Tekst

Steeds meer woningcorporaties maken de switch van collectieve naar individuele bemetering. Een traject dat vraagt om een goede voorbereiding en de juiste communicatie met bewoners. In de rubriek ‘In de praktijk’ komen dit soort trajecten aan bod.

Dit keer zoomen we in op het vraagstuk van Antares. Deze woningcorporatie pakte maar liefst vier flats aan in Blerick (Molenbossenflats). Aan het woord: Boudewijn Manders (projectleider vastgoed bij Antares) en Daniël Moenis (senior projectmanager bij Ennatuurlijk). 

Eerste kolom
Meter GJ

Van collectieve naar individuele warmte

Tweede kolom
Flat

> 600 appartementen

Derde kolom
4 gebouwen

4 gebouwen

Vierde kolom
Bewoners communicatie

Aandacht voor bewonerscommunicatie

Tekst

De vraag

De flats Molenbossen stammen uit 1969 en dus brak het moment aan waarop groot onderhoud noodzakelijk was, ook in verband met de leefbaarheid. Antares besloot om de gebouwen een update te geven ‘in de volle breedte’. Niet alleen stond er renovatie en verduurzaming op de planning, ook kregen de appartementen een groter balkon en was een nieuwe indeling mogelijk.

Tekst

“Daar kwam bij dat we niet langer collectieve warmte wilden leveren, maar bewust kozen voor een externe warmteleverancier en individuele meters”, legt Boudewijn uit. “We willen ons als woningcorporatie meer richten op onze kerntaken. Voorheen was het zo dat wij verantwoordelijk waren voor het versturen van de rekeningen, waarbij het verbruik via een verdeelmethode werd geregistreerd. We merkten dat er bij bewoners onvrede was over het collectieve aspect. Een veel gehoorde kreet was ‘ik stook voor mijn buurman’.”  Ennatuurlijk, dat al een rol speelde bij de levering van de collectieve warmte, kon Antares ondersteunen bij deze opgave.

Media
Tekst

Ennatuurlijk heeft de oplossing, want… 

Ennatuurlijk leverde hier dus al collectieve warmte, via een WKK-centrale (een kleine energiecentrale) die inmiddels verouderd was. Het was mogelijk om niet alleen de centrale te vernieuwen, maar dat ook al het leidingwerk meteen aangepakt kon worden (ook in de flats). “Ennatuurlijk liet zien dat ze deze behoorlijk complexe klus op zich konden nemen. Voor ons was het belangrijk dat bewoners zo weinig mogelijk overlast zouden ervaren. Niemand wil te lang zonder verwarming en een warme douche zitten. Ook vinden we het belangrijk dat de klantenservice goed geregeld is. Onze bewoners hebben niet langer ons als aanspreekpunt voor hun warmte. Dan wil je dat de partij waar ze voortaan warmte en warm water afnemen hen goed te woord staat. Ennatuurlijk kwam simpelweg met het beste voorstel.”  

De match!

Ennatuurlijk werkte voor dit project goed samen met de verschillende partners, zoals de aannemer, de woningcorporatie én bewoners. Boudewijn: “Wij vinden het heel belangrijk om bewoners te betrekken. Dat hebben we vanaf de eerste stap gedaan. Zo suggereerden bewoners de optie om de ramen in de keuken wat te verlagen, zodat ze beter naar buiten konden kijken.” Ook bij de selectie van samenwerkingspartners was goede communicatie met de bewoners een vereiste. “We zochten bijvoorbeeld een aannemer die gewend is renovaties te doen en daardoor begrijpt dat je bij mensen binnen komt en soms je schoenen uit moet doen, om maar iets te noemen. Maar ook inziet hoe je informatie geleidelijk en goed overbrengt, bijvoorbeeld via infographics. Dat is heel anders dan bij nieuwbouw.” Die boodschap heeft Ennatuurlijk volgens hem goed opgepakt. Daniël vertelt: “We hebben een aantal informatiebijeenkomsten gehouden en daar werd goed op gereageerd.” Boudewijn vult aan: “Er stonden mensen van Ennatuurlijk voor de groep die een goed verhaal konden en durfden te vertellen.”  

Het resultaat 

Uiteindelijk liep de samenwerking tussen de partners zelfs zó gesmeerd, dat het project sneller dan verwacht is afgerond. “Voor zo’n omvangrijk project, ook nog eens hoogbouw, hebben we een indrukwekkend tempo behaald: in vier jaar tijd hebben we vier flats volledig aangepakt.” Die efficiënte manier van werken heeft mede te maken met het lerend vermogen van de samenwerkende partijen. “We hebben de geleerde lessen meteen meegenomen naar de volgende flat.”

Media
Tekst

Daniël: “Het overschakelen van het collectieve naar individuele systeem was achter de schermen best een puzzel. Wanneer schakel je bijvoorbeeld over van het ene na het andere facturatiesysteem? Uiteindelijk hebben we besloten alle appartementen per flat in één keer over te schakelen. Dat zorgde voor wat energieverlies, maar dat hebben wij (Ennatuurlijk en Antares) op ons genomen. Dit was praktisch gezien, zeker voor bewoners, de beste oplossing.” Daniël wil Antares de credits geven voor het vlot verlopen van het project. “Zij hebben sessies georganiseerd met alle partners waarin we terug en vooruitkeken. Dat is heel waardevol gebleken. Daardoor zijn we een hecht team geworden.”  

Meer weten?

Projectmanager Daniël of een van zijn collega’s helpt je graag verder.