Tekst

Gemeentes staan voor de grote opgave om woningen van het aardgas te halen. Eind 2021 moet hun transitievisie warmte klaar zijn. Belangrijk is dat bewoners echt betrokken worden bij de wijze waarop de warmtetransitie in hun wijk vorm krijgt. Zonder participatie ontstaat geen draagvlak. Maar hoe pak je dat slim aan? En hoe kom je tot een breed gedragen oplossing? Het liefst een beetje snel, want de tijd dringt! Met de Buurt Bouwdoos laat je bewoners stap voor stap zélf de beste oplossing voor hun eigen wijk ontdekken. 

Met de Buurt Bouwdoos laten we de energietransitie starten waar zij hoort: bij de bewoners thuis. Door de Buurt Bouwdoos krijgen bewoners inzicht in de mogelijkheden voor het verduurzamen van hun huis en kunnen zij met een concreet plan aan de slag om hun huis en wijk aardgasvrij te maken.

Tekst

Bewoners aan het roer 

Eén ding staat vast: zonder actieve participatie van de bewoners is er geen warmtetransitie mogelijk. De overstap naar aardgasvrij wonen heeft een grote impact op hun woonomgeving leefstijl en portemonnee. Alleen als bewoners kunnen meedenken en meebeslissen kan voldoende draagvlak ontstaan. Dat betekent dat ze een volwaardige gesprekspartner moeten zijn en overal over moeten kunnen meepraten, van keuze voor een technische oplossing tot de financiële consequenties. En daar wringt het nog wel eens. Voor velen is aardgasvrij wonen nog abstract. Als ze op zoek gaan naar de beste oplossing voor hun woning of wijk dreigen ze te verdwalen in een woud aan informatie. Het is de taak van de gemeente om burgers bij deze zoektocht te ondersteunen. 

Tekst

Ondersteuning voor gemeentes 

Maar hoe zorg je voor een goed participatieproces? Hoe zorg je ervoor dat alle opties en consequenties inzichtelijk worden en hoe zorg je ervoor dat alle stemmen gehoord worden? Speciaal voor dit vraagstuk ontwikkelde Ennatuurlijk en WSP de Buurt Bouwdoos Warmtetransitie.

De Buurt Bouwdoos is voor het eerst ingezet tijdens de Expeditie Warmte. De expeditie, georganiseerd door de gemeente Utrecht, koppelde marktpartijen aan wijken en buurten, om in samenwerking slimme én uitvoerbare plannen te ontwikkelen voor de inzet van lage temperatuur warmtebronnen. WSP en Ennatuurlijk ontwikkelden in samenwerking met buurtinitiatief Warm Tuindorp de Buurt Bouwdoos.

Tekst

Buurt Bouwdoos: de toolbox voor burgerparticipatie in de warmtetransitie

Met de Buurt Bouwdoos heb je een proces . Met de Buurt Bouwdoos laten we de energietransitie starten waar zij hoort: bij de bewoners thuis. Hun eigen woning is het startpunt. Alle mogelijke oplossingen komen aan bod en zijn een optie. Zo voorkom je dat bewoners het gevoel hebben dat ze een keuze wordt opgedrongen. In een traject van drie maanden worden ze wegwijs gemaakt in alles wat bij het aardgasvrij maken van hun wijk komt kijken. Ze krijgen inzicht in de duurzaamheid van hun eigen woning en in alle technische mogelijkheden voor fossielvrij verwarmen en warm water. Ook onderzoeken ze samen wat de meest kansrijke duurzame aardgasvrije scenario’s zijn voor hun wijk en wat dat betekent voor hun woning en de financiën. Eindresultaat is een concreet plan dat een goede basis biedt voor een wijkgerichte aanpak. In het hele traject worden ze begeleid door het Buurt Bouwdoos-team.  

Tekst

Onderdelen van de Buurt Bouwdoos 

 • Kick-off: bijeenkomst kennismaking gemeente en wijk  
 • Vooronderzoek: obv beschikbare data (over wijk, woningen, inwoners, bodem etc)  
 • Woningconfigurator: enquêtes  
 • Longlist aardgasvrije opties  
 • Data-analyse van configurator  
 • Bewonersbijeenkomst  
 • Shortlist gasvrije opties  
 • Huishoudboekje  
 • Gamenight Buurt Bouwdoos  
 • Opleverdocument 1: scenario letter of intent  
 • Acceptatiemeting  
 • Opleverdocument 2  
Tekst

De voordelen van de Buurt Bouwdoos 

 • Kant-en-klaar en effectief participatietraject met volwaardige inspraak en een concreet plan als eindresultaat.  
 • Helpt bewoners, gemeentes en leveranciers om concrete stappen te zetten richting duurzamere woningen en een duurzame wijk. 
 • Koppelt bewoners aan elkaar en zet ze in beweging. 
 • Geeft bewoners inzicht in duurzaamheid van de eigen woning en de wijk en in alle alternatieven voor verwarmen en warm water. 
 • Startpunt is de eigen woning. Alle mogelijke oplossingen komen aan bod en zijn een optie. Er wordt geen keuze opgedrongen.  
 • Gericht op een duurzame oplossing die het beste uitvalt voor zoveel mogelijk bewoners. 
 • Buurt Bouwdoos kan snel ingezet worden. 
Tekst

Ook als je geen warmtenet kiest 

De Buurt Bouwdoos is er voor elke gemeente en elke buurt. Ook als er geen mogelijkheden zijn voor een warmtenet. Het is onze missie om de energietransitie te versnellen. En na de alarmerende rapporten van de klimaatwetenschappers zijn we nog eens extra gemotiveerd om een bijdrage te leveren die verschil maakt. Met de Buurt Bouwdoos kunnen we zorgen dat gemeentes kunnen doorpakken in het aardgasvrij maken van hun bestaande woningvoorraad. En als een warmtenet in de plannen past, dan is dat mooi meegenomen.  

Tekst

Nodig ons uit voor een gesprek 

Wil je weten of de Buurt Bouwdoos ook geschikt is voor jouw gemeente. Dan komen we graag langs om hier veder over te praten. Zo kunnen we bespreken hoe we ook in jouw gemeente de warmtetransitie vleugels kunnen geven.

Kijk ook op buurtbouwdoos.nl

Media