Dat moet ook wel. Het Klimaatakkoord geeft aan dat Nederland in 2050 zo goed als CO2-neutraal moet zijn. Bovendien draaien we de gaskraan in Groningen langzaam dicht en is het verstandig om daardoor niet afhankelijk te worden van andere regio’s in de wereld. Dat bereiken we door collectief van het aardgas af te stappen. Daarvoor moeten overheden, energieleveranciers, maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners samen stevige stappen zetten.

Media
Tekst

Rol van warmte in de energietransitie

Warmtenetten vormen een belangrijk oplossing voor de verduurzaming van de bebouwde omgeving. In het klimaatakkoord staat dat het doel is om voor 2030 1,5 miljoen woningen van het aardgas af te halen. Voor naar schatting 600.000 woningen is een warmtenet de meest logische oplossing.

Kracht van warmtenetten

Vooral in dichtbevolkte gebieden met minder goed te isoleren woningen of veel hoogbouw is een warmtenet een heel haalbare en kostenefficiënte manier om woningen te verduurzamen. De kracht van een collectief systeem is dat je met één lokale bron een groot aantal woningen kunt verwarmen of koelen. Met één aardwarmtebron kunnen we bijvoorbeeld wel 10.000 woningen op een betrouwbare en veilige manier voorzien van duurzamere warmte. Dat sluit dus ook goed aan bij de gebiedsaanpakken die in de warmtetransitievisies centraal staan. Bijkomend voordeel is dat een warmteaansluiting vaak geen grote aanpassing aan de woning vraagt, waardoor de overlast voor de bewoner beperkt kan blijven.

Opschalen en versnellen

Om de afspraken uit het Klimaat­akkoord na te komen moet het aantal warmtenetten de komende tien jaar fors én snel worden uitgebreid. Dat lukt alleen door de werkwijze ingrijpend aan te passen, zegt operationeel directeur Tom Emons Operationeel Directeur van Ennatuurlijk in Cobouw.

Media
Tekst

"Opschalen is omvangrijk en complex, maar ook ingrijpend, maatschappelijk en sociaal gezien. De straat gaat open, de cv-ketel gaat eruit en wij komen met warmte binnen. Dat is een gigantische ombouw.” Om de doelen te halen moet de branche het aantal aansluitingen opvoeren naar 80.000 per jaar vanaf 2025 en dat tempo vasthouden tot 2030. Dat zouden voor Ennatuurlijk 15.000 tot 25000 aansluitingen per jaar zijn, schat Emons. “Nu doen we met 2500 aansluitingen een fractie daarvan.”

Tekst

Op naar duurzame warmte

Duurzame warmte biedt kansen. Wist je dat verwarming maar liefst 60 procent van het aardgasverbruik beslaat? Door het inzetten van bijvoorbeeld warmte uit de industrie of aardwarmte zetten we collectief en relatief eenvoudig grote stappen richting een aardgasvrije bebouwde omgeving. Vooral voor compacte bestaande woningbouw bestaan er efficiënte manieren om duurzame warmte te leveren die niet duurder is dan aardgas. Bovendien kan een warmtenet in de toekomst steeds verder verduurzaamd worden met bijvoorbeeld een of meer nog duurzamere warmtebronnen in de buurt. Klanten van Ennatuurlijk profiteren van praktische voordelen. Duurzamere warmte is namelijk comfortabel, veilig, heeft een hoge leveringszekerheid en het systeem neemt veel minder ruimte in beslag in huis dan elk alternatief. 

Tekst

Download ons magazine Doorpakken

Meer weten over de rol van Ennatuurlijk in de energietransitie? Download dan ons gratis magazine dat in het teken staat van duurzaamheid en de toekomst van warmtenetten.

Download ons magazine

Media
Magazine Doorpakkers