Tekst

Steeds meer woningcorporaties en projectontwikkelaars vragen om het lokaal koelen en verwarmen van huizen, bedrijven en scholen. In de rubriek In de praktijk staan we stil bij projecten waarin Ennatuurlijk een oplossing had voor een vraagstuk.  

In deze aflevering behandelen we het vraagstuk van Stichting Alwel. Deze woningcorporatie wilde 215 appartementen in Breda aansluiten op de warmtesingel. Aan het woord: Anton van Eekelen (senior projectleider bij Stichting Alwel) en Joris Mestrom (projectmanager bij Ennatuurlijk).  

Eerste kolom
warmterleiding

Aansluiting op de Warmtesingel

Tweede kolom
Flat

> 200 appartementen

Derde kolom
monteur

Renovatie

Vierde kolom
personen

Aandacht voor bewonerscommunicatie

Linker kolom

De vraag

Als je als woningcorporatie gaat voor renovatie en verduurzaming én de warmtesingel (een vijf kilometer lange leiding die de ring van warmtenetten in Breda compleet maakt) van Ennatuurlijk wordt (bijna letterlijk) om de hoek aangelegd… Dan is 1+1 2. Anton: “We hebben deze kans meteen benut. Niet alleen konden we de woningen zo van het aardgas afhalen, ook was dit de kans om wat uitgebreider te verduurzamen en renoveren. Dus we hebben ook de gevels, het dak en de kruipruimtes geïsoleerd.”  

Rechter kolom
Media
Tekst

Ennatuurlijk heeft de oplossing, want…

Omdat de warmtesingel werd aangelegd was aansluiten op het warmtenet een goede optie. Maar hoe zorgen we dat we zo snel mogelijk deze verduurzamingsslag realiseren zodat de impact voor bewoners zo minimaal mogelijk blijft? Over die vraag boog o.a. Joris van Ennatuurlijk zich.

“De voorbereiding van dit project heeft veel tijd gekost, juist omdat we wilden dat bewoners zo min mogelijk overlast zouden ervaren”, vertelt hij. “Bovendien gaat het project pas door als 70 procent van de bewoners akkoord gaat. We vonden het dan ook belangrijk dat mensen bij ons terechtkonden met vragen.” En dus was Ennatuurlijk aanwezig bij informatiemomenten en deelde informatiebrochures uit. “Die 70 procent is gehaald.” 

Tekst

Anton: “Het gaat hier over een specifieke, vaak kwetsbare, doelgroep. Daarom is communicatie essentieel. We hebben gezien dat Ennatuurlijk daarin nog zoekende is, maar al doende leert. Zelf hebben we voor dit doel sociale projectleiders aangesteld die verantwoordelijk zijn voor de communicatie met de bewoners. De kennis die we samen hebben opgedaan, kunnen we meenemen naar een volgend project.”  Een ander belangrijk aandachtspunt was de betaalbaarheid.  Vanuit Alwel is het beleid dat bewoners er niet op achteruit mogen gaan. 

De match!

Joris kijkt terug op een ‘behoorlijke operatie’.  “We hebben eerst gezorgd voor een installatie (onderstation) op het dak en vervolgens voor een aansluiting per appartement. Voor dat laatste, moest Ennatuurlijk samen met de bouwkundig aannemer (Coen Hagedoorn) en Installateur (Scheer en Foppen) meerdere keren over de vloer komen bij bewoners. Gelukkig hebben we alles goed kunnen regelen en is het soepel verlopen.” Anton: “We hadden eerst onze twijfels of we binnen de korte tijd van vijf maanden alle appartementen konden aansluiten. Wij weten uit ervaring dat mensen liever korte tijd wat meer overlast ervaren, dan langere tijd wat minder overlast.  Het is een hele prestatie dat we dit met zijn allen, en dan bedoel ik ook met de meedenkgroep van bewoners, hebben waargemaakt.” Dit is met name te danken aan het persoonlijke contact vanuit de aannemer met bewoners. Na een opname bij hen, heeft de woonconsulent van Coen Hagedoorn twee weken vooraf nog een startgesprek gehouden. Ook kregen alle bewoners een dagplanning. Een dag voor de start, is er ter herinnering een deurhanger aan de klink van de voordeur gehangen. Er was nauw contact met Alwel om bewoners die moeilijker te bereiken waren, toch zover te krijgen om mee te werken. 

Het resultaat 

In dit traject is gekozen voor het in twee stappen van het aardgas afhalen van een appartementencomplex, juist om de impact voor bewoners zo minimaal mogelijk te houden. In eerste instantie is er een collectieve aansluiting gemaakt, daarna zijn deze omgezet naar individuele aansluitingen. Inmiddels genieten alle bewoners van duurzamere warmte en meer comfort. Joris: “Met de individuele aansluiting is de stroomslurpende boiler uit de woning gehaald. Nu iedereen is aangesloten op het warmtenet zijn de bewoners klaar voor de energietransitie.”