Tekst

Je gaat een nieuw woningbouwproject ontwikkelen. Vanaf 1 januari 2021 moeten de woningen voldoen aan de BENG-eisen voor zeer energiezuinige gebouwen. En ook aan de TOjuli-eis die zorgt dat woningen ook zomers comfortabel zijn. Wat betekent dat voor jouw project? We leggen je graag uit wat de consequenties zijn en hoe je kunt zorgen dat jouw ontwerp aan alle eisen voldoet.

Tekst

Waar moet je beginnen als je start met de ontwikkeling van jouw woningbouwproject? Welke keuzes moet je maken? En hoe zorg je ervoor dat jouw ontwerp voldoet aan de BENG en TOjuli? Ennatuurlijk kan je helpen. Om je van het beste advies te voorzien gaan wij graag met je om tafel. Liefst al in een zo vroeg mogelijk stadium. We kijken daarbij niet alleen naar wat wij zelf te bieden hebben, maar nemen alle mogelijke opties mee. We maken de beste match tussen jouw behoefte en wat het beste past in de omgeving en het pand.

Tekst

Wat houden de BENG-eisen in en hoe vertaal je die in jouw ontwerp?

Waar voorheen de energieprestatie van een woning werd berekend met de EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt) zijn er nu normen voor Bijna Energie Neutraal Bouwen (BENG). BENG vloeit voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese richtlijn EPBD en sluit beter aan bij de huidige tijd. BENG schrijft niet voor hoe een ontwerp eruit moet zien, maar biedt wel een systematiek voor energiezuinig ontwerpen. Per indicator geven we aan hoe je aan de eis kunt voldoen.

Linker kolom

BENG 1 stelt eisen aan de energiebehoefte voor het verwarmen en koelen van de woning, uitgedrukt in kWh/m2/jaar. Het is dus zaak om de woning energiezuinig te maken. Daarvoor is het verstandig om zo vroeg mogelijk in het ontwikkeltraject stil te staan bij ontwerpkeuzes. Ga met de stedenbouwkundige om tafel voor de beste oriëntatie van de woning in de wijk. Als de woning op het zuiden gericht is, kan dat gunstig zijn voor de energieprestatie in de winter. Maar vraagt dat extra maatregelen om te voorkomen dat de woning te warm wordt in de zomer. Je kunt aan de huidige BENG1-eis voldoen door de schil (dak, gevel, vloer) goed te isoleren, triple isolerend glas te gebruiken en luchtdicht te bouwen (kieren vermijden). De BENG1-eis kan per woningtype of gebruiksfunctie (woning/utiliteit) verschillen.

Middelste kolom

BENG 2 geeft aan hoe groot het primaire fossiele energieverbruik mag zijn, uitgedrukt in kWh/m2/jaar. Dit gaat over alle energieverbruik. Dus niet alleen voor verwarming en koeling, maar ook voor warm tapwater en gebouw gebonden installaties, zoals ventilatie. Het gebruik van fossiele brandstof moet ten eerste worden beperkt door zoveel mogelijk gebruik te maken van energie uit duurzame bronnen (zie ook BENG3). Verder kan het verbruik worden teruggebracht met energiezuinige installaties zoals lagetemperatuurverwarming en douches met warmteterugwinning.

Rechter kolom

BENG3 stelt een eis aan het minimale aandeel hernieuwbare energie binnen het energieverbruik. Je kunt deze hernieuwbare energie zelf opwekken met bijvoorbeeld zonnepanelen, je kunt groene energie inkopen bij een energiebedrijf of gebruik maken van hernieuwbare bronnen voor verwarming, zoals bodemwarmte, met behulp van een warmtekoudeopslag-systeem (wko).

Tekst

Tip: Kies voor verwarming en koeling die zo duurzaam mogelijk zijn. Je hebt dan misschien geen zonnepanelen nodig om de BENG 3-eis te halen. Dit komt goed van pas bij hoogbouw waar op het dak weinig ruimte voor zonnepanelen is. Bij laagbouw kunnen zonnepanelen worden gebruikt om de resterende energievraag te compenseren of om bijvoorbeeld de elektrische auto op te laden. 

Tekst

Hoe zorg je dat woningen voldoen aan TOjuli en dus koeler zijn in de zomer?

De zomers worden steeds warmer. BENG-woningen zijn goed geïsoleerd. Als de zomerzon eenmaal in de woningen is binnengedrongen, raken ze hun warmte bijna niet meer kwijt. TOjuli is een indicator die kans op oververhitting in de zomermaanden moet beperken. Opwarming via glas is het grootste risico. Denk daarom in een vroeg stadium na over een optimale oriëntatie van de woning in het plan voor de wijk. Ook zijn bouwkundige aanpassingen mogelijk, zoals kleinere ramen of een dakoverstek op het zuiden waardoor minder zonlicht binnenvalt. Veel gebruikte maatregelen om aan de eisen voor TO-juli te voldoen zijn zonwering, zonwerend glas en actieve koeling, zoals airco, warmtepomp of collectieve koude.

Tekst

Hoe kies je de beste koeling?

Wat de beste keuze voor koeling in jouw project is, is onder meer afhankelijk van het type woning: grondgebonden of hoogbouw. Bij laagbouw kan zonwering voldoende zijn, bij hoogbouw is vaak meer nodig om de woning op temperatuur te houden. Je kunt er ook bewust voor kiezen om een koelsysteem te installeren. Door het energieverbruik van de koeling loop je wel het risico dat de BENG2-waarde oploopt. Kies daarom bij voorkeur voor een duurzame koeling, bijvoorbeeld vloerkoeling die gebruik maakt van duurzame bodemkoude. Of koel met een warmtepomp en compenseer het energieverbruik met zonnepanelen op het dak. Ligt er een warmtenet in de buurt en sta je open voor een collectieve koude-oplossing, dan zijn er nog andere gunstige koppelingen te maken.

Tekst

Puzzelen voor het beste resultaat

Het kan zijn dat je op meerdere manieren aan de eisen voor BENG en TOjuli kunt voldoen. Welke oplossingen sluiten het beste bij jouw wensen aan? Je kunt de impact van jouw keuzes doorrekenen met software voor energieprestatieberekening conform de NTA 8800, dat is de norm die BENG en TOjuli ondersteunt. Zorg dat je al in de eerste fase van jouw ontwikkelproject nadenkt over de gewenste energieprestatie. Zo voorkom je dat je in een later stadium het ontwerp moet aanpassen of in jouw keuzes beperkt wordt. En maak vooral gebruik van de expertise van experts, zoals de accountmanagers van Ennatuurlijk.

Tekst

Wat betekent BENG en TOjuli voor jou?

Hoe je aan BENG en TOjuli kunt voldoen is afhankelijk van verschillende factoren zoals de nabijheid van een warmtenet, het financiële plaatje en de hoeveelheid koude die er nodig is. Allemaal zaken die duidelijk worden tijdens een gesprek met een van onze collega's. Vul het bel-me-terug formulier in en we nemen binnenkort contact met je op.

Bel me terug