Tekst

Samen zorgen we ervoor dat iedereen in Nederland snel toegang krijgt tot duurzamere energie. Dat vraagt om een specifieke aanpak. In de rubriek ‘In de praktijk’ staan we daarom stil bij projecten waarin Ennatuurlijk een oplossing had voor een vraagstuk.  

In deze aflevering staat de vraag van Stichting Jongeren Huisvesting Twente (SJHT) centraal. Het woongebouw aan de Molenstraat in het centrum van Enschede was verouderd en voldeed niet meer aan de eisen die vandaag de dag gesteld worden. De gemeente besloot de sloop goed te keuren. Daarvoor in de plaats moest dan wel een nieuw woongebouw worden gerealiseerd, met betaalbare woningen voor jongeren en studenten met een minimaal inkomen. Aan het woord: Timo Beumer (planontwikkelaar en directievoerder namens SJHT) en Steven Maclean (projectontwikkelaar Ennatuurlijk).  

Samenvatting

Linker kolom
  • Oplevering in 2026 verwacht.
  • Het gebouw wordt via een collectieve afleverset (AMT) aangesloten op het bestaande middentemperatuurnet (MT) in de Molenstraat.
  • Tien verdiepingen volledig voorzien van warmtesysteem met een goed rendement
  • De ontwikkeling van het Pakhuiskwartier is in opdracht van woningcorporatie Stichting Jongeren Huisvesting Twente (SJHT). Zij gaan zelf kantoorhouden in gebouw E.
Rechter kolom

Locatie: Enschede
Betreft: Sloop en nieuwbouw
Aantal: 99 appartementen voor jongeren en studenten
Oplossing: Collectieve afleverset (AMT) aangesloten op bestaande middentemperatuurnet (MT)

Tekst

De uitdaging

Het woongebouw aan de Molenstraat in het centrum van Enschede was verouderd en voldeed niet meer aan de eisen die vandaag de dag gesteld worden. De gemeente besloot de sloop goed te keuren. Daarvoor in de plaats moest dan wel een nieuw woongebouw worden gerealiseerd, met betaalbare woningen voor jongeren en studenten met een minimaal inkomen. Geen gemakkelijke opgave: “Als sociale huisvester hebben wij goed gekeken naar het belang van de bewoners. Want wat is qua woonlasten en energiesysteem nou de beste oplossing?”, vroeg Timo Beumer, planontwikkelaar en directievoerder namens SJHT, zich af.

Media
Timo Beumer SJHT
Tekst

“We hebben elkaar met respect behandeld en hebben geen invloed proberen uit te oefenen op elkaars belangen. Ennatuurlijk is een prettige partner gebleken die ons verhaal heeft aangehoord en daarop passend heeft gereageerd.”

Timo Beumer, planontwikkelaar en directievoerder SJHT.

Tekst

Maatwerkoplossing van Ennatuurlijk

Het meest duurzame, kostentechnische en beste antwoord volgde snel. “We waren blij verrast dat het bestaande warmtenet van Ennatuurlijk in de straat een kwalitatief hoogwaardig en duurzaam netwerk is. En de papieren zijn ook goed”, zegt Timo. Ennatuurlijk sluit een collectieve afleverset (AMT) aan op het bestaande middentemperatuurnet (MT). “Daarmee voorzien we in een klap 99 woningen op tien verdiepingen van warmte”, legt projectontwikkelaar Steven Maclean van Ennatuurlijk uit. 

Tekst

Zekerheid en service

Door mee te denken met de woningcorporatie zitten alle studenten en jongeren in het Pakhuiskwartier er straks warmpjes bij. Steven: “Ons systeem is redundant. Dat betekent dat er altijd back-up aanwezig is om eventuele storingen en problemen op te vangen. In de stad hebben we op diverse locaties gasopstellingen en bij een storing wordt de warmte geleverd door een grote gasketel. Die gebruiken we bijna nooit. Ook voeren we geplande onderhouds-stops uit en bewoners merken daar niks van. Die garantie bieden wij. De zekerheid van warmtelevering bij Ennatuurlijk is heel hoog.”

Tekst

De match!

Timo: “Het was heel fijn om korte lijntjes te hebben met Ennatuurlijk, in zowel de gesprekken als het leidingwerk. Als planontwikkelaar heb je het druk en dan is het prettig als je bijgepraat wordt over de stand van zaken. Ennatuurlijk nam een actieve rol in de open gesprekken die we voerden. Met een zuiver en helder contract tot gevolg.” Steven: “We hebben gekeken naar de beste oplossing en waren daar vanaf het begin transparant in. Al snel werd duidelijk dat SJHT op stadsverwarming over zou gaan. Als we kijken naar de robuustheid van het systeem, duurzaamheid en de prijs, hebben we de juiste keuze gemaakt.”

Media

Meer weten over onze energieconcepten?

Sjors of een van zijn collega's helpen je graag verder.